Особливості українського комп`ютерного жаргону

 • Вид работы:
  Доклад
 • Предмет:
  Другое
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  5,03 kb
 • Опубликовано:
  2009-01-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Особливості українського комп`ютерного жаргону

Особливості українського комп`ютерного жаргону

Навряд чи знайдеться на нашій маленькій планеті місце, до якого б не дійшла загальна комп'ютеризація. Воно й не дивно: персональний комп'ютер — інструмент незамінний. За його допомогою можна грати в тисячі різноманітних ігор, читати анекдоти й дивитися фільми, на нього можна поставити букет квітів або посадити улюбленого плюшевого ведмедика.

Проте комп'ютерники не обмежуються квітами та м'якими іграшками: вони вигадали власну мову, яку нормальні люди, звичайно не розуміють.

Комп'ютерний жаргон виник одночасно з появою електронно-обчислювальних машин у США 1946 року. Із розвитком обчислювальної техніки в Україні також почала складатися специфічна мова, якою спілкувалися комп'ютерники-професіонали. Розповсюдження персональних комп'ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі шари населення, які сприйняли і збагатили комп'ютерну жаргонну лексику. Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а та-кож популярність комп'ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання жаргонних і висловів сленгу, визначають моду на комп'ютерний жаргон серед користувачів.

Однією із причин виникнення такої “мови” вважається її виключна місткість, коли трьома-чотирма специфічними словами можна передати чималий абзац літературно опрацьованого технічного тексту. В решті решт комп'ютерний жаргон виражає навіть певні емоції, які в сухій та лаконічній реальній Мережі відтворити майже неможливо.

Комп'ютерний жаргон — це віртуозна гра для людей, яким тісно в межах нормованої літературної мови. Проте, як би не прагнули носії жаргону до саsмобутньої яскравості мовлення та відмінності його від нормалізованої української мови, все одно будь-які нововведення відбуваються в середині системи мови і будуються за законами української мови.

У молодіжному комп'ютерному жаргоні багато слів із англійської мови, часто перероблених або навмисно покручених. Панування англіцизмів зумовлене: по-перше, пануванням в усьому світі англомовної термінології, котра пов'язана із домінуванням на світовому ринку американських фірм, які виго-товляють комп'ютери та програмне забезпечення до них; по-друге, модою на англійську мову в молодіжному середовищі та в суспільстві загалом, що призводить до засмічення української мови англійським словами (пор. імпіч-мент, маркетинг, менеджмент і т.д.); по-третє, досить високим рівнем освіти людей, які зайняті у цій сфері діяльності.

От і маємо: англійське дієслово crack (розколювати) стає дієсловом крекнути (або в жартівливому вигляді крякнути), а hack (розбивати) — хакнути з українським суфіксом -ну, який тут виступає для позначення одноразової дії. Під впливом народної етимології програми для зламування отримали жартів-ливу назву крякалки, де звуковий вигляд англійського слова співвіднесли з українським звуконаслідувальним вигуком кря, який в уяві одних позначає звук, що виникає при розколюванні, наприклад, дерева, а в інших - схожий до качиного крик кря-кря.

Нових значень в цьому жаргоні набули багато українських дієслів, наприклад: зависнути (припинити відповідати на команди); перекачати, злити (переписати інформацію) та багато інших.

Велику популярність у комп'ютерному жаргоні мають усічені слова: комп (замість комп'ютер), проги (програми), вінди (програма Windows). Тут використовуються ті самі суфікси для утворення нових слів, які відобража-ють ставлення мовця до того, що вони позначають: відюха (суфікс -ух(а) за-лежно від ситуації надає експресію згрубілості, зневаги або іронії).

Одна із властивостей жаргонної лексики — переосмислення загально-вживаних слів і створення на їх основі лексичних одиниць із подвійним зміс-том, які співвідносяться із далекими за значенням словами, — широко вияв-ляється і в комп'ютерному жаргоні: квакати — грати в комп'ютерну гру Quake.

Український комп'ютерний сленг через свою молодість не досить устоявся, і тому більшість слів у ньому має багато варіантів вимови і написання: вегеа, вежеа, вагон — відеоадаптер VGA; глючити, глюкати — працювати з помилками; дурдос, дирдос — операційна система DR-DOS. Зазвичай вимова слова відповідає або англійському прочитанню або його українській транслі-терації. У будь-якому випадку вимова стилізована під розмовну українську.

Отже, комп'ютерний жаргон дуже близький до загального жаргону й розвивається за тими самими закономірностями.

Список литературы

Щур Ірина. Особливості українського комп`ютерного жаргону.


Похожие работы на - Особливості українського комп`ютерного жаргону

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!