Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Туризм
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  2,13 Мб
 • Опубликовано:
  2013-06-24
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Кафедра туризму

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Технологія туристичної діяльності»

на тему: «Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області»Робота виконана:

студенткою групи Т-101

Комісаренко Світланою Сергіївною

Науковий керівник:

Викладач Андрєєва Ганна ПетрівнаЧернігів 2012

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

.1 Розвиток пізнавального туризму в Україні

.2 Розвиток пізнавального туризму на Тернопільщині

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СХЕМИ МАРШРУТУ

.1 Характеристика туру

.2 Загальна характеристика пунктів маршруту

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРУ

.1 Розрахунок програми туру

.2 Визначення кілометражу та розрахунок часу подолання відстаней

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ

.1 Маркетингове дослідження

.2 Реклама туристичного продукту

.3 Реклама туристичної організації

РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ТУРУ

РОЗДІЛ 6. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТУРУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Україна - країна, що в усі часи перебувала між різними політично-етнокультурними сторонами: Заходом і Сходом, Північчю і Півднем. Такий «буферний» статус вимагав від володарів українських земель невпинно дбати про охорону рідного краю від численних загарбників. Так століття за століттям поставали на українській землі величні замки, могутні фортеці та оборонні чернечі обителі.

Найбільше фортифікаційних споруд, з огляду на особливості історико-регіонального розвитку, збереглося на заході України. Одним з найвідоміших регіонів серед туристів по кількості архітектурних ансамблів є Тернопільська область. Варто зазначити, що історико-архітектурний спадок Тернопільської області включає у себе поєднання унікальних українських мотивів та ено-культурних особливостей сусідніх країн, як так чи інакше впливали на формування культури Західного Поділля.

Замки Тернопільщини - укріплені осідки володарів, що служили одночасно за житло і фортецю; виникли в середньовіччі для захисту перед ворожими нападами.

Для охорони Галицько-Волинської держави князі (головним чином Данило Романович) відновлювали і будували численні міста - зокрема, Данилів, Кременець та ін. Постійна загроза стала вирішальною у спорудженні на території сучасної Тернопільщини їх захисного поясу, переважно вздовж річок Дністер, Збруч, Серет, Нічлава, Стрипа, Золота Липа.

Замки, крім зовнішньої загрози, рятували власників і від внутрішніх ворогів - повсталих селян і міщан, сусідів-феодалів. Тільки на території сучасної Тернопільської області замків було понад 100.

Замки споруджували різними за формою, розміром й оборонним потенціалом.

З огляду на туристичний потенціал, на наявні історико-архітектурні, біосоціальні та подійні ресурси, Тернопільська область має усі можливості для розвитку пізнавального туризму. Така форма туризму передбачає будь-яку екскурсійно-пізнавальну діяльність, яка полягає у відвідування наявних архітектурних, культурних, історичних пам’яток області.

Метою курсової роботи є розробка туру по найбільш привабливим для туристів містам Тернопільської області, який би виконував такі завдання, як характеристика пізнавального туризму у світі та у Тернопільській області, розробка схеми маршруту з описом його пунктів, програмне забезпечення туру з визначенням вартості туру, рекламна стратегію просування даного туру та рекламу турпідприємства й тур продукту.

Об’єктом дослідження у даній роботі є саме пізнавальний відпочинок, як форма туризму. Особливістю даної форми є не лише наявність матеріально-технічної бази, яка включає історико-архітектурні пам’ятки, заклади розміщення та харчування, а й спеціально-підготовлених гідів-екскурсоводів, які повинні володіти широким набором краєзнавчої інформації про історію, становлення та розвиток Західного Поділля.

Предметом курсової роботи, з огляду на її об’єкт, є формування пізнавального туру саме по Тернопільській області. На її території, так склалося історично, поєдналася найбільша кількість привабливих для туристів замкових, фортечних, фортифікаційних комплексів у поєднанні з широким набором сакральних споруд.

У курсовій роботі «Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області» використовувалися такі методи дослідження, які б допомогли найкраще охарактеризувати туристичний продукт. Картографічний метод дозволяє визначитися зі схемою маршруту, обрати пункти та розрахувати відстань між ними. Щодо табличного методу, то він допомагає у більш доступній та зручній формі показати статті витрат, сформувати загальний вигляд структури туру та обчислити загальну вартість туру та вартість однієї путівки.

Якнайкраще дослідити особливості розвитку пізнавального туризму в Україні та у Тернопільській області можна, користуючись краєзнавчою літературою за редакцією Петранівського В.Л., Панкової Є.В., отримати характеристику пунктів маршруту, достовірну інформацію про стан цін на переїзди, харчування, проживання, екскурсійне обслуговування дають видання «20 кращих екскурсій по Україні», ««Україні туристична», журнал «Карпати» та всесвітня мережа Internet.

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

.1 Розвиток пізнавального туризму в Україні

Пізнавальний туризм включає у себе подорожі та поїздки з пізнавальними цілями. Екскурсія як форма пізнання та вид дозвілля виконує функції інформації, розширення світогляду та інтелекту. Для пізнавального туризму також є характерним поїздки як на груповій, так і на індивідуальній основі.

Пізнавальні цілі можуть поєднуватися також з ціллю відпочинку.

Одним з різновидів пізнавального туризму є автомобільний туризм. [1, с.13-14].

Що стосується історії такого виду туризму як пізнавальний, то варто зазначити, що найбурхливіше розвиватися пізнавальний туризм почав лише у XVIII ст., коли почали створюватися перші топографічні описи намісництв, тобто місцеві літописні хроніки (так звані «малі літописи»).

Пізніше, починаючи з ХІХ ст. великого розмаху набуло створення організацій та товариств, у функції яких входило виявлення і вивчення історико-культурних пам’яток різних регіонів. Досить важливою у цьому плані була Тимчасова комісія для розгляду давніх актів, яку в літературі прийнято іменувати Київською археографічною комісією, створене у 1843 році. У період з 1839 по 1922 рр. діяло Одеське товариство історії і старожитностей, що було осередком краєзнавчих досліджень на півдні України.

.2 Розвиток пізнавального туризму на Тернопільщині

На жаль, у Тернопільській області не було таких офіційних центрів та організацій, які б вплинули на відродження культурних надбань області. Але там існував науковий гурток, який випускав літературне видання «Щорічник» за матеріалами своїх краєзнавчих досліджень. Вивчення краю також проводило церковне історичне товариство - Подільське єпархіальне історико-археологічне товариство [3, с.6-16].

Як і кожний вид туризму, пізнавальний туризм, в тому числі і краєзнавчий, пройшов у своєму розвитку кілька епох:

.) 30-20 тис. рр. тому - під час археологічних розкопок на Західному Поділлі було виявлено, що між мешканцями території сучасної України існувала передача інформації про свій рідний край. Пізніше, починаючи з ІІ ст. н. е., це стало свідчення того, що навіть наші пращури у своєму сенсі займалися пізнавальною діяльністю, подорожуючи різними регіонами, але, на жаль, ця діяльність була лише посередницькою між укладенням торговельних угод та паломництвом;

.) З XVIII ст. настає другий етап початку зародження наукової та пізнавальної діяльності. Культурно-історичні надбання Поділля описували у своїх працях такі видатні діячі, як академік А.Гюльденштейн, професор Г.Успенський та ін.

.) Третій етап охоплює останню третину ХІХ ст. - початок ХХІ ст. Цей період розпочався проведенням етнографічно-статистичної експедиції Географічного товариства до Південно-Західного краю. До складу експедиції входив П.Чубинський. Вивченням культури, архітектури та історії Поділля, в тому числі і Тернопільської області, займалися А.Вахнянин, С.Томашівський, С.Рудницький [4,с.10-35].

Тоді ж в Україні була створена Державна система охорони пам’яток історії та культури. На сьогоднішній день державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів України, спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини. Крім того, в Україна, У тому числі і у тернопільській області, діє ряд різноманітних громадських організацій, товариств, асоціацій, об’єднань, що займаються питаннями охорони культурної спадщини. Під їхнім наглядом здійснюється фіксація, облік і дослідження всіх груп пам’яток історії та культури.

РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА СХЕМИ МАРШРУТУ

.1 Характеристика туру

Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області має радіальну схему маршруту, тобто за один день туристи здійснюють виїзд з головного міста призначення, до іншого міста з відвідуванням його замків та інших історично-архітектурних пам’яток, після чого повертаються знову до початкової точки - м. Тернополя. Особливістю даного маршруту є те, що інколи в один день включається відвідування не одного міста, а двох, але з подальшим поверненням до Тернополя. Варто зазначити, що до Тернополя з Чернігова та з Чорткова до Чернігова туристи їдуть потягом №53/143, а, роблячи щоденні виїзди на маршруті, безпосередньо користуються автобусом. Переїзди у м. Тернополі при відвідування його історично-культурних пам’яток, які не включаються у турпакет, тобто є самостійною програмою, здійснюються туристами самостійно та за їхній рахунок.

Радіальний пізнавальний тур по замкам Тернопільської області включає такі пункти маршруту:

-   м. Чернігів - м. Тернопіль;

-        м. Тернопіль - м. Збараж - с. Вишнівець - м. Тернопіль;

         м. Тернопіль - м. Бережани - м. Тернопіль;

         м. Тернопіль - м. Теребовля - м. Тернопіль;

         м. Тернопіль - м. Бучач - м. Чортків - м. Чернігів.

Схема маршруту зображена на карті (див. додаток А1).

Туристам пропонується комплекс комбінацій РР - повний пансіон, який включає в себе як розміщення, так і триразове харчування (сніданок, обід та вечерю). В програмі туру наявний широкий комплекс послуг на маршруті: харчування, відвідування музеїв, церков, замків чи інших фортифікаційних споруд. Самостійна програма туристів складається з добровільного відвідування театрів, музеїв, виставок.


Таблиця 2.1 Структура туру

Послуги

Дні


1

2

3

4

1

2

3

4

5

 Турпакет

Прибуття потягом з Чернігова до м. Тернопіль. Розміщення у готелі «Галичина», сніданок, переїзд на автобусі до м. Збараж, обід, переїзд автобусом до с.Вишнівець, повернення на автобусі до готелю у Тернополі, вечеря.

Сніданок, переїзд автобусом до м. Бережани, обід, повернення до готелю у Тернополі, вечеря.

Сніданок, переїзд автобусом до м. Теребовля, обід, повернення до готелю у Тернополі, вечеря.

Сніданок, переїзд автобусом з Тернополя до Бучача, обід, переїзд з Бучача до Чорткова, відправлення потягом до Чернігова

Комплекс послуг на маршруті

Екскурсія по Збаразькому замку, екскурсія по замку Вишневецьких, екскурсія до Тернопільського ставу.

Екскурсія по Бережанському замку, екскурсія по Тернопільському замку, відвідування Воздвиженської церкви та Тернопільського державного художнього музею.

Екскурсія по Теребовлянському замку, екскурсія до Тернопільського державного краєзнавчого музею, відвідування Костелу Домініканського монастиря та церкви Різдва Христового.

Екскурсія до Бучачського замку, екскурсія до Чортківського замку.

Самостійна програма

Відвідування спектаклів Обласного драматичного театру ім. Т.Шевченка.

Відвідування вистав Тернопільського обласного Театру Ляльок.

Відвідування дискоклубу «Громада»
.2 Загальна характеристика пунктів маршруту

Загалом на території Поділля нараховується близько 500 середньовічних фортифікаційних споруд: замків, фортець, оборонних церков. У таких містах як Тернопіль, Теребовля, Бережани, Збараж, Бучач, Чортків, с. Вишівець та ін. таких пам’яток історії та культури зосереджена найбільша кількість, крім того там вони якнайкраще збереглися. Також у даних містах досить розвинена туристична інфраструктура, тобто наявні усі заклади харчування та проживання для туристів. Усі вище перелічені факти й стали основою для включення даних міст до туристичного маршруту.

1)    М. Тернопіль - його культурні ресурси включають 307 пам’яток і пам’ятних знаків, з яких - 3 пам’ятки археології, 34 пам’ятки історії, 13 пам’яток монументального мистецтва, 257 пам’яток архітектури та містобудування. Зважаючи на те, що даний тур буде виключно пізнавальним з урахуванням відвідин історико-архітектурних пам’яток міст, то туристам буде представлена можливість відвідати Тернопільський замок, Костел Домініканського монастиря, Церкву Різдва Христового, Воздвиженську церкву, Тернопільський художній музей, у якому представлена експозиція з більш ніж 1500 предметів мистецтва, Тернопільський краєзнавчий музей. У вільний час туристи можуть відвідати численні парки (улюблене місце відпочинку туристів - парк ім. Т.Шевченка та Тернопільський став) та стати учасниками всеукраїнських та міжнародних фестивалів, конкурсів таких як фестиваль середньовічної української культури «Ту стань! 2009», Всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Дзвони Лемківщини» тощо, які досить часто проводяться влітку та восени [5,с.210-212].

Головним об’єктом показу у Тернополі є Тернопільський замок, що відповідає меті розроблюваного туру. Замок було зведено в 1540-48 роках. Король Сигізмунд І надав грамоту каштеляну Краківському, воєводі Руському, великому коронному гетьманові Яну Тарновському на право володіння територією сучасного міста, а також спорудження замку над Серетом в урочищі Сопільче Теребовельського повіту, що мав охороняти південно-східні кордони Польщі від нападів кримських татар. Ян Тарновський (1488-1561) - один із видатних полководців і державних діячів Польщі, син Краківського воєводи Яна Амора з Тарнова герба Леліва. У 1548 році із замком у долині Серету була насипана дамба вздовж Львівського тракту і зведена гребля-міст, у результаті чого річка розлилася і з заходу утворився великий став шириною до 2 кілометрів. З півночі місто захищала річечка Рудка з болотистою заплавою (тепер вул. С.Крушельницької), з півдня - великий став Баворовського. Від міста замок був відділений вузьким сухим ровом - “фосою» і обнесений земляним валом з дубовим частоколом. По краях височіли муровані вежі з бійницями. До замку можна було в’їхати зі сходу через кам’яну браму з підйомним мостом. Під час нападів татар і турків (від 1544 до 1694 рр.) міщани ховалися в підземеллях, що були пристосовані до тривалої облоги. Підземні ходи, як передають легенди, зв’язують між собою Старий замок з Надставною, Середньою і навіть Монастирською церквами, костьолами Домініканців і Єзуїтів, синагогами. Повідають, що під ставом є таємний хід до Загребелля: Ян Тарновський перед тим, як зупинити води Серету, збудував під дамбою підземний перехід на захід. Сьогодні підвали Старого замку залиті водою і замуровані. [10]

У Тернополі туристи зупиняються у готелі «Галичина», де розміщуються у 12 двомісних та 1 одномісному номерах. Снідають та вечеряють у ресторані цього ж готелю.

)      М. Збараж. При в’їзді в місто можна побачити залишки середньовічної фортеці, яка протягом кількох століть була надійною охороною місцевого населення від нападів завойовників 1474 року на галицькі землі й Волинь напала татарська орда Айдори. Славу міцної твердині Збаразький замок підтвердив під час Визвольної війни 1648-1657 років під проводом Богдана Хмельницького.

Про загальний вигляд замку середини XVII століття дає уяву гравюра відомого голландського гравера Вільгельма Гондіуса. У 1707 році в замку побував цар Петро І. Тоді російське військо разом з українськими козаками зупинялося в Збаражі, йдучи на допомогу польським союзникам під час Північної війни (1700-1721). Із кінця XVII століття замок був володінням графів Потоцьких. Фортеця перетворилася на звичайне феодальне помістя - фортифікаційна слава замкових мурів згасла. Лісовий масив на замковій горі поступово став лісопарком, а з 1808 р. графи Потоцькі облаштували його в парк, який назвали «Липки». В середині ХІХ століття тут працював цукровий завод. 1896 року замок згорів. З 1994 р. тут Державний історико-архітектурний заповідник. В його склад входять всі пам’ятки історичного значення міста Збаража, серед яких найбільші є церква Преображення Господнього 1600 року і костел Бернардинів. У колишньому палаці розміщені краєзнавчий музей та музей хліба.

Хоча на сьогодні у замку ще ведуться ремонтні роботи, але він відкритий до відвідування туристами. Крім того, туристам пропонують відвідати експозицію місцевого історико-краєзнавчого музею. Ще однією пам’яткою фортифікаційного зодчества міста є середньовічний монастир Бернардинів, зведений у стилі бароко у 1627 році, збереглися його в’їзна башта з брамою, чернечий костел та келії.

)      Село Вишнівець відоме тим, що тут у родовому князівському замку народився і певний час жив Дмитро Байда-Вишневецький - засновник козацької січі на острові Мала Хортиця у 1556 р. На сьогоднішній день на правому березі річки Горині збереглися рештки оборонних валів старокняжого родового гнізда Вишневецьких. Натомість, туристам представлений палац Вишневецьких (збудований у 1720 р.) з ландшафтним парком в англійському стилі. Варта уваги й розташована неподалік колишнього замку Вознесенська церква, збудована в 1530 р., як родова усипальниця династії Вишневецьких.

За палацом на нижній терасі стоїть церква Вознесіння Господнього (1530 рік) - родинна усипальниця князів Вишневецьких. У цьому палацовому комплексі за сотні років побували багато видатних особистостей: польські королі, російські царі, Оноре де Бальзак, Тарас Шевченко, Іван Мазепа та ін.

)      Місто Бережани. При в’їзді до Бережан стоїть мурований замок (1534-1554 рр.), одна з найвидатніших пам’яток оборонної архітектури України епохи Ренесансу. На відміну від інших фортець, його звели з участю італійських майстрів на річковому острові, утвореному двома рукавами Золотої Липи. Схему зовнішніх укріплень за новоголандською системою (чотири земляних бастіони з ескарпами, равеліном, валами і ровом) розробив французький військовий інженер Гійом де Боплан. У 1570 році та на початку XVII століття замок було розбудовано і зміцнено. Замковий п’ятикутник утворений оборонними мурами і 2-3-поверховими житловими будинками, зовнішні стінки яких мають бійниці. Крім того, збереглися три бойові вежі по кутах. До замку примикає Троїцький костьол (1554 р.) з каплицями - одна з досконалих пам’яток архітектури. У бокових каплицях були мармурові надгробки і саркофаги родини Сєнявських роботи скульпторів Генріха Горста і Яна Пфістера в 1619-1636 роках Мистецьку цінність мав і багато оздоблений вівтар з білого мармуру. [11]

У 1648 році фортецею оволоділо козацьке військо Богдана Хмельницького з допомогою місцевих жителів. Події Північної війни привели у Бережанський замок коронованих осіб - саксонського курфюрста Августа ІІ (1698 р.), семигородського князя Ференца Ракоці (1702 р.), гетьмана України Івана Мазепу (1705 р.), російського царя Петра І (1707 р.). Власник міста, польський гетьман Сєнявський, виступав у цій війні на їх боці. Резиденцією слугував Мисливський замок Сєнявських у приміському селі Рай.

Екскурсія передбачає відвідання п’ятикутної башти та систему бійниць.

Комплекс Бережан надає туристам як експозиційно-екскурсійні, так і нічліжні, гастрономічні та анімаційно-туристичні послуги.

5)    М. Теребовля. На сьогоднішній день на високій горі, на околиці міста, збереглися лише атрактивні руїни Теребовлянського замку, збудованого на місці давньоруського городища. До нас дійшли масивні (4-5 м) фрагменти фортечних мурів та трьохкутові башти. У замку розміщується історичний музей з окремими відкритими павільйонами для екскурсійного огляду підземель та підйомом на оглядові майданчики башт. Неподалік Теребовлянського замку, під замковою горою, знаходяться 2 наріжні башти з бійницями та фундаменти стін і внутрішніх споруд колись Підгорянського Монастиря Василіан XVI ст. Цікавою є також споруда колишнього монастиря Кармелітів, у якій нині знаходиться духовна семінарія Української Православної Церкви. Оборонний характер у Теребовлі має також церква Св. Миколая (XVI ст.), укріплена товстими стінами з рядом бійниць попід дахом.

6)    М. Бучач. Бучацький замок, на жаль, не дійшов до наших часів у своєму первозданному вигляді, але відкриті для відвідування туристами башти та закові стіни XVI ст. до 3,5 м з трьома ярусами бійниць. Готовий до відвідин палац воєводи руського Яна Бучацького, де в одній частині розміщений готель та ресторан для туристів, а у іншій - історико-краєзнавчий музей.

У передмісті Бучача знаходиться Підзамоцький замок, який представляє собою форпост Бучацького замку. Цей замок досить непогано зберігся. Перед туристами постає мог7утня споруда неправильної чотирикутної форми, до стан прилягають ряди бійниць. Між двома п’ятикутними баштами збереглася брама з родовим гербом Бучацьких та датою побудови твердині. За мурами, у західній частині, збереглися руїни додаткових укріплень.

) М. Чортків. Замок у Чорткові споруджено з ініціативи першовласника цих земель Єжи Чартковського. Спочатку укріплення було дерев’яним і мали призначення стримувати напади кримських татар і волохів. Фортецю після неодноразового спалення татарами було перебудованого з ломаного каменю на початку XVII століття за нового власника Чорткова Станіслава Гольського. Це вже була міцно укріплена феодальна твердиня, пятибічна, з вежами на кутах. Двір уміщав палацовий та господарські корпуси, а зовнішні стіни служили й оборонними мурами та бійницями. Товщина замкових стін сягала до метрів, висота становила 6-12 метрів. Наприкінці XIX століття останній спадкоємець замку Садовських - Гієронім Садовський передав свої володіння польському жіночому монастиреві сестер-кармеліток. Пізніше в замку розміщалися склади. М. Чортків відомий своїм Чортківським замком - резиденцією відомих українських магнатських родів Гольських та Потоцьких. Збудований 1610 року, Чортківський замок майже повністю зберігся. У плані - це неправильний чотирикутник. Наріжні башти, стіни з рядами бійниць та система кілька кілометрових підземних ходів утворюють мальовничий архітектурний ансамбль [5, с.245-260].

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРУ

.1 Розрахунок програми туру

При розробці програми туру та розподілу часу найважливішим є те, що на кожен вид діяльності виділений певний відрізок часу. Так, програма туру включає: час для прийому їжі та час для відпочинку після сніданку, обіду чи вечері, на подолання відстаней, на екскурсії, на розміщення у готелі, на відпочинок та вільну програму. Розподіл часу згідно з нормативами подано у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 Розподіл часу

Вид діяльності

Час

Сніданок

30 хв.

Обід

1 год.

Вечеря

45 хв.

Відпочинок після прийому їжі

20 хв.

Екскурсія*

до 3 год.

* Тривалість екскурсії залежить від об’єкту екскурсії та від контингенту населення, якому ця екскурсія проводиться

Детальний опис програми туру по замкам Тернопільської області згідно з розподілом часу міститься у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 Програма туру

1 день

1

2

5.30

прибуття до Тернополя

5.30-9.10

Розміщення у готелі та відпочинок

сніданок та відпочинок після прийому їжі

10.00-10.20

прибуття у м. Збараж

10.20-13.00

екскурсія по Збаразькому замку

13.00-14.25

обід та відпочинок після обіду

14.30-14.50

прибуття у с. Вишнівець

15.00-16.30

екскурсія по замку Вишневецьких

16.30-17.10

Повернення до Тернополя

17.30-19.00

екскурсія до Тернопільського ставу

19.00-20.10

вечеря та відпочинок після вечері

З 20.10

вільний час (самостійна програма)

2 день

8.30-9.30

сніданок та відпочинок після прийому їжі

9.30-10.05

прибуття до м. Бережани

10.10-12.00

екскурсія по Бережанському замку

12.00-12.45

Повернення до Тернополя

13.00-14.25

обід та відпочинок після обіду

14.25-15.50

екскурсія по Тернопільському замку

15.50-18.30

відвідування Воздвиженської церкви та Тернопільського художнього музею

18.30-19.00

Відпочинок

19.00-20.10

Вечеря та відпочинок після вечері

 з 20.10

вільний час (самостійна програма)

3 день

8.30-9.30

сніданок та відпочинок після прийому їжі

10.00-10.25

прибуття до м. Теребовля

10.24-12.25

екскурсія по Теребовлянському замку

12.25-13.00

Відпочинок

13.00-14.25

обід та відпочинок після обіду

14.25-14.50

Повернення до Тернополя

14.50-17.10

екскурсія до Тернопільського краєзнавчого музею

17.10-18.10

відвідування Костелу Домініканського монастиря та церкви Різдва Христового

18.10-19.00

 час для відпочинку

 19.00-20.10

Вечеря та відпочинок після вечері

З 20.10

вільний час (самостійна програма)


4 день

8.30-9.30

сніданок та відпочинок після прийому їжі

10.20-11.20

прибуття до м. Бучач

11.20-12.50

екскурсія по Бучачському замку

обід та відпочинок після обіду

14.30-15.00

прибуття до м. Чортків

15.00-16.30

екскурсія по Чортківському замку

18.15

Від’їзд до Чернігова


3.2 Визначення кілометражу та розрахунок часу подолання відстаней

Розрахунок часу подолання відстаней здійснюється відносно даного відрізку (км) та з огляду на середню швидкість автобуса (км/год.).

Таблиця 3.3 Визначення кілометражу та розрахунок часу, необхідний для подолання відстаней

Назва частини маршруту

Кілометраж

Час, необхідний для проходження визначеного кілометражу

Чернігів - Тернопіль (потягом)

552 км

12 год. 00 хв.

Тернопіль - Збараж

22,5 км

20 хв.

Збараж - Вишнівець

19,5 км

15 хв.

Вишнівець - Тернопіль

42 км

35 хв.

Тернопіль - Бережани

60 км

50 хв.

Бережани - Тернопіль

60 км

50 хв.

Тернопіль - Теребовля

37,5 км

30 хв.

Теребовля - Тернопіль

37,5 км

30 хв.

Тернопіль - Бучач

79 км

1 год. 00 хв.

Бучач - Чортків

35 км

25 хв.

Чортків - Тернопіль

114 км

1 год. 25 хв.

Чортків - Чернігів (потягом)

638 км

12 год. 40 хв.

 Всього:

1977 км

32 год. 20 хв.


Необхідно зазначити, що відстань між пунктами маршруту туристи будуть долати автобусом. Загальна сума кілометрів, яку туристи долатимуть автобусом, - 673, адже вони з Чорткова повертаються не до Тернополя автобусом, а до Чернігова поїздом.

- час,- відстань між пунктами маршруту,- середня швидкість транспортного засобу (80 км/год.).

Перевезення туристів здійснюється автобусом ЛАЗ або ПАЗ, місткістю 25 пасажирських місць.

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ

.1 Маркетингове дослідження

Туристична реклама - активний засіб здійснення маркетингової політики тур фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв’язку між виробником та споживачем, засіб поширення інформації і переконання людей, який створю уяву про продукт, викликає довіру і бажання купити.

Для підвищення ефективності продажу даного туру та забезпечення зростання прибутків необхідно зробити маркетингові дослідження туристичного ринку України. Для цього складається анкета.

1)      визначаємо, які дані ми хочемо отримати (середня ціна, яку згоден платити клієнт, найпопулярніші курорти серед населення, мотивації клієнтів, яка категорія населення є потенційним клієнтом);

2)      формуємо запитання, які будуть відповідати необхідним результатам;

)        визначаємо послідовність запитань.

) проведення опитування за розробленою анкетою

) розраховуємо результати анкетування.

Анкета, за якою було опитано 30 потенційних клієнтів:

. Чи любите Ви подорожувати?

а) Так б) Ні

. Як часто Ви подорожуєте?

а) 1 раз на рік б) 2 рази на рік в) Кожні вихідні

а) пляжному б) пізнавальному в) оздоровчому

. Якому виду розміщення Ви віддаєте перевагу?

а) Готель б) Санаторій в) Турбаза г) Кемпінг

. Чи чули ви про 7 чудес України?

а) так б) ні

. Чи зацікавлені Ви у детальнішому пізнанні історії України?

А) так б) ні в) Свій варіант

. Скільки зазвичай часу Ви відводите для відпочинку?

а) 7 днів б) 10 днів в) 14 днів д) 24 дня е) Більше місяця

. З ким Ви відпочиваєте?

а) Колеги б) Кохана (ий) в) Один г) Компанія друзів д) Сім’я

. Якому виду транспорту Ви віддаєте перевагу?

а) Авіа б) Ж/Д в) Автобус г) Автомобіль д) Водний

. Ваш вік?

а) До 18 б) 18 - 25 в) 26 - 35 г.) 36 - 60 д) 61 і вище

. Ваша стать?

а) Жін. б) Чол.

У результаті опитування було визначено, що 60% опитаних подорожують 2 раз на рік. 58% опитаних надають перевагу пізнавальному туризму. 59% респондентів надають перевагу розміщенню у готелях, 26% - турбазах. 54% опитаного населення подорожують з друзями, 37% - з сім’єю. 63% респондентів відводять на відпочинок близько семи днів. 45% - надають перевагу подорожуванню автобусами, 32% - літаками, 27% - залізничним транспортом. 43% опитаних - люди, віком від 25 до 35 років, 35% - люди, віком від 18 до 25 років, 5% - люди старшого віку.

Отже, можна зробити висновок, що згідно з даними опитування, найвигідніше буде організовувати тури культурно-пізнавального спрямування для людей віком від 18 до 35 років строком на 4-7 днів. Розміщення краще організовувати в готелях, перевезення автотранспортом.

.2 Реклама туристичного продукту

Тур по замком Тернопільської області має пізнавальний характер. А ця форма відпочинку, як відомо, є популярною серед різного контингенту населення. Про високий ступінь зацікавленості у пізнавальному відпочинку як різних категорій населення, так і різних вікових груп свідчить відсоток (65% з 45 респондентів) опитаних, які вибрали саме пізнавальний вид з-поміж ділового, спортивного, пляжного ті ін.

У Чернігівській області на сьогоднішній день ті фірми, які займаються внутрішнім туризмом, направлені на Південь України та на Захід. У другому випадку Захід є популярним як центр лижного спорту у зимній період. Тур по Тернопільській області може бути популярним у будь-який сезон. Крім того, туристам пропонується зручна комбінація «повний пансіон», яка передбачає включення до турпакету триразового харчування, розміщення у двохмісних номерах, транспорт. Крім турпакету, туристам пропонується насичена екскурсійна програма та можливість організувати своє самостійну програму.

Тур замками Тернопільської області включає відвідування туристами семи наймальовничіших куточків Тернопільщини - тих міст, у яких на сьогоднішній день найкраще зосередились та поєднались архітектурно-історичні, біосоціальні та подійні ресурси. Крім наявних там пам’яток фортифікаційного зодчества, туристам пропонується відвідати краєзнавчі, історичні та мистецькі музеї, оцінити побут та звичаї Західного Поділля, відвідати виставки бойових механізмів та украплюючи споруд замкових веж.

.3 Реклама туристичної організації

Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області включає відвідування найатрактивніших для туристів міст з наявними там закладами харчування і розміщення. Туристам пропонується широкий комплекс послуг на маршруті. Крім того, відпочиваючі мають можливість організувати свою самостійну програму.

Просування даного туру може здійснюватись за двома напрямками: через оголошення у всеукраїнському щотижневику та рекламним повідомленням у ефірі радіостанції. На ці види просування турпродукту виділена сума у 700 грн., за які передбачається 6 разів надрукувати оголошення в газеті та місяць транслювати рекламу у радіоефірі.

Так може звучати оголошення у радіоефірі:

«Туристична фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС « пропонує тур замками Тернопільської області. Туристи мають можливість відвідати історико-архітектурні пам’ятки Тернопільської області - унікальні у своєму роді споруди фортифікаційного зодчества. Представлені шедеври архітектурного мистецтва вражають відвідувачів своєю величчю, грандіозними банями, бійницями та таємними лабіринтами підземних ходів. Могутні замки, фортеці, форпости переносять туристів в епоху середньовіччя, де кожен камінь говорить мовою минулих століть. За детальною інформацією звертайтесь за телефоном (063) 56 34 123».

Щодо газетного оголошення, то воно займатиме менший обсяг і міститиме тільки найважливішу інформацію:

«Туристична фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС» пропонує тур замками Тернопільської області, який включає відвідання найцікавіших пам’яток історії та культури. Турфірма пропонує повний пакет послуг з транспорту, розміщення та екскурсійного обслуговування. Інформація за телефоном (093) 56 34 123»

РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ТУРУ

пізнавальний тур замок тернопільський

Розрахунок вартості туру здійснюється за підрахунком усіх витрат, які пов’язані з послугами транспортування, розміщення, харчування, екскурсійного обслуговування, страхування туристів. Крім того, потрібно додати до непрямих витрат і ті, які пов’язані безпосередньо з обслуговуванням туристів, тобто витрати на заробітну плату та харчування екскурсоводу, водію, витрати на бензин, амортизацію, рекламу тощо. У перелік статей витрат не входять харчування водія та екскурсовода (крім обідів) та їх проживання, адже вони жителі Тернополя та не потребують вище поданих послуг.

Детальний перелік статей прямих витрат міститься у таблиці 5.1

Таблиця 5.1 Розрахунок прямих витрат

Стаття витрат

Витрати на одну путівку, грн.

Кількість туристів у групі, чол.

Витрати на весь тур, грн

1

2

3

4

Витрати на екскурсії

150

25

3750

Харчування туристів

400

25

10000

Проживання

800

25

20000

Страхування туристів

30

25

750

Всього

1380

25

34500


Перелік непрямих витрат - тих, які не є безпосередньо пов’язаними з споживачами продукту - міститься у таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 Розрахунок непрямих витрат

Стаття витрат

Витрати на весь тур, грн.

Кількість туристів у групі, чол.

Витрати на одну путівку, (åгр.2/åгр.3) грн.

1

3

4

З/п водія

800

25

32

З/п екскурсовода

900

25

36

Страхування автотранспорту

100

25

4

Амортизація

20

25

0, 8

Витрати на бензин

760, 5

25

30, 42

Витрати на рекламу

700

25

28

Харчування водія і екскурсовода

800

25

32

Витрати на потяг (в обидва боки)

8750

25

350

Всього:

12830, 5

25

513, 22


Отже, за підрахунком прямих та непрямих витрат, а також з додаванням 30% комісійних до суми усіх витрат, була розрахована загальна вартість туру (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 Розрахунок вартості туру

Стаття витрат

З розрахунку на 1 путівку, грн..

Кількість туристів у групі, чол.

Загальна вартість туру, грн..

1

2

3

4

Прямі витрати

1380

25

34500

Непрямі витрати

513, 22

25

 12830, 5

Витрати всього

Х

Х

47330, 5

30% комісійних

Х

Х

14199, 15

Всього:

Х

Х

61529, 65


Обчислення вартості однієї путівки здійснюється відносно загальної вартості туру та кількості туристів у групі. Отже:

Вартість 1-єї путівки = загальна вартість туру/к-ть туристів =


РОЗДІЛ 6. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТУРУ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК

до путівки туристичної подорожі

Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області

Обов’язкова інформація

. Пізнавальний тур замками включає відвідування найбільш атрактивних для туристів історико-архітектурних пам’яток фортифікаційного зодчества різних міст Тернопільської області. Переїзди між пунктами маршруту будуть здійснюватись автобусом, а похідна частина включатиме лише екскурсії у м. Тернополі.

. Туристи розміщуватимуться у готелі «Галичина» м. Тернопіль. Їм буде надана необхідна кількість двохмісних номерів. Послуги харчування надаватимуться у ресторані вище згаданого готелю, а обіди проходитимуть безпосередньо на пунктах маршруту.

. Тур замками Тернопільської області включає відвідування туристами семи наймальовничіших куточків Тернопільщини - тих міст, у яких на сьогоднішній день найкраще зосередились та поєднались архітектурно-історичні, біосоціальні та подійні ресурси. Крім наявних там пам’яток фортифікаційного зодчества, туристам пропонується відвідати краєзнавчі, історичні та мистецькі музеї, оцінити побут та звичаї Західного Поділля, відвідати виставки бойових механізмів та украплюючи споруд замкових веж.

. За додаткову оплату туристи зможуть стати учасниками великої кількості фестивалів, які щорічно проводяться влітку та восени. Також відвідати вистави та постановки у замків, які відтворюють події захоплення чи визволення споруди, зміну правителів чи інші історично-значущі події. У час, відведений на самостійну програму, туристи мають змогу відвідати виставки, театри, музеї а інші культурні заходи.

. Крім поданого екскурсійного обслуговування та самостійної програми, туристи зможуть відвідати міський парк культури і відпочинку, Тернопільський став, на березі якого наявні водні розважальні комплекси чи спортивний клуб, диско-бар, концертний зал готелю «Галичина».

. Адреса туристичної фірми «ЕДЕЛЬВЕЙС» знаходиться за адресою м. Чернігів, пр. Перемоги, 34, тел. (063) 56 34 123. Відправлення здійснюється з залізничного вокзалу м. Чернігова.

Додаткова інформація

.        Дітям до 14 років - знижка 40%

.        Туристи повинні взяти з собою документи, які засвідчують особу, діти - свідоцтва про народження

Туристична фірма «ЕДЕЛЬВЕЙС»

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

туристичної подорожі за маршрутом пізнавальний туризм на 2012 р.

1. Основні показники маршруту

Вид маршруту                                                           пізнавальний

Протяжність маршруту (км)                                               673 (автобусом)

Тривалість подорожі (діб)                                         4

Кількість туристичних груп                                               15

Кількість туристів у групі                                         25

Всього туристів на маршруті                                             375

Всього людино-днів обслуговування                       60

Початок обслуговування на маршруті першої групи 29.04.2012 р.

Початок обслуговування на маршруті останньої групи 11.10.2012 р.

Закінчення обслуговування на маршруті останньої групи 14.10.2012 р.

Вартість путівки                                                                  2461 грн.

. Тур замками Тернопільської області включає відвідування туристами семи наймальовничіших куточків Тернопільщини - тих міст, у яких на сьогоднішній день найкраще зосередились та поєднались архітектурно-історичні, біосоціальні та подійні ресурси. Крім наявних там пам’яток фортифікаційного зодчества, туристам пропонується відвідати краєзнавчі, історичні та мистецькі музеї, оцінити побут та звичаї Західного Поділля, відвідати виставки бойових механізмів та украплюючи споруд замкових веж.

ВИСНОВКИ

Туризм у нашій країні став надбанням майже кожної сім’ї. Щороку десятки мільйонів трудящих і учнівської молоді здійснюють захоплюючі походи і мандрівки по рідному краю, знайомляться з історичним минулим країни, архітектурними та природними пам’ятками, бойовими і трудовими подвигами власного народу.

Місце України у світовому туристичному процесі визначається культурно-пізнавальним, екологічним, спортивно-оздоровчим напрямами туризму. Пріоритетні напрями розвитку туризму в Україні базуються на природних ресурсах, природно-заповідному фонді і культурно-історичних пам’ятках. Найбільш поширеним видом туризму є культурно-пізнавальний, основна мета якого - ознайомлення туристів з природою, культурно-історичним надбанням і сучасним життям країни. Основним ринковим продуктом у туризмі є тури - спеціально розроблені програми в комплексі з системою заходів для їх реалізації, спрямовані на задоволення мети відпочинку.

Розробивши пізнавальний тур а саме маршрут по замкам Тернопільської області пізнавального характеру, я вдосконалила навички роботи з технології туристичної діяльності. Пізнавальний тур розширює світогляд людини, дає змогу побачити та відчути щось нове, задовольнити пізнавальні потреби, отримати нові почуття від побаченого. Саме такі тури розраховані на широке коло споживачів, але для кожного по різному підбирається програма відпочинку. Маршрут розроблений згідно вказівок, тобто найцікавіші пункти, що задовольнять потреби споживачів. Саме першим пунктом маршрутного плану є Тернопіль, тому що це місто є перлиною Західної України. В наступні дні планується відвідати також Збараж, Бережани, Вишнівець, Теребовлю, Чортків, Бучач.

Туристам надаються комфортабельні двохмісні номери у готелі "Галичина" м. Тернополя, де вони не лише проживають, а й харчуються у ресторані вище згаданого готелю.

Крім того, у роботі представлена най достовірніша інформація про район подорожі, вибраний маршрут, який включає найпривабливіші для туристів місця з наявними там історико-архітектурними пам’ятками, розглянута інформація про розвиток пізнавального туризму як у Тернопільській області, подані відомості про форми реалізації туристичного продукту та способи його просування.

Після розрахунку вартості туру, яка визначається сумою прямих і непрямих витрат та відсотком комісійних, була визначена вартість однієї путівки. Вона складає 2461 грн. Ця ціна не є досить високою і передбачає попит на розроблений маршрут.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.   География туризма: Учебное пособие. - 2-е издание. - М.: Советский спорт. - 2003. - 464 с.

2.      Загальногеографічний атлас України

.        Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник. - К.: Альтпрес. - 2003. - 352 с.

.        Петранівський В.Л., Русинський М.Й. Туристичне краєзнавство: Навчальний посібник/ За редакцією проф. Ф.Д. Заставного. - К.: Знання. - 2006. - 575 с.

.        Україна туристична: Іміджево-презентаційне видання/Уклад: У-45 Болгов В.В., Болгов І.В. - К.: Український видавничий консорціум. - 2008. - 376 с.

.        Філіппський Андрій. Прекрасна країна Руїнія//»Карпати». - с.38-45

.        Хорошевський О.Ю. 20 кращих екскурсій по Україні. - Харків: Фоліо. - 2008. - 315 с.

.        Електронний ресурс. Режим доступу: #"668865.files/image002.gif">

Позначення схеми маршруту по Тернопільській області


Умовні позначення:

ДОДАТОК Б

ГРАФІК ЗАВАНТАЖЕННЯ

туристичного підприємства «ЕДЕЛЬВЕЙС» групами туристів в 2012 р.

Похожие работы на - Пізнавальний тур по замкам Тернопільської області

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!