Розрахунок загасання по Чебишеву

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Физика
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  111,2 Кб
 • Опубликовано:
  2013-03-13
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Розрахунок загасання по Чебишеву

Вступ

Електричні фільтри - складні частотно-вибіркові системи, які призначені для пропускання спектральних складових коливань в заданій смузі частот і подавлення в інших заданих смугах частот.

Електричні фільтри можна класифікувати так:

.        За взаємним розташуванням смуг пропускання і затримки розрізняють ФНЧ (що пропускають НЧ складові спектру коливань), ФВЧ (що пропускають ВЧ складові), смугові (смугопропускаючі) СПФ або СФ, і смуга-затримуючі СЗФ (режекторні-РФ).

.        За елементною базою розрізняють фільтри: LC-фільтри, активні ARC-фільтри, цифрові фільтри, п’єзоелектричні (зокрема кварцові), електромеханічні, фільтри НВЧ на елементах з розподільними параметрами та інші.

.        За топологією розрізняють фільтри ланцюгової структури і мостові.

.        За формою АЧХ розрізняють фільтри: з максимально плоскою частотною характеристикою в смузі пропускання і монотонним зростанням, ослаблення в смузі затримки - фільтри Баттерворта; з ізоекстримальною характеристикою в смузі пропускання - Чебишевською частотною характеристикою; ізоекстримальні в смузі пропускання і смузі затримання та еліптичні фільтри Золотарьова-Кауера.

Розрахувати ARCФНЧ з характеристикою загасання по Чебишеву, коли відомі:

         гранична частота смуги пропускання: fc=4 кГц;

         гранична частота смуги затримки: fк=8 кГц;

         нерівномірність загасання в смузі пропускання: Δа=0,1773 дБ;

         загасання в смузі затримки: а0≥12 дБ.

1.     
Зображуємо графічні вимоги до ФНЧ

а, дБ

а0

Δа

f, кГц

2.      Розраховуємо нормовану граничну частоту смуги затримки

Ωк===2

3.      Розрахуємо порядок фільтру


задаємо n=3

4.      Знаменник нормованої передаточної функції

(λ)=C (λ - α1) (λ2-2α2λ+ν1)

=-0,84

=0,42

=1,13

С=0,82

5.      Записуємо нормоване значення передаточної функції

К(λ)=  =  =К1(λ) К2(λ)

2222=(-0,42)2+1,132=1,45

К1(λ)=

К2(λ)=

6.      Переходимо до денормованої передаточної функції ФНЧ

Замінюємо λ=

? с=2πfc=6,28·4·103=25,12·103,с-1

(р)=(λ) ==

λ== =

Будуємо схему ФНЧ RC 1-го порядку з підсилювачем. Знаходимо


Порівнюємо (р) і . Треба чисельник  збільшити в 3,24 рази, тобто включити підсилювач з коефіцієнтом підсилення 3,24. Тоді

Тоді С=4,7мкФ

чебишев затримка загасання каскад

(р)= (λ)

λ=

7.      Зображуємо схему ARC ФНЧ і знаходимо параметри схеми. Порівнюємо (р) з операторною функцією для ARC ФНЧ

К(р)= =

α1=9,15·108=

α2=21,1·103 =

Н=6,31·108 =

Задаємось: С1=0,01 мкФ;1=1 кОм.

Вирішуємо систему рівнянь:


Прирівнюємо:

=

 (Ом)

(Ом)

(мкФ)


8.     
Записуємо вираз для комплексної функції по знайденій операторній функції К(р)

(р)=

(j?)=(р) =

Зображуємо схему з двох каскадів.

. Знаходимо а()= 20lgі будуємо графік а()


Графік АЧХ


Похожие работы на - Розрахунок загасання по Чебишеву

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!