Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

 • Вид работы:
  Курсовая работа (т)
 • Предмет:
  Экономика отраслей
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  170,72 kb
 • Опубликовано:
  2011-03-30
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

Реферат

 

Курсова робота: 53 сторінки, 9 таблиць, 3 малюнки, додатків, 24 використаних джерела.

Об’єкт дослідження – оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку.

Ціль роботи: дослідити поняття дивідендної політики, її ефективності та резервів поліпшення.

Метод дослідження: описовий, аналітичний, порівняльний.

Дивідендна політика, як і керування, структурою впливає на положення компанії на ринку капіталу, зокрема на динаміку ціни його акцій. Дивіденди являють собою грошовий доход акціонерів і деякою мірою сигналізують їм про те, що комерційна організація, в акції якої вони вклали свої гроші, працює успішно. Можна виділити два основних завдання, розв'язувані в процесі вибору оптимальної дивідендної політики. Вони взаємозалежні й укладаються в забезпеченні: а) максимізації сукупного надбання акціонерів; б) достатнього фінансування діяльності підприємства. Для рішення поставлених завдань, у даній роботі необхідно розглянути: джерела дивідендів, порядок їхніх виплат, види дивідендних виплат і ін. Оптимальність дивідендної політики може розумітися лише в тім, щоб нараховувати дивіденди після того, як проаналізовані всі можливості для ефективного реінвестування прибутку й за рахунок цього джерела профінансовані всі прийнятні інвестиційні проекти.

Дивиденд, акція, товариство, виплати, оптимальність, політика, діяльність, формування, акціонери, фінансування, інвестиції,компанія.

Зміст


Вступ

Розділ 1. Сутність, поняття і види дивідендної політики

1.1 Дивідендна політика

1.2 Значення дивідендної політики для розвитку підприємства

1.3 Види дивідендної політики

1.4 Стабільність дивідендної політики підприємства

Розділ 2. Дивідендна политика закритого акціонерно товариства «Барошник»

2.1 Характеристика підприємства ЗАТ «Барошник»

2.2 Формування капіталу ЗАТ «Барошник»

2.3 Фінансові показники діяльності підприємства.

2.4 Аналіз керування в ЗАТ «Барошник»

Розділ 3. Удосконалювання дивідендної політики ЗАТ «Барошник»

Висновки

Список використаної літератури

дивідентна політика фінансова

Вступ


Дивідендна політика, як і керування, структурою впливає на положення компанії на ринку капіталу, зокрема на динаміку ціни його акцій. Дивіденди являють собою грошовий доход акціонерів і деякою мірою сигналізують їм про те, що комерційна організація, в акції якої вони вклали свої гроші, працює успішно.

З теоретичної позиції вибір дивідендної політики припускає рішення двох ключових питань:

-   чи впливає величина дивідендів на зміну сукупного багатства акціонерів?

-   якщо так, то яка повинна бути оптимальна їхня величина?

У теорії фінансів одержали популярність три підходи до обґрунтування оптимальної дивідендної політики: теорія іррелєвантності дивідендів, теорія істотності дивідендної політики, теорія податкової диференціації.

Теорія іррелєвантності дивідендів розроблена Ф.Моділ’яні й М.Міллером. У своїй статті, опублікованої в 1961 р., вони доводять, що величина дивідендів не впливає на зміну сукупного багатства акціонерів, що визначається здатністю фірми генерувати прибуток, і більшою мірою залежить від правильності інвестиційної політики, ніж від того, у якій пропорції прибуток підрозділяється на виплачену у вигляді дивидендів і реінвестовану. Іншими словами, оптимальної дивідендної політики як фактору підвищення вартості фірми не існує в принципі , 1961

У розвиток своєї теорії Моділ’яні й Міллер запропонували нараховувати дивіденди по залишковому принципі. Обґрунтовуючи цю ідею, вони знову вказують на пріоритетність правильної інвестиційної політики, що, зрештою, і визначає досягнення основної мети, що коштує перед компанією. Саме тому послідовність дій повинна бути такий;

а) складається оптимальний бюджет капіталовкладень і розраховується необхідна сума інвестицій;

б) визначається схема фінансування інвестиційного портфеля за умови максимально можливого фінансування за рахунок реінвестування прибутку й підтримки цільової структури джерел;

в) дивіденди виплачуються в тому випадку, якщо не весь прибуток використаний з метою інвестування.

Інвестори, виходячи із принципу мінімізації ризику, завжди предпочитають поточні дивіденди можливим майбутнім, так само як і можливому приросту акціонерного капіталу. Крім того, що течуть дивідендні виплати зменшують рівень невизначеності інвесторів щодо доцільності й вигідності інвестування в дане підприємство; тим самим їх задовольняє менша норма доходу на інвестований капітал, що приводить до зростання ринкової оцінки акціонерного капіталу. Навпроти, якщо дивіденди не виплачуються, невизначеність зростає, зростає й прийнятна для акціонерів норма доходу, що приводить до зниження ринкової оцінки акціонерного капіталу. Тому кожне підприємство повинне вибирати свою суб'єктивну політику виходячи насамперед із властивих йому особливостей.

Метою даної курсової роботи є аналіз оптимальної дивідендної політики підприємства й напрямки її розробки. Можна виділити два основні інваріантні завдання, розв'язувані в процесі вибору оптимальної дивідендної політики. Вони взаємозалежні й укладаються в забезпеченні: а) максимізації сукупного надбання акціонерів; б) достатнього фінансування діяльності підприємства. Для рішення поставлених завдань, у даній роботі необхідно розглянути: джерела дивідендів, порядок їхніх виплат, види дивідендних виплат і ін.

Таким чином, оптимальність дивідендної політики може розумітися лише в тім, щоб нараховувати дивіденди після того, як проаналізовані всі можливості для ефективного реінвестування прибутку й за рахунок цього джерела профінансовані всі прийнятні інвестиційні проекти. Якщо весь прибуток доцільно використати для реінвестування, дивіденди не виплачуються зовсім, навпроти, якщо в компанії немає прийнятних інвестиційних проектів, прибуток у повному обсязі направляється на виплату дивідендів.

дивідентна політика фінансова

Розділ 1. Сутність, поняття і види дивідендної політики

 

1.1 Дивідендна політика


Підвищена увага вітчизняних і закордонних авторів до різних аспектів дивідендної політики визначається рядом обставин. Основні з них, на наш погляд, сформульовані Д.-К. Шимом і Д.-Г. Сігелом. Останні відзначають наступне:

-   по-перше, дивідендна політика впливає на відносини з інвесторами. Акціонери негативно ставляться до компаній, які скорочують дивіденди, тому що зв'язують таке скорочення з фінансовими труднощами компанії й можуть продати свої акції, впливаючи на зниження їхньої ринкової ціни;

-   по-друге, дивідендна політика впливає на фінансову програму й бюджет капіталовкладень підприємства;

-   по-третє, дивідендна політика впливає на рух грошових коштів підприємства ("компанія з поганою ліквідністю може бути змушена обмежити виплати дивідендів");

-   по-четверте, дивідендна політика скорочує власний капітал, тому що дивіденди виплачуються з нерозподіленого прибутку. У результаті це приводить до збільшення коефіцієнта співвідношення боргових зобов'язань і акціонерного капіталу.

Теорія дивідендної політики багатогранна. Всі дослідники в тім або іншому ступені аналізують такі питання, як:

-   роль дивідендної політики;

-   вплив дивідендної політики компанії на рух її коштів і ринкову ціну її акцій;

-   переваги й недоліки різних типів дивідендної політики (стабільний розмір дивіденду на акцію, постійний коефіцієнт виплати дивіденду, залишкові дивіденди);

-   фінансові й операційні фактори, що впливають на суму виплачуваних дивідендів;

-   розходження між дивідендною політикою й членуванням акцій на менші акції, причини, по яких компанія може викуповувати свої акції, і фінансовий результат таких дій і інших.

Але насамперед зміст дивідендної політики й проблеми її розробки вимагають виявлення природи дивідендів. Здобуваючи акцію підприємства й стаючи, таким чином, його співвласником, власник грошового капіталу розраховує одержати не тільки необхідну ставку прибутковості, але й премії, реалізуючи своєрідний підприємницький доход. Його розмір залежить від багатьох факторів: компетентності керуючих, ризикованості обраної для вкладень сфери діяльності, економічної кон'юнктури й т.п. На відміну від відсотка (наприклад, по депозиті в банку або облігаціям з фіксованою ставкою доходу) розмір дивіденду заздалегідь невідомий. Тому, вкладаючи гроші у звичайні акції, акціонер піддається відомому ризику, але при нормальному ході справ на підприємстві винагороджується за це підвищеним доходом. Відзначимо також, що, якщо ставка дивіденду не перевищує рівень інфляції, він виконує ту ж функцію, що й відсоток в ощадному банку.

Вкладаючи свої кошти в акції, їхній власник відкладає своє споживання, що є важливою обставиною для балансування споживчого ринку. Дивіденд у цьому змісті - кошти стимулювання розподілу особистого споживання в часі. Фактор часу необхідно врахувати й у більше загальному виді: незалежно від інфляції ситуація в економіці не залишається незмінної, тому та сама сума грошей із часом стає не рівної собі. Через різні види відсотка це протиріччя дозволяється.

З теоретичних позицій вибір дивідендної політики припускає насамперед рішення ключового питання: чи впливає величина дивідендів на зміну сукупного багатства акціонерів. Звідси в теорії дивідендної політики виділяються два основних підходи. Перший базується на теорії нарахування дивідендів по залишковому принципі. Основоположники цієї теорії (Міллер-Моділ’яні) вважають, що величина дивідендів не впливає на зміну сукупного багатства акціонерів. Тому оптимальна стратегія в дивідендній політиці укладається в тім, щоб дивіденди нараховувалися після того, як проаналізовані всі можливості для ефективного реінвестування прибутку. Тобто дивіденди виплачуються після того, як профінансовані всі прийнятні інвестиційні проекти. Якщо весь прибуток доцільно використати для реінвестування, дивіденди не виплачуються. І навпаки, якщо таких проектів ні, те прибуток у повному обсязі направляється на виплату дивідендів.

Для встановлення найважливіших залежностей між інвестиціями, прибутком і дивідендами Міллер-Моділ’яні використали математичні моделі: ринкова вартість акціонерного товариства представляється в їхній моделі як функція від ряду величин: готівки, інвестиційного бюджету й ринкової ставки відсотка в певний момент часу. Головний висновок: ринкова вартість акціонерного товариства (АТ) (ринкова вартість акцій АТ) визначається тільки його інвестиційною політикою. Дивідендна політика безвідносна до вартості АТ.

Суть другого підходу: дивідендна політика впливає на величину сукупного багатства акціонерів. На думку М. Гордона, Ван Хорна й інших, що течуть дивіденди переважніше майбутніх, так само як і можливий приріст власного капіталу.

Такий висновок базується на принципі мінімізації ризику. Поточні дивіденди зменшують для інвесторів рівень невизначеності щодо доцільності й вигідності інвестування. Крім того відзначається, що навіть відносно менша норма доходу на інвестиційний капітал приводить до зростання ціни акціонерного капіталу.

Розходження в підходах означають власне кажучи обґрунтування ролі дивідендів: пасивної - при першому підході й активної - при другому. Дж. К. Ван Хорн, на нашу думку, прав відзначаючи, що перший підхід застосуємо лише в умовах зроблених ринків капіталів, де немає трансакційних витрат, витрат компаній-емітентів на розміщення цінних паперів, податків, відомі майбутні доходи фірми. На активну роль дивідендів, дивідендної політики, на його думку, впливають такі фактори, як перевага з боку інвесторів дивідендів іншим доходам з капіталу, оподатковування, витрати, пов'язані з розміщенням цінних паперів, трансакційні витрати й подільність цінних паперів, інституціональні обмеження, фінансове сігналізування.

Дивідендна політика містить у собі ухвалення рішення про виплату акціонерам прибутку у формі дивідендів або втриманні її для інвестування на підприємстві. Рішення про виплату дивідендів фактично є рішенням про фінансування, оскільки збільшення коефіцієнта дивідендних виплат (частка прибутку, виплачуваної акціонерам у формі дивідендів) зменшує обсяг реінвестуємого прибутку. Якщо розглядати дивідендну політику тільки як рішення фінансування, то виплата дивідендів виступає в пасивній ролі. При розгляді дивідендів як пасивного залишку, обумовленого тільки наявністю вигідних інвестиційних пропозицій, мається на увазі, що для інвестора не існує розходження між виплатою дивідендів і нагромадженням підприємством нерозподіленого прибутку. Якщо інвестиційні проекти обіцяють рівень рентабельності, що перевищує необхідний, інвестори можуть віддати перевагу варіанту нагромадження. Якщо очікуваний прибуток від інвестицій дорівнює необхідної, те, з погляду інвестора, жоден з варіантів не має переваг. У противному випадку інвестори віддадуть перевагу виплаті дивідендів.

Друге ключове питання при виборі дивідендної політики - це питання вибору оптимальної дивідендної політики, тобто політики, що забезпечує як максимізацію сукупного багатства акціонерів, так і достатнє фінансування діяльності підприємства. Знаходження оптимальної дивідендної політики - винятково важке завдання: необхідно знайти баланс між поточними дивідендами й майбутнім ростом, що максимізував би ціну акцій підприємства. Складність укладається ще в тім, що оптимальна дивідендна політика - це суб'єктивна політика кожного окремого підприємства, обирана виходячи з особливостей підприємства, його власників, інвестиційних можливостей і інших факторів, що впливають на дивідендну політику. У числі таких факторів у науковій літературі називаються: темп росту компанії, її рентабельність, стабільність доходів, утримання контролю над діяльністю компанії, ступінь фінансування за рахунок позикового капіталу, можливість фінансування із зовнішніх джерел, стадія життєвого циклу й масштаби компанії, податкові ставки на дивіденди й доходи із приросту капіталу, переваги акціонерів, обмеження правового характеру й ін.

1.2 Значення дивідендної політики для розвитку підприємства


Одне з найцікавіших питань економічної думки, пов'язане з виплатою дивідендів у акціонерних товариствах. Ця тема цікавить не лише науковців, але й бізнесменів та менеджерів. Такий підвищений інтерес можна зрозуміти, оскільки в уяві людей отримання дивідендів асоціюється з багатством та персональним добробутом. Хто з нас не зацікавлений володіти цінними паперами тих корпорацій, які проводять зрозумілу та позитивну для інвестора дивідендну політику. В цій статті ми розглянемо деякі практичні аспекти, що стосуються дивідендів.

Перш за все зазначимо, що за кордоном дивідендні виплати характерні тільки корпоративним формам організації бізнесу. Акціонерне товариство або корпорація, як його прийнято називати на Заході, — це єдина форма організації бізнесу, створена для функціонування в умовах розподілу управління та володіння. Вся корпоративна система управління, контролю та внутрішнього і зовнішнього аудиту скерована на забезпечення ефективного функціонування в умовах мінімального втручання власників у процес менеджменту корпорації. Так склалося історично, що саме корпоративна форма організації бізнесу привела до утворення об'єктивно незалежно існуючої від свого власника форми — юридичної особи. Пояснимо це трохи детальніше.

Як зазначає Джеймс Ван-Хорн, корпорація — це знеособлене підприємство, створене на підставі закону; воно може володіти майном та брати на себе зобов'язання. У відомому рішенні, прийнятому Дартмурською колегією 1819 року в США, суддя Маршал заявляв: «Корпорація — це штучне створіння, невидиме, нематеріальне, яке існує лише законодавче. Будучи простим породженням закону, вона володіє тільки тією власністю, яку дарує їй статут про створення».

Зазначимо, що всі інші форми організації бізнесу в США не створюють юридичне відокремленої особи. Учасники таких форм оперують власним майном та банківськими рахунками в процесі ведення спільного бізнесу і замість дивідендних виплат за результатами діяльності здійснюють внутрішній перерахунок взаємних вимог та зобов'язань. Такий розподіл аж ніяк не можна назвати дивідендами, оскільки він не показує розподілу грошового потоку підприємства на реінвестування та споживання.

Зовсім інша ситуація складається в акціонерних товариствах, котрі існують об'єктивно незалежно від власників акціонерів. У ході проведення власного бізнесу ними генерується грошовий потік, здійснюються видатки та отримуються доходи. Стандартами фінансового обліку регламентують прибуток фірми як перевищення доходів корпорації над її витратами, в той час перевищення витрат над доходами прийнято називати збитками.

Прибуток займає важливе місце у фінансовому житті компанії, оскільки він показує максимально можливе збільшення (приріст) потенційних майбутніх економічних вигод компанії. Очевидно, що, збільшуючи багатство власника, прибуток стає об'єктом розпорядження останнього. Як наслідок, власник самостійно вирішує, яка частина цього прибутку повинна скеровуватись на його власне споживання, а яка реінвестується у виробництво. Тобто прибуток, як правило, розділяється на два різних за величиною потоки, один із яких скеровується в бізнес, а другий — у кишеню власника.

Реалізація цього процесу в умовах існування акціонерних корпорацій із великою кількістю акціонерів призвела до виникнення механізму дивідендних виплат, який фактично, представляє собою розщеплення прибутку на велику кількість відносно малих грошових потоків власникам (акціонерам) та нерозподіленого прибутку, який залишається в розпорядженні компанії.

Можна сказати, що в українських умовах дивідендні виплати характерні для всіх підприємств взагалі, оскільки практично будь-яка форма організації бізнесу (господарські товариства та приватні підприємства) є юридичною особою, тобто особою об'єктивно відокремленою і незалежно існуючою від свого власника. І законодавством передбачено розподіл частини їхнього прибутку, що фактично є дивідендним розподілом. Проте на практиці ті товариства, які функціонують в умовах невеликої кількості власників, які самі активно займаються бізнесом (а це практично всі неакціонерні господарські товариства), рідко застосовують цей механізм через потребу проведення грошового потоку через стадію утворення прибутку, який обкладається податком. Тому більшість таких підприємств в Україні застосовують усі можливі законодавчо-податкові резерви для організації виключно внутрішнього перерозподілу багатств.

Коротко підсумуємо вищесказане: дивіденди виникають у тих фірмах, де існує розподіл управління та володіння, і є механізмом обслуговування розподілу згенерованого бізнесом чистого прибутку на власне споживання та реінвестування.

Більшість українських інвесторів вважає дивіденди одним із найважливіших індикаторів ефективності функціонування бізнесу. Проте, не применшуючи ролі дивідендів та дивідендної політики, зазначимо, що це не зовсім так.

Справа в тому, що дохід акціонера (інвестора) традиційно складається з двох важливих складових: власне дивідендних виплат та прибутків чи збитків, пов'язаних зі зміною капіталізаційної вартості фірми. Таким чином, доходність вкладеного акціонером капіталу може бути обчислена у вигляді відносного прибутку періоду володіння акціями:


де r — відносний прибуток за весь період володіння цінними паперами (виміряний у сотих долях від вкладеного капіталу);

Р0 — ціна купівлі цінного паперу, гр. од.;

P1 — ціна продажу цінного паперу, гр. од.;

D — дивіденди виплачені за період володіння цінними паперами, гр. од.

Таким чином, із наведеної вище формули бачимо, що в цілому дохід інвестора складається не лише з дивідендних виплат D, але і з капіталізаційних прибутків чи збитків, котрі виявляються в різниці цін акцій Р1 — Р0. Останні можуть становити значну величину в практиці ведення корпоративного бізнесу, чим власне і пояснюється більша стурбованість корпоративного менеджменту курсом власних акцій замість дивідендної політики. Оскільки зміни в капіталізації можуть бути як позитивними, так і негативними, крім того, значно перевищувати найщедріші дивідендні виплати, то стурбованість менеджерів курсом власних акцій виглядає абсолютно виправданою. Вони розглядають курс власних акцій як барометр, що індикує ефективність менеджменту компанії. Барометр, по суті, недосконалий, оскільки існують випадкові коливання (флуктуації) на ринку, проте кращого ніхто ще не придумав.

Важлива властивість даних коливань — часткове їх реагування на зміну капіталу, реінвестованому у фірму. Деякі менеджери, розуміючи це, взагалі не виплачують дивідендів. Прикладом може послужити всесвітньо відома корпорація «Microsoft».

Для більшості акціонерних товариств України характерне функціонування в умовах закритості стосовно вторинного ринку. Таким чином, закриті акціонерні товариства не можуть скористатися з переваг ринкового регулювання курсу, а їхні акціонери свідомо чи несвідомо відмовляються від отримання можливих капіталізаційних прибутків. У таких умовах ставка робиться виключно на дивіденди, значення дивідендної політики суттєво зростає.

А чи важливі дивіденди взагалі? Виявляється, це парадоксальне питання не лише має право на існування. Деякі теорії подають серйозні аргументи стосовно не важливості дивідендної політики.

Цю проблему досліджували Ф. Модільяні та М. Міллер, роботи яких стосуються двох тісно пов'язаних між собою проблем: залежністю між вартістю підприємства з одного боку і політикою дивіденду та структурою капіталу (структурою джерел фінансування підприємств) із іншого боку.

Виходячи з утворення конкурентних ринків, автори стверджують, що вартість підприємства визначається здатністю активів цього підприємства до управління потоком майбутніх доходів, тобто вартість — капіталізована вартість цього потоку. На їхню думку, його не можна збільшувати, розділяючи на кілька різних потоків. Міллер та Модільяні вважають залежною вартість цього потоку від пропорції його розділення на дивіденди та відсотки від кредиту. Крім того, в опублікованій 1951 року роботі, автори сформулювали тезис, що політика дивіденду не має впливу на вартість підприємства. Отже, і в цьому випадку ми можемо спостерігати, що про вартість підприємства говорить не його здатність до управління майбутніми доходами. Прибутки можуть бути призначені для виплати дивіденду або залишатися на підприємстві. В першому випадку акціонер здобуває користь із дивіденду, в другому — має капітальний прибуток (прибуток, який виникає від росту цін на акції). Підприємство може почергово використовувати ці два канали трансферу вартості до акціонера, але не може збільшувати суму вартості, вибираючи ту чи іншу форму трансферу.

Дане твердження отримало назву ефекту Міллера-Модільяні. Через парадоксальність воно ще названо ММ-парадоксом. Отже, в цьому випадку ми можемо спостерігати, що про вартість підприємства говорить не його здатність до управління майбутніми доходами. Ці прибутки можуть бути призначені для виплати дивіденду або залишатися на підприємстві. їхні міркування, обґрунтовані точними математичними викладками, котрі тим не менше, базуються на ряді економічних припущень.

Автори виходили з того, що загальний прибуток акціонера складається не лише з дивідендів, але і капіталізаційних прибутків чи збитків, як це показано у формулі прибутку періоду володіння.

Нагадаємо, що дивіденди виплачуються з чистого прибутку і правління вирішує, яку частину прибутку виділити на виплату дивідендів.

Послідовність даних рішень називають дивідендною політикою компанії. Нехай на початковий момент купівлі акцій компанія мала капітал К0, розділений на N акцій. Чисто формально ціна акцій Р0 — це доля капіталу, що залишається з неї. Тобто:


За квартал фірма заробила прибуток Y, котрий складає долю rn від її початкового капіталу:

З даного прибутку було виділено частку g на виплату дивідендів, так, що на кожну акцію припадає:


При цьому ми припускаємо, що число акцій залишилось незмінним.

В такому випадку капітал К1, що залишився в розпорядженні акціонерної корпорації та здатний приносити прибуток, дорівнюватиме:


нова ціна Р1 дорівнюватиме:


Якщо тепер ми підставимо вираз для ціни та дивідендів у формулу очікуваних прибутків, побачимо, що останні не залежать від дивідендної політики, а визначаються виключно рентабельністю rn фірми:


В даному випадку логіка виглядає бездоганно, проте варто зауважити, що ціна акції введена формально як доля капіталу, і навіть у випадку існування можливості об'єктивно оцінити капітал, ринкова ціна акції не відповідатиме даній оцінці. Ціна, котра встановлюється на основі балансової оцінки активів (балансова або книжна ціна), скоріше за все не відповідатиме дійсній ціні акції на ринку з ряду причин. Серед них: наявність на ринку спекулятивних ексцесів, котрі зумовлюють випадкові коливання; умовна та неточна оцінка вартості нематеріальних активів компанії, що не дає достатньо обґрунтовано оцінити балансову вартість акціонерних цінних паперів; неоднакова вартість інформації та її повна чи часткова недоступність для деяких учасників ринку; гетерогенність у трактуванні даної інформації тими інвесторами, котрі все-таки мають до неї доступ; неоднакова вартість укладання фондових угод на вітчизняному інвестиційному ринку. Варто констатувати факт, що дані чинники, впливаючи на кон'юнктуру фондового ринку, перш за все викликають динамічні зміни у співвідношенні попиту та пропозиції, так що рівноважна ринкова ціна більше змінюється під впливом саме цих чинників, а не завдяки рентабельності виробництва даної акціонерної корпорації, як це було зазначено Міллером-Модільяні. Отже, дивідендна політика корпорації має реальні та поважні підстави бути одним із чинників ефективності діяльності компанії.

1.3 Види дивідендної політики


Сказане вище примушує звернути нашу увагу на дивідендну політику компанії. В даному контексті відразу постає питання: а чи потрібно фірмі визначати наперед та дотримуватися визначеної дивідендної політики взагалі? Відповідь однозначна — так. Справа в тому, що акціонери (власники) фірми демонструють різноманітні очікування стосовно майбутніх дивідендів. Правління, котре безпосередньо формує дивідендне рішення, приймає на себе фактично ризик невдоволення частини акціонерів існуючою дивідендною політикою. Проте відомо, що «друзі приходять та відходять, а ворогів збільшується». Отже, компанія без попередньо визначеної дивідендної політики нагромаджує антипатію невдоволених акціонерів, у той час, як чітка дивідендна політика (нехай навіть політика повної невиплати дивідендів) зберігає число акціонерів компанії. Це вигідно правлінню, яке, як відомо, теж обирається акціонерами.

Отже, залежно від власних стратегічних цілей, акціонерна корпорація може застосовувати наступні види дивідендної політики.

1. Політика «нульового» дивіденду

Політика «нульового» дивіденду полягає в невиплаті дивідендів взагалі. Це означає, що компанія свідомо попереджає акціонерів про «нульову» дивідендну політику, а акціонери підтверджують свою згоду (чи незгоду) з даною політикою, голосуючи за це фактами купівлі (чи продажу) акцій компанії. Керівництво такої корпорації фактично будує свою дивідендну концепцію на припущеннях Міллера-Модільяні. Як зазначалося вище, прикладом такої дивідендної політики може служити корпорація «Microsoft», яка взагалі не виплачує дивідендів. Така політика виправдана у випадку корпорації «Microsoft», оскільки ринкова ціна акцій даної компанії понад 10 разів перевищує балансову ціну, тобто ту кількість власного капіталу, яка еквівалентна одній акції. За такого співвідношення, менеджмент компанії фактично вирішує чи скерувати, наприклад, грошовий потік чистого прибутку на дивіденди, чи поповнити ним власний капітал компанії за рахунок нерозподіленого прибутку. Кожний скерований таким чином долар чистого прибутку означає: у першому випадку збагачення акціонерів рівно на $1.00, а у другому випадку — утворення з одного долара бази потенційного зростання курсу акцій на $10.00 і більше. Зрозуміло, який варіант у цьому випадку обирає менеджмент. Зазначимо, що це можливо лише в тому випадку, коли акціонери пов'язують свої очікування з значним зростанням акцій компанії, довіряють її менеджменту, або якщо їхнього сукупного корпоративного впливу недостатньо для того, щоб змінити цю політику.

2. Політика «100%» дивіденду

Ця політика відносно рідко трапляється у практиці діяльності підприємств. Її сутність полягає у виділенні 100 відсотків нерозподіленого прибутку на виплату дивідендів. Таким чином, да на політика фактично — антипод «нульової» дивідендної політики. Виділення 100 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів фактично означає, що в розпорядження компанії не надходить нерозподілений прибуток, отриманий у даному обліковому періоді. Таким чином, за даної облікової політики не відбувається збільшення власного капіталу компанії, а отже, і не закладається фінансова база для наступного зростання курсу акцій. Така політика може бути виправдана виключно для підприємств, які обмежені у зростанні специфікою своєї діяльності. Наприклад, підприємства, що займаються видобутком корисних копалин. У будь-якому випадку, даний тип політики не можна відносити до особливо раціонального.

3. Політика фіксованого дивіденду

Цей вид дивідендної політики досить часто застосовується в практиці акціонерних корпорацій. Вона полягає у виділенні однієї і тієї самої абсолютної величини дивідендів із розрахунку на одну акцію. Оскільки чистий прибуток корпорації має тенденцію становити різну величину в різних облікових періодах, то для збереження фіксованої абсолютної величини дивіденду на одну акцію виділяють адекватну та завжди різну частину на виплату дивідендів. Коли немає чистого прибутку компанії в даному обліковому періоді, на виплату дивідендів можуть скерувати навіть резервний фонд компанії. Політика фіксованого дивіденду ординарно характерна для привілейованих акцій, проте декотрі корпорації можуть застосовувати її і до звичайних акцій. Позитивний аспект такого застосування — наближення звичайних акцій за своїми характеристиками ризику до привілейованих акцій при ординарній наявності в них, як і в усіх інших звичайних акцій, права на участь в управлінні компанією. Оскільки за даними акціями виплачуються фіксовані дивіденди, то для таких цінних паперів відносно легко побудувати модель їх оцінки, базуючись на дисконтних грошових потоках.

4. Політика фіксованого дивіденду з преміальними виплатами

Такий тип дивідендної політики дуже подібний до попередньо наведеного. Проте політика фіксованого дивіденду з преміальними виплатами передбачає на додаток до фіксованої (гарантованої) частини дивідендів ще і додаткові преміальні виплати в ті періоди, коли керівництво компанією вирішить їх виплатити. Преміальні кошти виплачуються тоді, коли компанія досягає особливо позитивних фінансових результатів. Такі преміальні виплати, як правило, — позитивний чинник для курсу цінних паперів корпорації, оскільки відповідно до деяких теорій поведінки інвесторів на фондовому ринку останні чекають позитивних змін у дивідендній політиці.

5. Політика виділення на дивіденди фіксованого відсотка з прибутку

Політику виділення на дивіденди фіксованого відсотка з чистого прибутку традиційно вважають найпоширенішою. Метод вирахування суми дивідендів, що належать виплаті з розрахунку на одну акцію за цієї дивідендної політики, відносять до класичних, оскільки його наводять у більшості підручників із корпоративного управління та фінансів. Сутність даної дивідендної політики визначається саме методом обчислення дивідендів із розрахунку на одну акцію. Для такого обчислення, початкове вирішують, яку частку (відсоток) чистого прибутку може бути виділено на виплату дивідендів. Потім знаходять абсолютне значення даної частки чистого прибутку. Це і буде сума виділена на виплату дивідендів за акціями. Для того, щоб знайти суму дивідендів, яка припадає на одну акцію, потрібно суму, виділену на виплату дивідендів за акціями, поділити на кількість звичайних акцій, що перебувають в обігу.

До позитивних моментів даної дивідендної політики варто віднести її простоту та зрозумілість у застосуванні. Ще однією перевагою можна вважати прозорість механізму нарахування. Акціонери корпорації, яка використовує цю дивідендну політику, розуміють що величина їхніх персональних дивідендних доходів залежить не від мінливих (та часом волюнтаритських) рішень менеджменту компанії, а від об'єктивних фінансових характеристик корпорації, перш за все величини отриманого в даному обліковому періоді чистого прибутку Зважаючи на те, що чистий прибуток корпорації переважно має тенденцію до зростання в часі, акціонери часто очікують і зростання дивідендних виплат із розрахунку на одну акцію.

Один із важливих моментів даної дивідендної політики, який визначає його специфіку, — наявність сезонних аномалій у прибутках корпорацій залежно від специфіки їхньої операційної діяльності. Це пов'язано, перш за все, із сезонністю їхнього продажу. Чистий прибуток та сума, призначена для дивідендних виплат, виступають тісно пов'язаними величинами з продажами компанії, тобто вони переважно коливаються відповідно до сезонності продажу. Як результат, сезонні аномалії продажу відображаються в сезонних аномаліях дивідендів, коли здійснюється політика виділення на дивіденди фіксованого відсотка з прибутку.

6. Прогресивна дивідендна політика

Прогресивна дивідендна політика — одна з найпопулярніших серед акціонерів. Перш за все тому, що вона передбачає поступове постійне збільшення дивідендних виплат із розрахунку на одну акцію. Дуже часто це поступове збільшення дивідендів проявляється постійним темпом приросту дивідендних виплат. Практика країн із розвинутими ринковими економічними системами показує, що більшість акціонерних корпорацій здійснюють поквартальну виплату дивідендів. Із причин, наведених вище, квартальні дивідендні виплати відображають сезонні аномалії продажу корпорації. Отже, для запровадження прогресивної дивідендної політики, треба забезпечувати приріст стосовно дивідендних виплат аналогічного кварталу попереднього року. Отже, якщо акціонерна корпорація дотримується прогресивної дивідендної політики, то, перш за все, в процесі визначення величини поточних дивідендних виплат варто:

-   встановити величину дивідендних виплат на одну акцію в аналогічному кварталі минулого року;

-   прийняти рішення стосовно темпу приросту поточних дивідендних виплат порівняно з аналогічним кварталом минулого року;

-   на основі встановленого темпу приросту, визначити поточні дивідендні виплати на одну акцію;

-   визначити, яка сума грошей потрібна для забезпечення даних поточних дивідендних виплат, для цього треба поточні дивідендні виплати на одну акцію перемножити на кількість звичайних акцій в обігу;

-   визначити, який відсоток чистого прибутку становить сума потрібна для забезпечення поточних дивідендних виплат;

-   вирішити остаточно, чи може акціонерна корпорація виділити цю частину прибутку на дивідендні виплати.

Якщо дана частина чистого прибутку може бути виділена на дивідендні виплати, то переходять до реалізації дивідендної політики, а якщо ні, то зменшують темп приросту поточних дивідендних виплат та повторюють наведену вище послідовність дій, або навіть відмовляються від прогресивної дивідендної політики.

7. Регресивна дивідендна політика

Регресивна дивідендна політика — фактично це антипод прогресивної дивідендної політики, оскільки передбачає стале та поступове зменшення дивідендних виплат, що еквівалентно їх приросту з від'ємним темпом. Це найменше популярний вид дивідендної політики серед акціонерів. Застосування даної політики часто приводить до того, що акціонери вирішують продати акції даної корпорації. Якщо прогресивна дивідендна політика часто приводить до зростання курсу акцій, то регресивна — до падіння. Тим не менше акціонерні товариства часто бувають змушені застосовувати дану дивідендну політику в силу об'єктивних обставин. Зростання конкуренції часто приводить до зменшення величини чистого прибутку. На початку ринкових перетворень в Україні деякі вітчизняні акціонерні товариства отримували значні прибутки викликані низьким рівнем конкуренції та неефективністю вітчизняного ринку. В ті часи вони встановлювали невиправдано великі дивідендні виплати за своїми акціями. З часом рівень конкуренції суттєво вплинув на прибутки таких компаній, проте задавши значний темп високих дивідендних виплат, тепер ці акціонерні товариства змушені запровадити непопулярну регресивну дивідендну політику.

8. Політика негрошових виплат

Деколи, за браком потрібних фінансових ресурсів акціонерні корпорації вдаються до політики негрошових дивідендних виплат. У цьому випадку замість прямих грошових дивідендних виплат використовують, як правило, найближчі грошові замінники. Заслуговує на увагу політика виплати дивідендів випуском нових цінних паперів, наприклад, акцій чи облігацій. Оскільки найцінніші папери володіють цілим спектром специфічних фінансових характеристик, то політика негрошових витрат може далеко виходити за рамки даного дослідження та звестися до пояснення характеристик цінних паперів взагалі.

9. Політика нагромаджених кумулятивних дивідендів

Деколи, не бажаючи застосовувати політику негрошових виплат та не маючи достатніх фінансових ресурсів для грошових дивідендних виплат, корпорація вирішує застосувати політику нагромаджених грошових дивідендів. У цьому випадку дивіденди оголошуються, проте виплата їх відкладається до кращих часів.

Практика та теорія реалізації дивідендної політики знають багато прикладів реалізації дивідендних виплат до зазначених вище політик, чи навіть відповідно до певних специфічних обставин, у яких перебуває дана корпорація. Науковці роблять спроби розкласифікувати теоретичні засади, відповідно до яких здійснюється на практиці та чи інша дивідендна політика. Так, відповідно до класифікації наведеної І.О. Бланком, теорії, котрі пробують пояснити, як «правильно» застосовувати дивідендну політику, висовують гіпотези стосовно поведінки інвесторів залежно від дивідендної політики. Це перш за все теорії: про незалежність дивідендів, про надання переваги дивідендам, про мінімізацію дивідендів, сигнальна теорія дивідендів (теорія сигналізування), теорія відповідності дивідендної політики складу акціонерів (теорія клієнтури).

Як бачимо, серед теорій, згаданих вище, часте суперечливих, жодна не може остаточно та вичерпно пояснити, як «правильно» застосовувати різні види дивідендної політики. На думку автора, абсолютну відповідь можна знайти у сфері практичного застосування дивідендної політики українськими корпораціями.

1.4 Стабільність дивідендної політики підприємства


Через велику кількість факторів, а також через зміну відносної значимості цих факторів у часі й на окремих підприємствах неможливі розробка й застосування загальної моделі для формування дивідендної політики. Тому здійснюється вибір із трьох можливих типів політики визначення коефіцієнта дивідендних виплат, виходячи з оцінки фінансових потреб підприємства й підтримки його ліквідності. Оцінюючи фінансові потреби, варто брати до уваги прогнози грошових потоків підприємства, довгострокових інвестицій і інші фактори, що впливають на стан грошових залишків підприємства. Основне в цій оцінці - визначення можливих потоків коштів і можливого їхнього стану з урахуванням зміни дивідендних ставок і ризику. Інакше кажучи, аналізується здатність фірми підтримувати стабільний рівень дивідендів у зв'язку із імовірним розподілом майбутніх потоків коштів. З позицій другого критерію - ліквідності - необхідно враховувати ризик зменшення запасу ліквідності при визначенні розміру дивідендних виплат, особливо при його зростанні. Корпорації прагнуть використати один із трьох типів політики виплати дивідендів:

-   Стабільний або безупинно зростаючий дивіденд на акцію.

-   Низький регулярний дивіденд плюс додаткові виплати, які залежать від річного прибутку.

-   Постійний коефіцієнт виплат.

Політика низького регулярного дивіденду плюс додаткові виплати є в даному ряді політикою компромісної. А оскільки прибутки й рух готівки підприємств непостійні, то представляється, що ця політика повинна бути базової. Ухвалення рішення підприємством (радою директорів) щодо дивідендних виплат може складатися з наступних етапів:

-   Визначення довгострокової політики відносно частки виплати (відсоток від прибутку).

-   Зосередження уваги на змінах дивідендів: чи виправдані ці зміни обставинами?

-   Оцінка доцільності зміни дивідендів слідом за змінами норми прибутку.

-   Збереження розміру дивідендів на колишньому рівні.

-   Доведення фактичного розміру дивіденду до запланованого.

Стабільність подібної дивідендної політики є кращою характеристикою акціонерного товариства в плані його надійності й фінансової стабільності. Але на практиці вона найчастіше не витримується, оскільки в окремі моменти спрацьовують ті або інші доводи в захист високих або низьких дивідендів:

Підприємства з високими дивідендними виплатами більше цінуються ринком, тому що багато акціонерів уважають, що краще дивіденди сьогодні, чим ріст курсової вартості акцій у майбутньому (свого роду "синиця в руках").

Виплата низьких дивідендів допомагає уникнути додаткових витрат на залучення нових інвестицій. Політика високих дивідендних виплат збільшує вартість обслуговування акціонерного капіталу.

Низькі дивіденди зменшують податкові зобов'язання інвесторів, оскільки податки на приріст капіталу в розвинених країнах, як правило, набагато менше, ніж податки на дивіденди. Мінімізація дивідендів означає мінімізацію податкових зобов'язань і ріст ринкової вартості підприємства

Як уже вказувалося вище, не може бути єдиної для підприємств теоретичної моделі, що підтримує конкретну дивідендну політику. У певні моменти перевага віддається політиці високих дивідендів, в інші низькі. Підприємства, як правило, прагнуть платити високі дивіденди, хоча імовірно, що переважніше політика стабільних дивідендів.

При рішенні питання про розподіл прибутку між дивідендними виплатами й реінвестуванням дуже важливе проведення обґрунтованої дивідендної політики не тільки на рівні підприємства, але й в аспекті руху ринкових курсів акцій на фондових біржах. Це пов'язане з тим, що зміна курсів акцій служить для інвестора основною інформацією про роботу конкретного емітента. При наявності в суспільства достатньої кількості об'єктів для інвестування, що забезпечують високу норму прибутковості, привабливість грошових дивідендів буде прагнути до нуля: чим більшу прибутковість можуть принести інвестиції, тим більше інвестори будуть схилятися до одержання прибутку не за рахунок дивідендів, а за рахунок росту курсової вартості акцій. Інакше кажучи, чим більше передбачувана прибутковість інвестицій АТ стосовно необхідної ринкової норми прибутковості по акціях, тим дивіденд, що нараховує менше. Звичайно, необхідно враховувати, що курс акцій підвищується не тільки в результаті інвестування, але й при збільшенні коштів, що направляють на виплату дивідендів акціонерам. Крім того, на ринкову вартість акцій вплив роблять внутрішні й зовнішні фактори: внутрішні - прибуток, фінансова стабільність, популярність АТ; зовнішні - стан ділової активності в країні, рівень інфляції (поточна й очікуваний), законодавча й податкова зміни, ріст кількості акціонерних товариств, ефективність ринку цінних паперів.

У кожному разі, дивідендна політика акціонерного товариства - це активний спосіб впливу на курсову вартість акцій. Тому модель дивідендної політики необхідно будувати із прив'язкою до курсу акцій, вартості підприємств.

При росту ринкових цін на акції може наступити момент, коли в чинність їхньої високої ціни попит на акції починає падати, а виходить, падає їхня ціна, знижується вартість підприємства. Як правило, для підтримки курсової вартості акціонерні товариства в цьому випадку прибігають до членування акцій на менші акції: число акцій в обігу збільшується, а прибуток і дивіденди на акції, а також ціна на акцію знижуються. Попит у чинність більшої доступності акцій для інвесторів зростає. Важливо в цьому процесі правильно визначити розміри дроблення. Доходи на загальне число акцій після дроблення не повинні зменшити доходи акціонерів до членування акцій на менші акції, а більш бажано, щоб відбулося деяке збільшення доходів акціонерів. Членування акцій на менші акції застосовується з метою підтримки ціни акцій.

Застосовується на практиці й такій формі підтримки ліквідності й ринкової ціни акцій, як збільшення номінальної вартості акцій (консолідація).

Альтернативою виплаті дивідендів є власні акції в портфелі - звичайні акції, що купують самим емітентом. При покупці корпорацією частини своїх акцій число акцій в обігу зменшується, ринкова ціна акцій підвищується, оскільки дивіденди на, що перебувають на балансі суспільства акції не виплачуються. При покупці власних акцій необхідно правильно визначити обсяг їхньої покупки для того, щоб нова ринкова ціна акцій залишилася б оптимальної, тобто устраивающей корпорацію, що діють і потенційних акціонерів. За допомогою покупки власних акцій корпорації міняють структуру свого капіталу. Акції можуть бути продані, якщо підприємству необхідні додаткові кошти для рішення вартих перед ним завдань.

Для реалізації комплексної дивідендної політики необхідна правильна оцінка реального рівня дивідендів. Положення більшості російських акціонерних товариств не дозволяє їм витратити значну частину прибутку на дивіденди акціонерам, тому вони застосовують некоректні прийоми при розрахунку й виплаті дивідендів:

-   затримують виплату дивідендів, і інфляція знецінює їхню більшу частину;

-   завищують отриманий прибуток;

-   виплачують дивіденди акціями, не задіючи реальний прибуток.

Оцінка реального рівня дивіденду в нашій країні, в умовах високої інфляції й несумлінної реклами, не може й не повинна бути побудована на результатах порівняння абсолютних величин типу відносини оголошених дивідендів до номінальної вартості акцій. Оцінка дивідендів за поточною ціною акцій різко знижує прибутковість акцій. Але й така оцінка не відображає зниження вартості грошей за час від покупки акцій до виплати дивідендів. Поточна прибутковість акцій (відношення дивіденду до ринкової вартості акцій) істотно нижче ставки дивіденду (розраховується щодо номінальної вартості). Реальна оцінка може бути досягнута тільки у випадку використання дисконтованої ціни акції й дисконтованої величини дивіденду, обліку їхньої різночасності. Але в цьому випадку при виборі ставки дисконтування є проблеми при визначенні індексу інфляції, насамперед складності визначення змін купівельної спроможності рубля на дату покупки акцій і дату виплати дивідендів. Проте, використовуючи такий підхід і дані офіційної статистики, цілком можливо визначити відношення фактичної й оголошеної прибутковості і її динаміку. Таке зіставлення можна використати для порівняння з динамікою цього показника в інших емітентів. При розрахунку даного показника варто враховувати оподатковування дивідендів і витрати по придбанню акцій.

Дивідендна політика повинна бути зрозуміла всім, тому будувати її необхідно виходячи з тієї посилки, що дивідендна політика є певна система передачі інформації. На українському ринку така інформація практично відсутня: дивіденди не містять належної інформації про політиці, що проводиться підприємствами, а курси акцій - про очікування інвесторів. Це, безумовно, відображається на інвестиційному процесі й стримує формування ефективного ринку цінних паперів - ринку, на якому цінні папери з тим самим рівнем ризику приносять однаковий доход. При проведенні дивідендної політики акціонерні товариства (ради директорів) повинні враховувати, що:

-   регулярно виплачувані дивіденди зменшують невизначеність інвесторів;

-   виплата дивідендів свідчить про гарний стан суспільства;

-   інвесторів цікавить стабільність величини дивідендних виплат, скоректованої з урахуванням інфляції;

-   підвищення дивідендів за певний період варто проводити тільки при наявності розрахунків, що свідчать про можливості підтримки їхнього розміру в майбутньому. Якщо такої впевненості ні, то доцільно заявити про виплату екстрадивідендів.

Раціональна дивідендна політика дозволяє максимізувати добробут акціонерів підприємства й одночасно забезпечити фінансування його діяльності.

Розділ 2. Дивідендна политика закритого акціонерно товариства «Барошник»

 

2.1 Характеристика підприємства ЗАТ «Барошник»


Розвиток ринкових відносин в економіці України опиралося на процеси масової приватизації, що забезпечує перехід власності в приватні руки в різній формі.

Перехід підприємств у приватну власність за допомогою акціонування повинен був, по ідеї реформаторів, забезпечити ріст ефективності виробництва. Однак замість підйому економіки протягом 90-х років спостерігається спад промислового виробництва.

Через цього дослідження діяльності підприємств, що акціонувалися, пошук причин погіршення їхньої діяльності й банкрутства представляється винятково актуальним у сформованій економічній ситуації.

Основною метою Закритого Акціонерного Товариства «Барошник» є витяг прибутку, забезпечення безперервного забезпечення населення області якісним борошном по нижче ринковій ціні.

Суспільство здійснює наступні види діяльності:

-   заготівля, зберігання й переробка зерна, випуск борошна й комбікормів їхня реалізація.

-   виробництво макаронних виробів і їхня реалізація.

У цей час перетворене Акціонерне Товариство зберегло свій профіль, тобто основне заняття - переробка зернових культур і продаж їх.

АТ «Барошник» уведено в експлуатацію в 1977р. Діяльність Акціонерного Товариства визначається як промислова. У промисловість входять цеху:

-   млин трьох сортного млива, продуктивністю – 220 т/доба.

-   комбікормовий завод – 315 т/доба.

-   елеватор місткістю 30тис. тонн зерна.

-   ТОВ «КІТЛАП» - 15 тонн у добу

Закрите Акціонерне Товариство «Барошник» укомплектований виробничими кадрами відповідно до виробничої необхідності. Чисельність робітників на підприємстві 375 чоловік, у тому числі ІТП 92 чіл, робітників 240. Середня заробітна плата 1000 грн.

Виробнича діяльність на підприємстві здійснюється промислово-виробничим персоналом основної діяльності й допоміжним персоналом.

До промислово-виробничого персоналу відносяться: працівники основних і допоміжних цехів; млина, комбіцеху, цеху попередньої суміші, складу готової продукції, тароремонтних майстерень, електроцеху, мех. цеху, котельні.

До непромислового персоналу ставляться: залізниця, житлово-комунальний відділ, будівельна група, підсобне господарство, ОРС.

До керівників ставляться : голова Ради Директорів і його членів, Голова Правління.

У правлінні 7 чоловік. З фахівців : головний механік, головний інженер, головний енергетик, головний бухгалтер а також працівники, зайняті в інженерно-технічних, економічних і інших відділах.

В Акціонерному Товаристві випускаються на сьогоднішній день борошно вищого, першого й другого сортів. Є потужності по випуску комбікормів у різноманітному асортименті. Комбікорми можуть бути 2х видів: у розсипному й гранульованому виді. Відбувся спад виробництва по всій товарній продукції. У зв'язку з порушенням економічних зв'язків із країнами СНД випуск борошна скоротився в 3 рази в 1998 р., в 2004м в 5 разів скоротився.

Спочатку 1990-х років значно знижувався випуск комбікормів. А с 2005 року випуск припинився. Рік за роком попит на комбікорми відсутній. На ЗАТ «Барошник» відбувається загальне зниження випускаємої продукції, по всіх асортиментах. Для цього є об'єктивні причини. Ріст цін на сировину, руйнування зв'язку з постачальниками, загальне зниження купівельної спроможності населення у зв'язку інфляцією, появі конкурентів, міні млина, загальна криза неплатежів в економіці України.

2.2 Формування капіталу ЗАТ «Барошник»


Власний капітал підприємства включає різні по економічному змісті, принципам формування й використання джерел: статутний капітал, додатковий капітал, резервний капітал, фонди нагромадження, нерозподілений прибуток.

Статутний капітал - зареєстрована в уставі підприємства частина власного капіталу. Головним джерелом поповнення статутного капіталу виступає прибуток (це якщо державне підприємство).

У ЗАТ «Барошник» статутний капітал являє собою об'єднання внесків власників підприємства в грошовому вираженні в розмірах, обумовлених установчими документами (малюнок 2.1).

Малюнок 2.1 - Зміна статутного фонду акціонерного товариства.

Статутний фонд ЗАТ «Барошник» становить 1694070 гривень. Він розділений на 6776280 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 гривень кожна.

Акції ЗАТ «Барошник»можуть бути придбані за рахунок споруджень, устаткування, інших матеріальних цінностей, цінних паперів, передачі майнових і немайнових прав.

Вартість майна, що акціонери передають у статутний фонд ЗАТ «Барошник» у натуральній формі, визначається незалежним експертом, що призначається правлінням суспільства (малюнок 2.2)

.

Малюнок 2.2 - Формування статутного фонду акціонерного товариства, створюваного шляхом приватизації або корпоратизації державного підприємства.

Суспільство має право міняти розмір статутного фонду.

Розмір статутного фонду після повної оплати всіх раніше випущених акцій може бути збільшений у зв'язку з:

-   випуском нових акцій;

-   обміном облігацій на акції;

-   збільшенням номінальної вартості випущених акцій.

Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:

-   зменшення номінальної вартості випущених акцій;

-   зменшенням кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їхніх власників з метою анулювання цих акцій.

Додатковий капітал - це емісійний доход акціонерного товариства (суми, отриманих понад номінальну вартість розміщених акцій суспільством за мінусом витрат по їхньому продажі), суми від дооцінки необоротних активів, кошти асигнувань із бюджету, використані на фінансування довгострокових вкладень, кошти, спрямовані на поповнення оборотних коштів, а також інших надходжень у власний капітал підприємства.

Резервний капітал включає ту частину власного капіталу підприємства, що призначена для покриття непередбачених втрат (збитків), а також для виплати доходів інвесторам, коли недостатньо прибутку на ці мети. Основним джерелом утворення резервного капіталу служить прибуток.

Фонди нагромадження: у цих фондах акумулюється значна частина власного капіталу підприємства, зарезервована або спрямована на будівництво й придбання основних коштів, тобто на створення нового майна. Головним джерелом формування фондів нагромадження служить чистий прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства.

Важливою особливістю обліку фондів нагромадження є те, що в міру уведення об'єктів основних коштів, придбання нематеріальних активів і інших фінансових вкладень суми фінансування не зменшуються, тому що являють собою джерела утворення майна підприємства.

Нерозподілений прибуток характеризує частину власного капіталу, що є джерелом фінансування певних напрямків поточної діяльності підприємства. Збільшення частки власних коштів сприяє посиленню фінансової стабільності підприємства.

2.3 Фінансові показники діяльності підприємства.

Аналіз фінансового становища ЗАТ «Барошник» зроблений по фактах 2008-2009року. При цьому розраховувалися різні коефіцієнти, що відображають певні співвідношення між окремими статтями балансу, що дають подання про фінансово-економічне положення підприємство, у т.ч. коефіцієнт ;

-   ліквідності, що дозволяють визначити здатність підприємства оплачувати свої зобов'язання;

-   фінансової стабільності;

-   рентабельність

Про вкрай низький рівень ліквідності свідчить готовий фонд, що кредиторська заборгованість перевищує дебіторську заборгованість.

Абсолютно відсутні оборотні кошти. Якщо взяти динаміку зниження оборотних коштів по роках, то вони склали до рівня 1995 року:

-   в 2004р. - склали 80%

-   в 2005р. - склали 20%

-   в 2007р. - склали 5%

-   в 2008р. - 0%, тобто оборотні кошти АТ були відсутні повністю

На початок 2008 року дебіторська заборгованість становила 11 млн. грн. сума, що утворилася, кредиторської заборгованості по колгоспах і радгоспам становила 18 млн.грн. З них :

-   Довгострокові кредити й позики - 4 млн.грн.

-   Короткострокові позики й кредити - 4,8 млн.грн.

-   Держрезервів основний борг - 6,4 млн.грн.

-   Інші заборгованості - 2,8 млн.

Підприємство перебувало в передкризовому стані. Дані аналізу показують, що необхідно було вживати стабілізуючих заходів по стягненню дебіторської заборгованості, реалізації зайвих запасів, залученню інвестицій і прискоренню оборотності оборотних коштів.

Таблиця 2.1 Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях

Найменування емітента

Закрите акціонерне товариство “Борощник”

Код за ЭДРПОУ

05393116

Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента

10059-АТ

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

28 грудня 1994р.

Кількість акціонерів

10097

Чисельність працівників в емітента на кінець звітного періоду

11807

Статутний капітал (тис. грн.)

5 388.5

Номінальна вартість простої акції (грн )

0.25

Кількість простих акцій (шт.)

32 331 000

Частка простих акцій у статутному капіталі (%)

150

Дата проведення останніх зборів акціонерів (для ВАТІВ)

26 грудня 2004р.


Таблиця 2.2 Інформація про фінансово-господарську діяльність, що публікується емітентом у друкованих виданнях

Юридичні особи, послугами яких користується емітент

Найменування

Місцезнаходження

Номер ліцензії

Реєстратор емітента

АБ “Кредит-Дніпро”

Україна, 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17

№ 003-Р

Юридичні особи, уповноважені емітентом продавати (купувати) його цінні папери

“Фондова торговельна система ПФТС”

Україна, 01001, м. Київ, вул. Щорса, 31


Аудитори (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітент

“Інсайдер”

Україна, 49600, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна В.І .Леніна

29-АЯ

АБ № 000417


Таблиця 2.3 Основні показники фінансово-господарської діяльності

Найменування показника

Період


Звітний

Минулий

Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.)

934 000

797 575

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис. грн.)

686 344

662 191

Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.)

154 337

46 006

Необоротні активи (тис. грн.)

486106

497 650

Оборотні активи (тис. грн.)

377 051

271 467

Довгострокові зобов'язання (тис. грн.)

24 637

24 997

Поточні зобов'язання (тис. грн )

256 820

302 752


Таблиця 2.4 Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходженні й кошти зв'язку емітента

Повне найменування

Закрите акціонерне товариство “Барошник”

Скорочене найменування

ЗАТ “Барошник”

Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Код за ЭДРПОУ

05393116

Область

Запорізька обл.

Район

Запорізький р-н.

Поштовий індекс

49081

Населений пункт

г. Запоріжжя

Вулиця, будинок

пр.Леніна, 121

Міжміський код і телефон

(0612) 127-301 ,

Факс

(0612) 349-099


Таблиця 2.5 Інформація про державну реєстрацію емітента

Номер свідоцтва

05393116

Дата видачі

28 грудня 1994 р.

Орган, що видав свідоцтво

Виконком Запорізької міської ради народних депутатів

Зареєстрований статутний капітал (грн.)

5 388 500

Банківські установи, які обслуговують емітента

Найменування банку (відділення банку), що обслуговує емітента за основним поточної

АБ “Аваль”

МФО банку

305749

Найменування банку (відділення банку), що обслуговує емітента за валютним рахунком

АБ “Аваль”

МФО банку

305749

Таблиця 2.6 Інформація про власників іменних цінних паперів емітента

Кількість акціонерів (засновників) - юридичних осіб

78

Частка акцій, які належать юридичним особам, від їхньої загальної кількості (відсотків)

13.77

Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб

10019

Частка акцій, які належать фізичним особам, від їхньої загальної кількості (відсотків)

86.23

Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)

32 331 000

у тому числі:

- сертифікатів акцій

32 331 000

- сертифікатів облігацій

0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)

25 554 000

у тому числі:

- сертифікатів акцій

25 554 000

- сертифікатів облігацій

0


Таблиця 2.7 Інформація про обличчя, які володіють 5 % і більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код ЄДРПОУ

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості

Кількість по видах акцій

прості іменні

прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

“ALLIED STEEL HOLDING B.V.”10.02.96

5 246 244

24,34

5 246 244
Приватне мале впроваджувальне підприємство “Інтертайп”14.07.96

4 481 523

20,79

4 481 523
“WOOD & COMPANY C.R.O.”30.01.97

1 619 142

7,51

1 619 142
АБ “ІНГ Банк Україна”12.04.97

1 941 231

9,01

1 941 231
Ф.И.О. Фізичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості

Кількість по видах акцій

прості іменні

прості на пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на пред’явника

Усього:

13 288 140

61,65

13 288 140

Таблиця 2.8 Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

ПІБ посадової особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (%)

Кількість по видах акцій

прості імені

прості на пред'явника

привілейовані імені

привілейовані на пред'явника

Голова правління

Козловський А.І.

10.02.96

78400

15.2

78400
Заступник голови правління

Осавулів Г.О.

10.02.96

65001

12.6

65001
Член правління

Воробйов М.О.

15.12.96

57009

11

57009
Член правління

Шифрін Е.І.

19.01.97

46500

9

46500
Член правління

Горб Е.В.

19.01.97

42100

8

42100
Член правління

Дерюгін О.О.

11.02.96

37600

7.3

37600
Член правління

Гроденський М.О.

30.02.98

36420

7.1

36420
Член правління

Троян О.С.

12.12.97

35208

6.8

35208
Член правління

Черкашенко Ю.В.

10.02.96

33005

6.4

33005
Член правління

Ахременко В.О.

22.01.97

32020

6.2

32020
Голова Наглядацької ради

Киричко О.І.

11.12.98

25805

5.1

25805
Голова ревізійної комісії

Мелікідзе О.О.

04.11.96

15704

3.1

15704
Головний бухгалтер, член правління

Поганий М.В.

12.07.97

10012

1.9

10012
Усього:

514 784

100

514 784
Таблиця 2.9 Інформація про випуски акцій

Дата

реєстрації

емісії

Номер

свідоцтва

про

реєстрацію

емісії

Найменування органа, що

зареєстрував

емісію

Вид

акцій

Форма

випуску

Номінальна

вартість

(грн.)

Кількість

акцій

(штук)

Сума за

номіналом

(грн.)

Частка в

статутному

капіталі

( %)

4 січня 1995р.

№ 2/1/95

Державна комісія цінних паперів і фондового ринку

Іменні прості

Докумен-тарна

0.25

21 554 000

5 388 500

100

16 липня 1998р.

№ 142/04/1/98

Запорізьке територіальне керування Державної комісії цінних паперів і фондового ринку

Іменні прості

Докумен-тарна

0.25

32 331 000

8 082 750

150

2006Іменні прості

Документарна

0.25

43 108 000

10 777 000

200

Показники рентабельності характеризують відносну прибутковість або прибутковість, обмірювану у відсотках до витрат коштів або майна.

Показники рентабельності - це важливі характеристики факторного середовища формування прибутку й доходу підприємств. Із цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використаються як інструмент інвестиційної політики й ціноутворення.

Аналіз рентабельності укладається в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів рентабельності, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Розглянемо найбільш важливі фінансові коефіцієнти рентабельності (R).

1R) Рентабельність продажів.

 (2.1)

2008 рік

2009 рік


ДО1R показує, скільки прибутку доводиться на одиницю реалізованої продукції. Зменшення ДО1R свідчить про зниження цін при постійних витратах на виробництво або про ріст витрат на виробництво при постійних цінах. Ріст ДО1R є слідством росту цін при постійних витратах на виробництво реалізованої продукції (робіт,послуг) або зниженні витрат на виробництво при постійних цінах.

2R) Рентабельність усього капіталу ЗАТ «Борошник».

 (2.2)

2008 рік

2009 рік


ДО2R показує ефективність використання всього майна підприємства.

3R) Рентабельність основних коштів і інших внеоборотных активів.

 (2.3)

2008 рік

2009 рік


ДО3R відображає ефективність використання основних коштів і інших внеоборотных активів, вимірювану величиною прибутку, що перебуває на одиницю вартості коштів.

4R) Рентабельність власного капіталу.

 (2.4)

2008 рік

2009 рік


ДО4R показує ефективність використання власного капіталу.

5R) Рентабельність перманентного капіталу.

 (2.5)

2008 рік

2009 рік


ДО5R відображає ефективність використання капіталу, вкладеного в діяльність підприємства на тривалий строк (як власного, так і позикового).

Відіб'ємо ці фінансові коефіцієнти рентабельності на діаграмі (малюнок 2.3)

Малюнок 2.3. Найбільш важливі фінансові коефіцієнти рентабельності

2.4 Аналіз керування в ЗАТ «Барошник»


ЗАТ «Барошник» було перетворено 11 травня 2004 року зі статутним фондом у розмірі 4817 тис. грн виключивши з оцінної вартості об'єкт соцкультпобуту й житла 100% акцій належало державі.

Відповідно до Концепції роздержавлення й приватизації держвласності на 2008-2009 року, передана безоплатно трудовому колективу «Барошник» 5% акцій статутного фонду.

Передбачено в програмі спеціалізованих купонних аукціонів на 2009-2010 роки, продаж 25% акції статутного фонду.

Частка держави становила 70% статутного фонду. Було доручено в органах керування ЗАТ «Барошник» розробити індивідуальні проекти приватизації 70% пакета акцій суспільства.

Розглянуто індивідуальний проект приватизації про викуп 70% акцій суспільства й затверджений постановою від 29 травня 2008р. № 07/2-99.

Установлено строки викупу акцій частки учасників. Згідно з постанові Фонду держмайна від 18 липня 2009р. № 123 минулого відкликані в держвласність 19,73% акцій у зв'язку із закінченням установлених строків оплати за викуп акцій суспільства.

На даний момент розподілений пакет акцій у наступному порядку:

-   70% - колектив, працівники суспільства.

-   19,73% - фонд держмайна.

-   10,27% - непрацюючі в суспільстві.

До викупу державної частки колективом акціонерного товариства система керування залишалася такий же.

У країні бурхливо проходила процес приватизації. Із за межі запрошені експерти по проведенню приватизації, системі керування й майнових прав акціонерів, їхньої ролі в участі керуванні в акціонерному товаристві. Міжнародний досвід показує, що роз'яснення є необхідною умовою ефективного функціонування підприємства, їхньої життєздатності й конкурентноздатності протягом тривалого часу. Досвід економічно розвинених країн показує, що діяльність і динаміка підприємств у значній мірі залежить від того, як акціонери здійснюють свої права й обов'язки по забезпеченню ефективності й прибутковості керування діяльністю підприємств, здійснюємість керуючими й іншими призначеними для цього посадовими особами на повсякденній основі.

Керування акціонерним товариством у різних країнах відрізняються друг від друга. Це пояснюється різними в культурі традиціях, правових базах, практиці здійснення господарської діяльності, різними політичними, економічними й інституціональними умовами. Наприклад, у США й Великобританії структура керування елітарна. У компанії діє тільки один орган - рада директорів, що в основному складається зі старших керуючих компанією. Щоб забезпечити дотримання інтересів акціонерів і здійснювати функції стримування й противаг (або функцію нагляду) за діяльністю керування, сучасна унітарна рада директорів буде, як правило складатися з невиконаних директорів, що працюють по сумісництву й інтереси, що представляє, акціонерів.

Неретельні директори призначаються для здійснення діяльності як безпосередніх представників акціонерів - аутсайдерів, які звичайно досить численні й у значній мірі розосереджені. Вони виконують роль у здійсненні об'єктивного спостереження за діяльністю керування в інтересах акціонерів. Вони не виконують функцій по безпосередньому керуванню, але в їхньому обов'язку ставиться здійснення спостережливих і наглядових функцій з метою забезпечення здійснення виконавчим керуванням своєї діяльності в країнах відповідності з уставом компанії й в інтересах власників. У чинність їхнього нейтралітету в таких питаннях і ступені їхньої незалежності на неретельних членів ради директорів часто покладають акціонерами повноваження за рішенням питань від оплаті виконавчих членів ради.

Однак з юридичної точки зору вони несуть таку ж відповідальність за прийняття рішень по керуванню компанією, як і виконавчі директори, і в багатьох випадках одночасно є виконавчими директорами інших компаній. До деякої міри це є ознакою подібності між виконавчими й неретельними директорами, що викликало в багатьох сумніви в їхній дійсній незалежності й ефективності їхньої ролі спостерігачів.

Розділ 3. Удосконалення дивідендної політики ЗАТ «Барошник»


Джерело виплати дивідендів - чистий прибуток суспільства за минулий рік, по привілейованих акціях дивіденди можуть виплачуватися за рахунок спеціально створених для цього фондів (останні використаються для виплати дивідендів у випадку недостатності прибутку або збитковості суспільства). Тому теоретично комерційна організація може виплатити загальну суму поточних дивідендів у розмірі, що перевищує прибуток звітного періоду. Однак базовим є варіант розподілу чистого прибутку поточного періоду. Оскільки законом не передбачається використання нерозподіленого прибутку минулих років для виплати дивідендів, істотно підвищується відповідальність ради директорів і акціонерів відносно напрямків розподілу чистого прибутку звітного року, тобто не можна рік по тому передумати й частина раніше реінвестованого прибутку пустити на виплату дивідендів. Це обмеження деякою мірою порушує права власників відносно можливості використання власних коштів.

Варто звернути увагу на деякі термінологічні особливості. У бухгалтерському обліку й у ряді нормативних документів явно або побічно розрізняють поняття «резервний капітал» і «резервний фонд». Резервний капітал створюється в акціонерних товариствах відкритого типу в обов'язковому порядку, причому напрямку його використання регламентовані законом; зокрема, він не призначений для виплати дивідендів. Проте, суспільство може створювати спеціальні фонди (у тому числі й з назвою «резервні») за рахунок чистого прибутку, які вже й можуть бути використані для виплати дивідендів по привілейованих акціях.

Величина чистого прибутку будь-якої компанії піддається коливанням, не виключена також ситуація, коли вона може відробити зі збитком. Ухвалення рішення про розмір дивідендів у кожному разі є непростим завданням. По-перше, в умовах ринку завжди є можливості для розширення виробничих потужностей або участі в нових інвестиційних проектах. По-друге, нестабільність виплати дивідендів або різка зміна їхньої величини чреваті зниженням курсової вартості акцій.

Додатковим аргументом на користь стабільності дивідендної політики є феномен так називаного «ефекту клієнтури». Під «клієнтурою» розуміється сукупність інвесторів, по тій або іншій причині зацікавлених саме в даній компанії. У кожної компанії складається своя «клієнтура», тобто інвестори, яких цілком улаштовує пропонована компанією політика в області доходів і дивідендів. Оскільки раціональні акціонери більшою мірою віддають перевагу стабільності й певній передбачуваності дивідендної політики, чим одержання якихось екстраординарних доходів, будь-які її зміни повинні вводитися вкрай обережно.

Не випадково багато компаній на Заході воліють виплачувати дивіденди навіть у відносно несприятливі у фінансовому відношенні періоди. Найбільше що часто зустрічається практикою є розподіл серед акціонерів частини прибутку поточного року. Маючи на увазі сигнальний ефект, що має місце при виплаті (невиплаті) дивідендів, компанії віддають перевагу стабільність у відносинах з акціонерами. Крім того, виплата дивідендів навіть при наявності збитків за звітний період має позитивний сигнальний ефект у тому розумінні, що цією акцією керівництво компанії вказує на тимчасовий характер труднощів, з якими зштовхнулася компанія й на правильність її стратегічного курсу.

Також при формуванні дивідендної політики варто звернути увагу на те, які можливості має компанія при формуванні фінансових ресурсів з альтернативних джерел ( крім чистого прибутку компанії ). Основними факторами є:

а)      достатність резервів власного капіталу, сформованих у попередньому періоді;

б)      вартість залучення додаткового акціонерного капіталу;

в)      вартість залучення додаткового позикового капіталу;

г)       доступність кредитів на фінансовому ринку;

д) рівень кредитоспроможності акціонерного товариства, обумовлений його поточним фінансовим станом.

При виплаті дивідендів акціями акціонери одержують замість грошей додатковий пакет акцій. Причини застосування даної методики можуть бути різними. Наприклад, компанія має проблеми з готівкою, її фінансове становище не дуже стійко. Щоб хоч якось уникнути невдоволення акціонерів, директорат компанії може запропонувати виплату дивідендів додатковими акціями. До речі, саме такий підхід був застосований багатьма чековими інвестиційними фондами в нашій країні в 1994 р.

Можливий і другий варіант: фінансове становище компанії стійко, більше того, вона розвивається швидкими темпами, тому їй потрібні кошти на розвиток - вони й надходять до неї у вигляді нерозподіленого прибутку.

Нарешті можливі й такі причини, як бажання змінити структуру джерел коштів, бажання наділити успішно працюючий вищий управлінський персонал акціями для того, щоб «прив'язати» їх до фірми й тим самим стимулювати їх ще більш активну роботу й т.п.

При цій методиці акціонери на ділі практично не одержують нічого, оскільки виплачений їм дивіденд дорівнює по величині зменшенню приналежних їм коштів, капіталізованих у статутному капіталі й резервах. Кількість акцій збільшилося, валюта балансу не змінилася, тобто вартісна оцінка активів на одну акцію зменшилася. Проте, певною мірою цей варіант улаштовує й акціонерів, оскільки вони все-таки одержують цінні папери, які можуть бути при необхідності продані ними за наявні.

Залежно від розміру виплачуваного акціями дивіденду ринкова ціна акцій поводиться по-різному. Уважається, що невеликі дивіденди практично не роблять впливу на ціну; якщо дивіденд істотний, ринкова ціна акцій після виплати дивідендів може значно впасти.

Виплата дивідендів акціями може супроводжуватися або одночасним збільшенням статутного капіталу й валюти балансу, або простим перерозподілом джерел власних коштів без збільшення валюти балансу. В економічно розвинених країнах другий варіант зустрічається частіше. У цьому випадку відбувається збільшення статутного капіталу за рахунок зменшення емісійного доходу й нерозподіленого прибутку минулих років.

Що стосується методики дроблення акції, те тут варто звернути увагу на наступні факти. Операція членування акцій на менші акції, називана також їхнім розщепленням або сплитом, не ставиться безпосередньо до форми виплати дивідендів, однак вона може впливати як на розмір дивідендів, так і на курсову вартість акцій. У літературі описані ситуації, коли членування акцій на менші акції приводило до росту капіталізованої вартості компанії через підвищення ліквідності акцій і, отже, росту числа потенційних акціонерів. Так, у лютому 1989 р. компанія «General Motors » уперше з моменту свого утворення в 1955 р. оголосила про членування акцій на менші акції у відношенні 2:1; у результаті ціна акцій різко зросла, що привело до збільшення капіталізованої вартості компанії на 1,3 млрд дол.

Членування акцій на менші акції провадиться звичайно процвітаючими компаніями, акції яких згодом значно підвищуються в ціні. Багато компаній намагаються не допускати занадто високої ціни своїх акцій, оскільки це може відбитися на їхній ліквідності.

Техніка дроблення така. Одержавши дозвіл від акціонерів на проведення цієї операції, директорат компанії залежно від ринкової ціни акцій визначає найбільш кращий масштаб дроблення: наприклад, дві нові акції за одну стару, три нові акції за один стару й т.д. Далі провадиться заміна цінних паперів. Валюта балансу, а також структура власного капіталу в цьому випадку також не міняється - збільшується лише кількість звичайних акцій. Можлива й зворотна процедура - консолідація акцій, кілька старих акцій міняються на одну нову (пропорції можуть бути будь-якими).

Що стосується дивідендів, те тут все залежить від директорату й самих акціонерів, зокрема, дивіденди можуть змінитися пропорційно зміні номінальної вартості акцій, тобто членування акцій на менші акції в принципі не впливає на частку кожного акціонера в активах компанії. Однак якщо нова номінальна вартість і новий розмір дивіденду були встановлені з використанням різних алгоритмів, це може вплинути на одержуваний акціонерами доход.

Слід зазначити, що й ця, і попередня методика мають одну загальну негативну рису - вони супроводжуються додатковими витратами по випуску нових цінних паперів.

Якщо вибирати що краще: 100%-а виплата дивідендів акціями або членування акцій на менші акції в співвідношенні “дві до однієї” то здається, що переважніше 100% -а виплата дивідендів акціями. Тому що на підставі всього вищевикладеного можна зробити висновок, що при дробленні акції фактично капітал акціонера не змінюється, а збільшується лише кількість акцій. Що надалі, звичайно, може привести й до збільшення його капіталу через зрослу ліквідність акції. Але це можливо лише в перспективі. Що ж стосується 100%-ой виплати дивідендів акціями, то тут мають місце наступні переваги. Якщо компанії потрібні кошти на розвиток, то вони надходять до неї у вигляді нерозподіленого прибутку. До того ж це дозволяє змінити структуру джерел коштів або наділити успішно працюючий вищий управлінський персонал акціями для того, щоб «прив'язати» їх до фірми й тим самим стимулювати їх ще більш активну роботу й т.п. До того ж при гострій необхідності в коштах, акціонер завжди може продати акції на фондовому ринку.

Якщо розібрати чи є зміст у тім, щоб залучати банківські кредити для виплати дивідендів, то здається, що змісту в даній операції немає. Тому що це приводить до додаткових витрат, пов'язаним з погашенням кредиту. У результаті це погіршує фінансовий стан компанії, а значить і стан акціонерів. Але якщо виплата дивідендів стосується привілейованих акцій, і якщо немає інших джерел виплати, те, напевно, варто взяти кредит.

Крім того, здається, що доцільно брати кредит лише в тому випадку, коли є впевненість у тім, що вкладені кошти окупляться й принесуть прибуток. У даному ж випадку, кошти будуть просто виплачені у вигляді дивидендів, отже, ніякого доходу не принесуть.

Висновки

Дивідендна політика повинна розглядатися у світлі загального фінансового завдання компанії, що укладається в максимізації багатства акціонерів. Це не завжди означає виплату максимальних дивідендів, тому що може бути знайдене більше прибуткове застосування для дивідендів усередині самої компанії. Дивідендна політика має велике значення, тому що вона впливає на структуру капіталу й фінансування компанії, а у випадку з акціонерними компаніями й на інформаційну цінність.

Існує дві точки зору на значення дивідендної політики для загальної оцінки фірми й завдання максимізації багатства акціонерів: одна полягає в тому, що дивіденди не грають ролі при загальній оцінці фірми (теорія відсутності значимості), а інша затверджує, що дивіденди мають велике значення для оцінки фірми (теорія значимості).

Аргументи на користь значимості дивідендів для оцінки фірми взяті із практики й підтверджуються всією попередньою практичною діяльністю на ринку. Існує чотири основних аргументи: інформаційний зміст дивідендів, перевага інвесторами поточного доходу, якість доходу, отриманого у формі дивіденду, і коливання ринкової вартості, які не пов'язані з ефективністю діяльності компанії.

Противагою цим аргументам на користь дивідендних виплат є більше сприятливе оподатковування доходів від приросту капіталу, однак труднощами розгляду питання про оподатковування є те, що вирішальним фактором буде податковий статус окремого акціонера, що часто буде неможливо встановити. Якщо дивідендна політика є чисто фінансовим рішенням, то кількість привабливих інвестиційних проектів, доступних для фірми, буде визначати рівень виплат. Якщо усередині фірми є гарні інвестиційні можливості, то повинні аналізуватися відповідні ціни позикового капіталу й нерозподіленого прибутку. Якщо в цей час інвестиційні можливості відсутні, але вони можливі в майбутньому, то може бути переважніше виплатити дивіденд, щоб акціонери змогли індивідуально знайти найкраще застосування коштам, а не залишати в компанії надлишкові кошти чекаючи майбутніх можливостей з невизначеним результатом.

Щоб оголосити дивіденд, вам необхідно мати достатній поточний або нерозподілений прибуток для його покриття, але для виплати дивіденду вам необхідні наявні кошти. Отже, при ухваленні рішення по дивідендній політиці варто враховувати ліквідність, а також можливості по одержанню позички. У періоди інфляції бухгалтерський облік по первісній вартості завищує операційний прибуток компанії. Виплата дивідендів із прибутку по первісній вартості в такий час приведе до розподілу частини капіталу компанії. Відповідно до закону дивіденди можуть виплачуватися тільки з поточного або нерозподіленого прибутку. Вони не можуть виплачуватися, якщо немає достатнього прибутку для їхнього покриття. Іноді можуть установлюватися законодавчі обмеження на припустимий рівень підвищення дивідендів. Угоди на одержання позички можуть обмежувати або забороняти виплати дивідендів на час строку їхньої дії. Якщо нерозподілений прибуток зменшується через високий рівень дивідендних виплат, то може виникнути необхідність у наступному одержанні додаткового власного капіталу. Це може привести до розмивання контролю за компанією з боку акціонерів.

Досвід показав, що фірми, що завжди мають стабільні дивідендні потоки, звичайно вище котируються на ринку, чим фірми з менш стабільними потоками. Дивіденди можуть виплачуватися у формі додаткових акцій, а не коштів, особливо коли є проблеми з ліквідністю. Членування акцій на менші акції (також називане пільговими випусками) - це те ж саме, що й виплата дивідендів акціями, але звичайно воно провадиться на додаток до виплати дивідендів у грошовій формі.

Список використаної літератури


1. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база - X.: Фактор, 2003.-100с.

2. Бандурка О.М., Коробова М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, і 998-312с.

3. Гридчина М.В. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій. - К.: МАУП, 2003.-136с

4. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.досібник-;К.: МАУП, 2004.-152с.

5. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності1.-X: Фактор, 2006.-144с.

6. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - :: К.: КНЕУ, 2003.-280С

7. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М.Поддєрьогіна -К.: КНЕУ, 1998.-368с

8. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц./ А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк; Н.Ю. Калач та ін. - К.:КНЕУ, 2005 .-294с.

9. Бланк И.А. Стратегия и тактика управлення финансами. – К.: ИТЕМлтд, АДЕФ-Украина, 1996. – 534 с.

10. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД «ІНЖЕК», 2007 р. – 240 с.

11. Десятнюк О.М. Дивідендна політика: формування й аспекти оподаткування // Фінанси України. – 2007. - №2. – С. 21-27.

12. Дивідендна політика як складова сучасної моделі корпоративного розвитку : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Наталія Георгіївна Пігуль; Українська академія банківської справи. — Суми, 2006. — 19 с.

13. Клоченок Л.В. Методичні підходи до обґрунтування рівня дивідендних виплат // Регіональні перспективи. – 2004. - №2-3. – С. 243-245.

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ .– М.: Финансы и статистика, 1998. – 511 с.

15. Прибуток підприємницьких структур в умовах ринкової трансформації економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Ю.Л. Субботович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

16. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Петряєва З.Ф. Курс економічного аналізу: Підруч-ник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Прокопенка І.Ф. – М.: Харків: Легас, 2008. – 384 с.

17. Румянцев С. Міжнародний досвід корпоративного управління // Цінні папери України. – 2006. - №16. – С. 6.

18. Стахорская С. Украинские АО: дивидендная политика в период становления. // Бизнесинформ. – 1997. - №21. – С. 56-59.

19. Степаненко А. Участь у розподілі прибутку АТ // Цінні папери України. – 2006. - №15. – С. 24-25.

20. Стеценко Б. Дивідендна політика акціонерного товариства: українські реалії в контексті світового досвіду. // Цінні папери України. – 2004. –№ 11. – С. 6-7.

21. Стеценко Б. Політика залишкового дивіденду: можливості використання в Україні // Цінні папери України. – 2006. – №12. – С. 20-21.

22. Стеценко Б. Розмір дивіденду як фактор оптимізації дивідендної політики корпорації // Цінні папери України. – 2005. – №9. – С. 10-11.

23. Стеценко Б. Стабілізація дивідендних виплат як фактор оптимізації дивідендної політики АТ //Цінні папери України. – 2006. –№18. – С. 11.

24. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Г. Суржик; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2008. — 17 с.

азмещено на

Похожие работы на - Оцінка ефективності дивідендної політики підприємства в умовах розвитку

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!