Предмет і методологічні основи мікроекономіки

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  20,04 Кб
 • Опубликовано:
  2013-04-13
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Предмет і методологічні основи мікроекономіки

Міністерство освіти й науки, молоді та спорту України

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра:Економічної теорії

Контрольна робота

з дисципліни: Мікроекономіка

Тема: Предмет і методологічні основи мікроекономіки

Варіант 1


Виконала

Студентка 2 курсу

Група ЕПМГ-1з

ФЗН

Лисенко Вікторія Олександрівна

Перевіряє:Наумов М.С.


Харків-ХНАМГ-2013

Зміст

1. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору

. Предмет і функції мікроекономіки

. Методологічні основи мікроекономіки

. Задача

Список літератури

1. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору

Не тільки окрема людина, але і все суспільство, існує в світі обмежених можливостей, незважаючи на те, що за століття своєї історії людство істотно розширило між цих обмежень. Але і сьогодні обмеженість наявних ресурсів залишається важливою проблемою.

Обмеженість ресурсів має відносний характер. Вона полягає в принциповій неможливості одночасного і визначеного задоволення всіх потреб. Якби ресурси не були обмежені, не було б необхідності турбуватися про як найкраще їх використовування.

Помітимо, що обмежені ресурси називають економічними благами. Але є і вільні блага, що „розподіляються” шляхом простого привласнення, наприклад, атмосферне повітря.

Найближчим слідством обмеженості ресурсів є конкуренція між альтернативними цілями використовування ресурсів, тому що практично всі ресурси можуть бути використані для задоволення найрізноманітніших потреб.

Помітимо, що як перед суспільством, так і перед окремою людиною завжди встає проблема вибору напрямів і засобів використовування обмежених ресурсів з різних конкуруючих між собою цілей. Методи рішення цієї проблеми і складає предмет економічної науки.

В процесі вибору, який нав'язаний обмеженістю наявних ресурсів, люди стикаються з необхідністю рішення трьох фундаментальних завдань: Що, тобто, які товари або послуги і в якій кількості виробляти? Як, тобто за допомогою яких обмежених ресурсів і технічних засобів, виробляти необхідні людям блага? Для кого виробляти ці обмежені миттєві блага?

При обговоренні цих і інших, пов'язаних з ними завдань, економісти широко використовують різного роду моделі, що дозволяють в компактній формі одержати певні результати.

Спробуємо за допомогою найпростішої моделі сформулювати основну економічну проблему, „що, як і для кого виробляти?”. Допустимо, що жителі якоїсь гіпотетичної країни можуть використовувати свої природні і людські ресурси для виробництва засобів виробництва і предметів споживання. Побудуємо графік виробничих можливостей цієї країни (рис.1).

Рис.1 - Графік виробничих можливостей


На осі абсцис відкладатимемо кількість предметів споживання (Х), на осі ординат - кількість засобів виробництва (У). Крива АВСД, що має назву крива виробничих можливостей, характеризує максимально можливі об'єми виробництва засобів виробництва і предметів всіх наявних ресурсів. Це означає, що кожна крапка на цій кривій показує певну комбінацію товарів цих двох видів. Наприклад, крапка В показує комбінацію Хв одиниць предметів споживання і Ув одиниць засобів виробництва.

Графік кривої виробничих можливостей дозволяє мати чіткіше уявлення про три взаємопов'язані поняття: обмеженість ресурсів, вибір, витрати.

Крапка F, що знаходиться в межах виробничих можливостей, показує таку комбінацію засобів виробництва і предметів споживання, яка значно менше можливого об'єму при ефективному використовуванні всіх ресурсів. Якщо вибрати цю крапку, то матимемо тих, що недовикористають ресурсів (наприклад, безробіття) або низьку ефективність використовування ресурсів (наприклад, великі витрати, у тому числі і робочого часу).

Точка М характеризує такий випуск продукції, який є недосяжним при повному використовуванні наявних ресурсів і існуючих технологій.

Таким чином, крива АВСД (межа області виробничих можливостей) характеризує одночасно і можливий, і бажаний об'єм виробництва. Крапки на найкривішій АВСД представляють різні можливі з'єднання об'ємів випуску засобів виробництва і предметів споживання, необхідно вибрати ту комбінацію, що є найефективнішою.

Порівняємо крапки В і С. Якщо вибрати крапку В, то віддаємо перевагу більшому виробництву засобів виробництва (Ув) і меншій кількості предметів споживання (Хв). Якщо вибираємо крапку З, одержимо протилежну ситуацію. При переході від крапки В до крапки З одержимо додатково DХ=ОХс-ОХв в одиницях предметів споживання, жертвуючи DУ=ОУс-ОУв одиниць засобів виробництва.

Кількість одного товару, яка необхідна принести в жертву для збільшення виробництва іншого товару на одиницю, називають альтернативними витратами, або витратами втрачених можливостей.

Далі розглянемо форму кривої АВСД. Вона опукла справа - догори. Це пов'язано з тим, що одні ресурси можуть більш продуктивно використовуватися при виробництві предметів споживання, інші - засобів виробництва. Рухаючись по межі виробничих можливостей справа - донизу і змінюючи таким чином структуру виробництва на користь збільшення випуску предметів споживання, у виробництво притягується все більше малоефективні для виробництва предметів споживання ресурси. Тому кожна додаткова одиниця випуску предметів споживання вимагатиме все більшого скорочення виробництва засобів виробництва. У міру наближення до будь-якої з осей координат нахил кривої (до даної осі) ростиме, а це приводить до зростання Якщо нові технологічні процеси упроваджуватимуться одночасно і рівномірно у всіх галузях, то зрушення КВМ буде таким, як показано на графіку (мал. 2). Точка М, що знаходилася поза межами першої КВМ, стане тепер досяжною.

Рис. 2 - Рівномірне розширення виробничих можливостей


Якщо нововведення здійснюватимуться більше в галузях, які виробляють засоби виробництва, збільшення області виробничих можливостей буде зміщене справа, що відображає графік на мал. 3.

Рис. 3 - Перекіс у бік виробництва засобів виробництва

Якщо нововведення здійснюватимуться в галузях, які виробляють предмети споживання, збільшення області виробничих можливостей буде зміщене справа донизу, що відображає графік на мал. 4.

Рис. 4 - Перекіс у бік виробництва предметів споживання


За умов обмеженості ресурсів проблема вибору, що є продовженням конкуренції за використовування обмежених ресурсів, непереборна, а боротьба з нею є безплідною. Можна примусити конкуренцію прийняти ту або іншу форму, полегшити або утруднити здійснення вибору. Завдання полягає не в знищенні конкуренції, а в тому, щоб надати їй цивілізованої форми, примусити її працювати на благо людей.

Таким чином, КВМ дозволяє продемонструвати такі фундаментальні економічні поняття, як обмеженість ресурсів, проблема вибору, альтернативні витрати.

Людство виробило декілька способів впорядкованого розподілу обмежених ресурсів і результатів виробництва між конкуруючими цілями.

2. Предмет і функції мікроекономіки

 

Мікроекономіка має довгу і складну історію, що бере початок від класичної політекономії (навчання А. Сміта про „незриму руку ринку”).

Проте становлення мікроекономіки як самостійної науки доводиться на останню третину ХІХ ст.

Створення мікроекономіки як науки пов'язують з іменами А. Вальраса (1834-1910), До. Менгера (1840-1921), А. Маршалла (1842-1924). Ці учені-економісти незалежно один від одного і різними шляхами дійшли створення теорії ринкової рівноваги, яка надалі була розвинене видатними економістами Ф. Візером в Австрії, Ф. Еджуортом і В. Джевонсом в Англії, В. Парето в Італії, Д. Кларком і І. Фішером в США.

В межах даної теорії була створена струнка система формул, графіків і схем, які описують поведінку споживача, розвиток і співвідношення попиту і пропозиції, ринкову рівновагу і інші економічні процеси.

У центрі уваги мікроекономіки знаходиться окремий економічний суб'єкт з його потребами, смаками, пріоритетами. Окремий економічний суб'єкт - це первинний елемент господарської системи, який самостійно здійснює економічні функції. Це може бути фірма, домашнє господарство, виробник, споживач, власник землі, капіталу, робочої сили.

Помітимо, що відмічені економічні суб'єкти різнопланові. Так, фірма одночасно є і виробником, і споживачем, і інвестором, і власником. Тому мікроекономіка розглядає фірму в кожному з її станів окремо.

Предметом мікроекономіки є вивчення поведінки окремого економічного суб'єкта, тобто процесу вироблення, ухвалення і реалізації рішення про те, як діяти в певній економічній ситуації.

Мікроекономіка виконує позитивну і нормативну функції. Позитивна - мікроекономіка вивчає факти, пов'язані з економічною поведінкою окремих економічних суб'єктів, залежності між ними - це описова, пояснювальна функція. В той же час, аналізуючи поведінку економічних суб'єктів, вивчаючи, якими правилами економічний суб'єкт керується при ухваленні рішень, можна передбачити величину попиту, сформувати прогноз на майбутнє. При цьому мікроекономіка виконує нормативну функцію.

Завданням мікроекономіки є формування економічного мислення для ринкових умов.

3. Методологічні основи мікроекономіки


Під методологією розуміється сукупність засобів пізнання, що застосовуються даною наукою. Вони розділяються на загальні і специфічні. В ролі загальних мікроекономіка використовує ті ж, що і макроекономіка, принципи пізнання. (Вони характеризуються в курсі макроекономіки. Див. Макконнелл До., Брю С. Економікс Т.І.). Тому далі звернемося до аналізу специфічних принципів пізнання, що використовуються в мікроекономіці.

Початковим пунктом мікроекономічних досліджень є економічний суб'єкт, його потреби, які він може задовольнити, споживаючи економічні блага. Очевидно, що першорядне значення в мікроекономічному аналізі має попит як зовнішній прояв потреб. Подальша логіка така: від попиту до виробництва і знову до попиту. (Попит обумовлює необхідність виробничої діяльності, результатом якої є товари і послуги, що цей попит задовольняють. Власники чинників виробництва одержують за них певну платню у формі заробітної платні, прибутку, відсотку, ренти... Одержавши дохід в тій або іншій формі, вони знову з'являються на ринку, але вже як покупці економічних благ).

У мікроекономічному аналізі широко використовуються граничні величини (гранична виручка, граничні витрати, гранична корисність і ін.). Це обумовлено тим, що при дослідженні поведінки окремих економічних суб'єктів застосовується техніка оптимізації, а значить, основні поняття в аналізі мають граничний характер.

Використовування граничних величин дає можливість застосовувати математичні методи в мікроекономічному аналізі, а використовування математичних величин, їх кількісна визначеність і взаємообумовленість дозволяє поглибити економічні знання.

При вивченні взаємозв'язків економічних суб'єктів одного з одним на мікрорівні широко використовується метод визначення рівноваги.

Одним з найважливіших методологічних посилань мікроекономіки є гіпотеза про раціональну поведінку людей. Раціональна поведінка - це поведінка, направлена на досягнення максимуму результатів при існуючих обмеженнях. Зрозуміти, що мається на увазі під раціональною поведінкою, допоможуть слова героя повести Ф.М. Достоєвського " Записки з підпілля": "З чого узяли ці всі мудреці, що людині потрібно якогось нормального, якогось доброчесного бажання? З чого це представили вони, що людині потрібно неодмінно розсудливо вигідного бажання? Людині потрібно одного - тільки самостійного бажання, чого б ця самостійність не коштувала і до чого б не привела?" З цієї точки зору однаково раціональною буде визнана поведінка, наприклад, і запеклого курця, і ненажери, і доброчесної людини, поведінка якої підлегла занепокоєнню про здоров'я. Економістів цікавить лише те, як люди реалізують свої "самостійні бажання," або суб'єктивно зрозумілі інтереси в світі обмежених можливостей, і що з цього може вийти.

Одним з методів наукового аналізу пізнання є моделювання, що дозволяє досліджувати економічні явища шляхом побудови і вивчення їх умовних образів, моделей. Оскільки через специфіку ринкової економіки експериментальне моделювання (експеримент) неможливе, то використовується теоретичне. Мікроекономічний процес, що вивчається, можна описати словами (словесна модель), виразити математично у вигляді рівняння або системи рівнянь (математична модель) або намалювати (графічна модель). Можливе одночасне застосування всіх способів. Виділяють також лінійні і нелінійні моделі.

4. Задача

мікроекономіка виробничий гранична величина

У таблиці приведені дані про величини граничного продукту праці і капіталу і її грошове значення. Обидва ресурси є змінними і купуються на конкурентному ринку. Ціна праці складає - 2 гр. од., а ціна праці - 3 гр. од.

Скільки одиниць праці і капіталу повинна придбати фірма, щоб виробляти з мінімальними витратами 64 одиниці продукту ?

Об'єм використаний ресурсу праці

 MPL

 MRPL

Об'єм використаний ресурсу капіталу

 MRPK

1

10

5,0

1

21

10,5

2

 8

4,0

2

18

 9,0

3

 6

3,0

3

15

 7,5

4

 5

2,5

4

12

 6,0

5

 4

2,0

5

 9

 4,5

6

 3

1,5

6

 6

 3,0

7

 2

1,0

7

 3

 1,5


Вирішення

За визначення додаткового об'єму споживання кожного з чинників виробництва потрібно зіставляти їх результативність і витрати на придбання. Для цього використовується інструментарій теорії виробництва.

Додаткову кількість виробленого продукту в результаті використовування додаткової одиниці додаткового чинника називають виторгом від граничного продукту. Він обчислюється як твір граничного продукту чинника виробництва і граничного виторгу від продажу додаткової одиниці продукту.

Так, виторг від граничного продукту праці дорівнює:

MRPL = (MPL) (MR), (1)

де MRPL - граничний виторг від граничного продукту праці, грошової од.; MPL - граничний продукт праці, натури. од.; MR - граничний виторг від продажу продукту, грошової од.

Граничний продукт чинника виробництва - це додатковий продукт або об'єм продукції, одержаний в результаті збільшення витрат цього чинника на одну додаткову одиницю при постійній величині інших чинників виробництва.

Граніній продукт МР змінного чинника виробництва - це зміна (за інших рівних умов) (∆ТPL) сукупного продукту цього чинника (L) відповідно до зміни його кількості (∆L), що використовується.

МРL = ∆TPL/∆L

- граничний продукт праці;

∆TPL - зміна об'єму випуску; відповідає зміні L одиниць спожитої праці при постійній кількості інших Чинників виробництва.

Визначимо сукупний об'єм випуску продукції:

∆TPL=∆L*MPL+1=TPi+∆TPL

∆TPK=∆K*MPK+1=TPi+∆TPK

Занесемо дані в таблицю:

Об'єм використаного ресурсу праці

MPL

MRPL

TP

Об'єм використаного ресурсу капіталу

MPK

MRPK

TP

0

0

0

0

0

0

0

1

10

5

10

1

21

10,5

21

2

8

4

18

2

18

9

39

3

6

3

24

3

15

7,5

54

4

5

2,5

29

4

12

6

66

5

4

2

33

5

9

4,5

75

6

3

1,5

36

6

6

3

81

7

2

1

38

7

3

1,5

84


Співвідношення MPL, MRPL, TP

Співвідношення MPК, MRPК, TP

З проведених розрахунків бачимо, 64 одиниці продукту можна одержати виходячи із з комбінацій

L (праці) + 3К (капіталу)=10+54=64од.

Виторг від граничного продукту буде:

+7,5 =12,5 гр. од

Мінімальні сукупні витрати складатимуть:

х 2 + 3 х 3 = 10 гр. од.

Отже максимальний прибуток дорівнює:

Для виробництва 64 одиниць продукту праці необхідно придбати 1 одиницю праці і 3 одиниці ресурсу капіталу з мінімальними витратами 10 грн. од.

Список літератури

1.       Економічна теорія: У 2-х кн. Кн. 2. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред.

.         Тимофієва С.Б., Шекшуєв О.А. Мікроекономіка. Тексти лекцій. Х.: ХДАМГ, 1998.

3.      Тимофієва С.Б., Штефан С.І. Словник мікроекономічних термінів (для студентів 2-3 курсів економічних спеціальностей). Х.: ХДАМГ, 1998.

Похожие работы на - Предмет і методологічні основи мікроекономіки

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!