Пожежна безпека

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Безопасность жизнедеятельности
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  6,72 Кб
 • Опубликовано:
  2013-03-06
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Пожежна безпека

1. Визначити протяжність фронту вогню та площу часових пожеж в населеному пункті, якщо площа SМ складає 170 км, а площа руйнувань Sпл.р. складає 15% від загальної площі міста. Скільки пожежних відділень необхідно дня ліквідації пожежі?

Рішення

Показники протяжності фронту вогню та площі часових пожеж в населеному пункті, кількості пожежних відділень необхідно дня ліквідації пожежі визначаються в таблицях для оцінки пожежної обстановки, залежно від ступеня ураження міста (населеного пункту) та їх площі.

Якщо відомо, що площа руйнувань Sпл.р. складає 15% від загальної площі міста, то вона дорівнює 25,5 км.

Ступінь ураження міста (населеного пункту) Свизначається за формулою:

=, (1.1)

 - площа руйнувань. - загальна площа міста.=

Протяжність фронту вогню (км), залежно від ступеня ураження міста (населеного пункту), визначимо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Протяжність фронту вогню (км) залежно від ступеня ураження міста

Площа міста, кмСтупінь ураження міста (населеного пункту)0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

До 25

1,2

1,9

2.5

3,3

5,8

6,0

5,8

5,5

4,8

4,0

50

2,5

3,8

5,0

6,5

11,5

12,0

11,5

11,0

9,5

8,0

75

3,8

5,6

7,5

9,8

17,2

18,0

17,2

16,5

14,2

10,0

100

5,0

7,5

10,0

13,0

23,0

24,0

23,0

22,0

19,0

16,0

300

15,0

22,5

30,0

39,0

69,0

69,0

66,0

57,0

48,0


Отже, з наведеної таблиці визначено, що протяжність фронту вогню складає 22,5 км.

Потреба в пожежних відділеннях (одиниць) для ліквідації пожеж визначимо в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Потреба в пожежних відділеннях (одиниць) для ліквідації пожеж

Площа міста, кмСтупінь ураження міста (населеного пункту)0,1

0,2

0,3

0,4

0,5 0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

До 25

20

30

48

60

90

93

90

81

75

62

50

40

60

95

120

180

186

180

162

150

125

75

60

90

142

180

270

280

270

244

225 188

188 188

100

80

120

190

240

360

375

360

325

300 250

250

300

240 360

360

570

760

1080

1125

1080

975

750


Отже, з наведеної таблиці визначено, кількість протипожежних сил необхідних для ліквідації пожежі складає 360 од.

Відповідь: Протяжність фронту вогню в осередках ураження залежно від ступеня ураження міста (0,2) складає 22,5 км. Кількість протипожежних сил необхідних для ліквідації пожежі складає 360 од.

2. Визначити швидкість розповсюдження пожежі

а) в районах міської забудови (Зм) з будинками IV, V, Ш, ІІ ступеню вогнестійкості;

б) в районах сільської забудови (З);

в) при лісових пожежах (Пл) поверхневих, якщо швидкість вітру 13 м/с.

Рішення

Швидкість розповсюдження пожежі (м/год.) залежить від швидкості приземного вітру та характеристики району пожежі.

Визначимо швидкість розповсюдження пожежі в районах міської забудови (Зм) з будинками IV, V, Ш, ІІ ступеню вогнестійкості та в районах сільської забудови (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Швидкість розповсюдження пожежі (м/год.) залежно від швидкості приземного вітру та характеристики району пожежі

Район розповсюдження пожежі

Швидкість розповсюдження пожежі, м/год


при слабому вітрі, 3-5 м/сек

При сильному вітрі, 10 - 20 м/сек

В районах забудови будинками IV, V ступеню вогнестійкості

120-300

300 - 900

В районах забудови будинками ІІ, Ш ступеню вогнестійкості

60-120

150 -350

В забудові сільського типу (IV, V ступеня вогнестійкості)

600-900

До 2500


При лісових пожежах поверхневих, якщо швидкість вітру 13 м/с (тобто, при сильному вітрі 10-20 м/с, швидкість розповсюдження пожежі дорівнює до 2500 м/год.

 

3. Визначити можливу пожежну обстановку на території ОГД якщо: ступінь вогнестійкості будівель Ст.вог - IV; Категорій виробництва Кв - Г.; Щільність забудови П - 35; Можливий надмірний тиск  - 35. Встановити, які токсичні продукти згорання будуть забруднювати повітря, якщо на підприємстві є такі згораючі матеріали - фторопласти

Рішення

Прогнозуючи стійкість об'єкту промислової діяльності до загоряння і розповсюдження пожежі, визначимо ступінь вогнестійкості будівель і споруд об'єкту (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Характеристика вогнестійкості будівель та споруд IV ступеню вогнестійкості будинків

Частини будівель та споруд

несучі стіни, сходових кліток

заповнення між стінами

сумісні

поверхові

перегородки

Протипожежні стіни

Важко згораючи, 0,5 ч

Важко згораючи, 0,25 ч

Те ж

Те ж, 0,25 ч

Те ж, 0,25 ч

Те ж, 4 ч


Характеристика речовин, які використовуються у виробництві за категорією виробництва Г наведено в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2. Характеристика речовин, які використовуються у виробництві за категорією виробництва Г

Характеристика виробництва

Характеристика речовин, які використовуються у виробництві

Пожежонебезпечні

Не горючі речовини і матеріали у гарячому, розжареному чи розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променевого тепла, іскор і полум'я, тверді, рідкі і газоподібні речовини, які згорають чи утилізуються як паливо.


Категорії виробництва Г за пожежною небезпекою по характеру технологічних процесів - кузні, цехи зварки металів; цехи термічної обробки металів, котельні.

Можлива пожежна обстановка в районах міських і виробничих забудов наведена в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Можлива пожежна обстановка в районах міських і виробничих забудов

Ступень вогнестійкості

Надмірний тиск. кПа

Характер забудови

Через 30 хв після ядерного вибуху

1-2 год після ядерного вибуху, райони можливого швидкого розповсюдження вогню

IV, V.

10-20   20 і більше

Міська. Виробництво В, Г, Д.

Зона окремих пожеж

Суцільні пожежі при густоті забудови 10% і більше
Горіння і тління в завалах


Показники токсичності продуктів, які виникають при горінні фторопласту наведено в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4. Показники токсичності продуктів, які виникають при горінні фторопласту

Токсичні продукти

Матеріали, при згоранні яких виникають токсичні продукти

Смертельна доза (дія 5-10 хвилин)

Небезпечна доза (дія 30 хвилин)


%

%

мг/л

Фосген, фторфозген

Фторопласті

0,005

0,25

0,025

0,12


Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок про стійкість об'єкту промислової діяльності до загоряння і розповсюдження пожежі.

Отже, характеристика вогнестійкості будівель та споруд IV ступеню вогнестійкості будинків визначає, що частини будівель та споруд є важкозгораючими.

Категорія виробництва Г за пожежною небезпекою вважається, як пожежонебезпечна.

Для об'єктів категорії виробництва Г можливість виникнення пожеж практично залежить від ступеня вогнестійкості будівель і споруд.

Можлива пожежна обстановка в районах міських і виробничих забудов IV ступеню вогнестійкості при надмірному тиску 35 кПа виявляє горіння і тління в завалах.

При згоранні фторопласту виникають токсичні продукти: фосген, фторфозген. Вони знаходяться в диму, який може розповсюджуватись на велику глибину і охоплювати значну площу.

Відомо, що чим більша щільність забудови тим більша вірогідність розповсюдження пожежі з переходом її в суцільну, і що чим більша відстань між будівлями і спорудами тим менша вірогідність розповсюдження пожежі. Отже, при щільності забудови 35% - можливе виникнення суцільної пожежі.

Причинами виникнення пожеж може бути: невиконання правил пожежної безпеки; необережне поводження з вогнем; несправність електрообладнання.

Протипожежна профілактика - комплекс організаційних і технічних заходів, направлених на: забезпечення пожежної безпеки працівників; відвернення пожежі; створення умов для швидкого та ефективного гасіння пожежі.

Список літератури

1.  Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Изд. дом «Дашков и К», 2000. - 678 с.

2.      О.С. Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О.С. Баб’як, О.М. Сітенко, І.В. Ківва та ін. - Х.: Ранок, 2000. - 304 с.

.        Іванова І.В., Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. «Безпека життєдіяльності» навчально-контролюючі тести. - К.: «Саміт-книга», 2005. - 148 с.

.        Кулешов Н.І., Уваров Ю.В., Олейник Є.Л., Пустомельник В.П., Єгурнов Ф.І. Пожежна безпека будівель та споруд. Навчальний посібник. - Харків, 2004. - 271 с.

.        Літвак С.М., Михайлюк В.О. Безпека життєдіяльності. Навч. посібник. Миколаїв. - ТОВ «Компанія ВІД». - 2001. - 230 с.

.        Пістун І. П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. - Суми: Університет. книга, 1999. - 301 с.

.        Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України 19.10.2004 року №126.

вогонь пожежа ліквідація лісовий


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!