Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП 'Донецька залізниця' ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Эктеория
 • Язык:
  Украинский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  109,71 Кб
 • Опубликовано:
  2013-02-21
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП 'Донецька залізниця' ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ЕіМ


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

"Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП "Донецька залізниця" ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ"


Виконав: Грязнов І.О.

ст.4 курсу, гр. ЕПР-09

Перевірив: Скрипка В.М.

Красноармійськ 2012

Зміст

 

Вступ

1. Характеристика господарської діяльності локомотивного депо

2. Аналіз основних техніко-економічних показників

Висновок

Вступ

Функціонуючи в ринковій економіці як суб'єкт економічної діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за яким воно стабільно б зберігало здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов'язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов'язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним з яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку і мінімальних витрат. Саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, що відбиває фінансові відносини суб'єкта ринку та його здатність фінансувати свою діяльність станом на певну дату. В процесі постачальницької, виробничої, збутової та фінансової діяльності відбувається безперервний процес кругообігу капіталу, змінюються структури джерел їх формування, необхідність в фінансових засобах, і як наслідок - фінансовий стан підприємства. Фінансовий стан підприємства може бути стійкий, нестійкий (поперед кризовим) та кризовим. Здатність підприємства своєчасно виконувати платежі, фінансувати свою діяльність на поширеній основі, переносити непередбачувані потрясіння та підтримати свою платоспроможність у несприятливих обставинах свідчать про його фінансовий стан і навпаки.

Таким чином, можна сказати, що фінансовий аналіз є найважливішою характеристикою ділової активності та надійності підприємства. Він дозволяє оцінити конкурентоспроможність підприємства, його потенціал і можливість у діловому співробітництві і виявити, на скільки ефективно забезпечується реалізація економічних інтересів усіх учасників господарської діяльності.

економічний показник фінансування

1. Характеристика господарської діяльності локомотивного депо


Локомотивне депо Красноармійськ є відокремленим структурним підрозділом "Державного підприємства "Донецька залізниця", що відноситься до загальнодержавної власності, і є стосовно локомотивного депо вищим органом управління. Локомотивне депо створено з метою забезпечення встановленого обсягу перевезень на обслуговуючій ділянці транспортної мережі.

Локомотивне депо входить до складу служби локомотивного господарства Донецької залізниці. Локомотивне депо не є юридичною особою. У своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, Статутом залізниць України, Статутом "Державного підприємства "Донецька залізниця", а також наказами й іншими нормативними документами Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці, Донецької залізниці. Локомотивне депо має рахунок у банку, печатку та штамп з найменуванням Донецької залізниці і своїм власним.

Локомотивне депо здійснює свою діяльність у сфері транспортних послуг, а також може здійснювати (не на шкоду основному виробництву), інші, не заборонені законодавством України види діяльності.

Для організації діяльності локомотивного депо, Донецька залізниця наділяє його необхідними основними фондами, оборотними фондами, коштами. Усе майно локомотивного депо є складовою частиною майна Державного підприємства "Донецька залізниця" і знаходиться на відособленому балансі локомотивного депо.

Локомотивне депо має право:

         володіти, користуватися основними засобами, реалізовувати і ліквідовувати їх тільки з дозволу Міністерства транспорту та зв’язку України, Укрзалізниці та начальника Донецької залізниці, у порядку, встановленому чинним законодавством;

-        придбавати для власного споживання необхідні товарно-матеріальні цінності, при наявності зайвих - реалізовувати підприємствам й приватним особам у встановленому законом порядку;

         кошти, отримані від реалізації виконаних робіт, товарів, послуг, зараховувати на банківський рахунок й використовувати їх для виплати заробітної плати й інших невідкладних потреб за погодженням зі службою локомотивного господарства.

Порядок фінансування локомотивного депо за роботи і послуги по забезпеченню виконання процесу перевезень здійснюється по затверджуваному службою локомотивного господарства кошторису витрат на його утримання.

Першочерговими задачами локомотивного депо є: забезпечення виконання планів перевезення вантажів і пасажирів при безумовному забезпеченні безпеки руху, екологічної безпеки, схоронності перевезення вантажів, технічних засобів; постійне забезпечення підвищення рівня безпеки руху поїздів - як одного з найбільш важливих якісних показників роботи залізничного транспорту; підвищення постійної роботи з попередження причин, що призводять до порушень безпеки руху поїздів, приділяючи особливу увагу своєчасному якісному виконанню робіт з технічного обслуговування і ремонту локомотивів та моторвагонного рухомого складу; забезпечення технічно справного стану локомотивного парку та моторвагонного рухомого складу, надійної роботи в експлуатації; забезпечення перевезень кваліфікованими локомотивними бригадами, підвищення технічного рівня локомотивних і ремонтних бригад; виконання поточного ремонту і технічного обслуговування локомотивів та моторвагонного рухомого складу відповідно з діючими правилами і положеннями; упровадження раціональних режимів керування поїздами з дотриманням установленого часу ходу; розвиток, утримання у справному стані і раціональне використання виробничих устаткувань та пристроїв, упровадження нових досягнень науки, техніки, передового досвіду, максимальне застосування виробничих потужностей, підвищення рівня механізації трудових процесів; забезпечення строгого виконання Правил технічної експлуатації залізниць України, наказів, інструкцій і вказівок Укрзалізниці, начальника Донецької залізниці, розробка й здійснення заходів щодо попередження катастроф, аварій і порушень в роботі; здійснення заходів щодо охорони природи, економії палива і електроенергії; виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Локомотивне депо забезпечує ведення статистичного, бухгалтерського та податкового обліку, надає у вище стоячу організацію інформацію та звіти про фінансовий стан. Начальник депо та головний бухгалтер несуть відповідальність за своєчасність і достовірність наданої бухгалтерської, статистичної та податкової звітності.

2. Аналіз основних техніко-економічних показників


Аналіз виконання виробничих показників локомотивного депо Красноармійськ Донецької Залізниці.

Об’єм перевезень.

Табл. 2.1 Перевезення вантажу.

Показник (млн. т. км.)

2008

2009

2010

Електровози

10332.704

10829.604

10931.212

Тепловози

880.979

900.617

902.872

Разом

11213.683

11730.212

11834.084


Покажемо динаміку перевезень вантажу на рис.2.1 Для побудування гістограми використаємо показник "разом" за кожний рік, щоб показати загальний рівень перевезень з використанням електоро - та тепловозів Локомотивного депо Красноармійськ

Рис. 2.1 Динаміка перевезень вантажу.

Проаналізувавши показники перевезень вантажу локомотивами депо можна зробити висновок що спостерігається тенденція росту об’ємів перевезення за останні 3 роки в порівнянні зі звітністю 2000-2006 років де спостерігалась спадна тенденція, зі звітності про виконання виробничих показників бачимо що є перевиконання плану. Так у 2009 році зафіксоване максимальне у порівнянні з попереднім роками річне перевиконання плану перевезень на 6.7%.

Використання електроенергії та дизельного палива.

Табл. 2.2 Використання паливних ресурсів.

Рік Вид палива

2008

2009

2010

Вид палива
Електроенергія (тис. кВт/ч)

98481.1

103599.6

104357.9

дизельне паливо (тон)

11632.4

11096.10


З даних наведених у таблиці видно перевищення планового використання паливних ресурсів, це викликано збільшенням перевезень, та підвищенням планової норми перевезень.

Так за проведенням аналізу двох показників можна підсумувати:

         Об’єм перевезень виконується з перевищенням плану, за 2010 рік перевищення склало 6,7%. В загалом на підприємстві починаючи з 2005 року спостерігається виконання планових завдань та перевищення плану, що відносно до попередніх переодів то там спостерігається значне недовиконання плану більш ніж на 30%.

-        За електротягою об’єм перевезень був перевищений на 3.5%, спостерігається тенденція підвищення об’єму. До 2004р. спостерігалось недовиконання на 0.4%. Через невиконання плану в вантажному русі на 0,6% збільшився простій на станції зміни локомотивних бригад на 4,6%, втрата часу на проходження дільниць з обмеженням швидкості збільшилась на 7,9%.

         В цілому по теплотязі план перевиконаний на 2,9%. В попередніх роках до 2006 недовиконання становило від 10% до 18,7%. Це було пов’язано зі зменшенням вивізних робіт через закриття шахт, зменшення погрузки, відміною приміських потягів (нічні Красноармійськ - Дубово і Красноармійськ - Кураховка, та ін.) через їх збитковість.

Продуктивність праці є одним з показників що характеризує ефективність виробництва. Так з Довідки про виконання виробничих показників та додатку видно нестабільність виконання норми зазначеної у плані, а також періодичне зростання та спад. Так у 2008 році було заплановано 13679.6 тис. т. км. брутто/чол. - що нижче за показник 2007 року за звітністю 14792.2 тис. т. км. брутто/чол., але показник виконання становить 108.1% (14792.2 тис. т. км. брутто/чол.). Тенденція росту спостерігається і в наступних роках ["Справка о выполнении производственных показателей"]. Отже хоча спостерігається і стрімке зростання продуктивності праці планова норма не змінна на протязі багатьох звітних періодів, а отже потребує перегляду і перерахунку.

Табл. 2.3 Собівартість перевезень.

Собівартість перевезень (грн. на 1000 т. км)


Виконання


2006

2007

2008

2009

2010


6.67

8.75

8.78

10.52

10.78

Показник виконання (%)

80.2

105.2

105.52

102.03

104.6


На підприємстві спостерігається ріст собівартості перевезень. Починаючи з 2007 року собівартість перевищує заплановану. Це викликано збільшенням використання палива на підприємстві, підвищенням вартості дизельного палива та електроенергії, швидким зносом застарілих деталей машин - локомотивів та необхідністю їх заміни, а також інфляційними процесами в економіці країни.

Аналіз фінансових результатів підприємства за 2008-2010 роки.

Табл. 2.4 Аналіз фінансових результатів підприємства.

Роки Показники

2008

2009

2010

Загальний доход

176246,8

157824

192506

З підсобної діяльності

1431.5

2145.7

2257.4

З операційної діяльності

1472,7

3683

5910

Від іншої операційної діяльності

215

291.7

350.9


Загальний фінансовий результат по підприємству показує що прибуток підприємства має позитивний показник. Отже підприємство не збиткове і цілком покриває свої витрати. За результатами кількох років спостерігається ріст як витрат так і доходу підприємства. Про те як зазначалось, застаріле обладнання та локомотиви мають дуже швидкий знос своїх деталей та складових а отже потребують більше коштів на свій ремонт та обслуговування. А також не є економічними в плані збереження енергоносіїв тобто використання палива (дизельне паливо або електроенергія), що також потребує додаткових витрат на утримання та експлуатацію обладнання та локомотивів.

Динаміка плинності кадрів підприємства.

Табл. 2.5 Чисельність працівників.


Чисельність працівників

Рік

2008

2009

2010

Загальний контингент

845

837

953

з перевезень

531

512

507


Динаміку плинності персоналу на підприємстві покажемо на рис.2.2.

Рис.2.2 Плинність персоналу.

Проаналізувавши данні про персонал підприємства та звівши їх у табличний та графічний спосіб чітко бачимо тенденцію невеликого росту загальної чисельності робітників локомотивного депо Красноармійськ, але в цей же час спостерігається зменшення чисельності персоналу залучених до перевезень. Це викликано ростом потреби в обслуговуючому персоналі депо (слюсарі, механіки та ін.), та зменшенням об’єму перевезень. Але в результаті зниження кількості машиністів локомотивів та їх помічників в 2011 та на початку 2012 року спостерігалися проблемні ситуації з нехваткою машиністів для виконання планових перевезень.

Висновок


Проаналізувавши фінансову діяльність підприємства за 2008-2010 рр., можна зробити висновок, що підприємство має стабільне положення і цілком покриває свої витрати.

Таким чином, діяльність підприємства протягом досліджуваного періоду стала не на багато успішною, ніж за попередні роки. Необхідно зазначити, що це стало можливим завдяки ефективній системі управління, а саме: на підприємстві відбувається ефективне планування, прогнозування діяльності та розподіл ресурсів (як матеріальних, так і людських).

Для підвищення продуктивності праці необхідно вдосконалити: організацію допоміжних служб; організацію праці шляхом використання передових методів та прийомів праці та матеріального стимулювання; покращити використання обладнання та інших засобів у часі. Необхідно також проводити своєчасну заміну техніки із тривалим терміном експлуатації. Це, у свою чергу, значно збільшило б продуктивність праці.

Щодо внутрішньої політики підприємства, зазначимо, що адміністрація забезпечує відбір, підготовку та перепідготовку кадрів, всіляко сприяє підвищенню кваліфікації персоналу. На підприємстві встановлена жорстка дисципліна та відповідальність за результати праці. Разом із тим, можна відмітити й ефективну мотивацію, яка включає систему винагороджень та покарань. Тобто кадрова політика є досить ефективною. Але слід підвисити рівень трудової ініціативи робітників, удосконалити методи мотивації та психологічного впливу.

Похожие работы на - Стратегічний аналіз підприємства на прикладі ДП 'Донецька залізниця' ВСП Локомотивне депо ст. Красноармійськ

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!