Основні фонди підприємства

 • Вид работы:
  Практическое задание
 • Предмет:
  Экономика отраслей
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  60,83 kb
 • Опубликовано:
  2010-03-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Основні фонди підприємства

Лабораторна робота № 1 з теми “Основні фонди підприємства”

Фірма “Козак” випускає продукцію декількох видів. Вартість основних фондів фірми складає на 01.01.04 1,5 млн. грн. Для задоволення своїх потреб фірми директор пан Петро вирішив ще придбати основні фонди, вартість та строки придбання яких наведено в таблиці. Також через деякий час передбачено вивести з експлуатації застарілі основні фонди. Витрати на страхування ризиків дорівнюють нулю.

Показники в таблиці:

1. Було придбано у 2004 році будівель та споруд, тис. грн.

2. Було придбано у 2004 році автомобілів, тис. грн.

3. Було придбано у 2004 році комп’ютерів тис. грн.

4. Було придбано у 2004 році верстатів, тис. грн.

5. Було виведено з експлуатації у 2004 будівель та споруд, тис. грн.

6. Було виведено з експлуатації у 2004 автомобілів, тис. грн.

7. Було виведено з експлуатації у 2004 комп’ютерів, тис. грн.

8. Було виведено з експлуатації у 2004 верстатів, тис. грн.

9. Строк нормативної експлуатації придбаних будівель та споруд, років.

10.   Строк нормативної експлуатації придбаних автомобілів, років.

11.   Строк нормативної експлуатації придбаних комп’ютерів, років.

12.   Строк нормативної експлуатації придбаних верстатів, років.

13.   Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 будівель та споруд, тис. грн., після встановленого строку використання.

14.   Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 автомобілів, тис. грн., після встановленого строку використання.

15.   Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 комп’ютерів, тис. грн., після встановленого строку використання.

16.   Ліквідаційна вартість придбаних у 2004 верстатів, тис. грн., після встановленого строку використання.

17.   Обсяг продукції на одного працівника, який підприємство очікує виробити із використанням придбаних основних фондів у 2004 році, тис. грн.

18.   Кількість працівників у 2004 році, чол.

19.   Збори, мита, непрямі податки при купівлі будівель та споруд, тис. грн.

20.   Збори, мита, непрямі податки при купівлі автомобілів, тис. грн.

21.   Збори, мита, непрямі податки при купівлі комп’ютерів, тис. грн.

22.   Збори, мита, непрямі податки при купівлі верстатів, тис. грн.

23.   Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану будівель та споруд, тис. грн.

24.   Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану автомобілів, тис. грн.

25.   Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану комп’ютерів, тис. грн.

26.   Витрати на установку, монтаж і доведення до необхідного стану верстатів, тис. грн.

Порядковий

номер

Тис. грн.

Дата

1

150

05.09

2

75

26.09

3

50

15.06

4

120

14.04

5

190

15.07

6

65

26.09

7

35

26.09

8

131

06.10

9

10

-

10

5

-

11

3

-

12

7

-

13

-

14

6

-

15

4,4

-

16

6,7

-

17

2,452

-

18

1500

-

19

19,5

-

20

6,8

-

21

2,0

-

22

9,6

-

23

9,0

-

24

0,8

-

25

0,5

-

26

4,2

-


Визначити:

1. Середньорічну вартість основних фондів та норму амортизації усіх основних виробничих фондів підприємства.

2. Суму амортизаційних відрахувань для придбаних основних фондів прямолінійним методом.

3. Основні показники використання основних фондів:

·   фондовіддачу за 2004 рік;

·   фондоємність за 2004 рік.

·   фондоозброєність за 2004 рік.

4.   Коефіцієнти оновлення та вибуття за 2004 рік.

5. Коефіцієнти фізичного, морального та загального зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби.

Виконання роботи:

1.   Середньорічна вартість основних фондів:

, тис. грн.,

де  - вартість основних фондів на початок року, тис. грн.;

 - вартість введених протягом року основних фондів, тис. грн.;

 - к-сть місяців до кінця року, протягом яких функціонуватимуть введені основні фонди;

 - вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, тис. грн.;

 - кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних фондів.

= 150 тис. грн.

= 150 + 19,5 + 9 = 178,5 тис. грн.= 4

= 75 + 6,8 + 0,8 = 82,6 тис. грн.= 3

= 50 + 2 + 0,5 = 52,5 тис. грн.= 7

= 120 + 9,6 + 4,2 = 133,8 тис. грн.= 9

= 190 тис. грн.= 6

= 65 тис. грн.= 3

= 35 тис. грн.= 3

= 131 тис. грн.= 3

= 1500 + 178,5+ 82,6+ 52,5+ 133,8– 190– 65– 35– 131= 1500 + 59,5 + 20,65 + 30,625 + 100,35 – 95 – 16,25 – 8,75 – 32,75 = 1500 + 211,125 – 152,75 = 1558,375 тис. грн.

Норма амортизації усіх основних виробничих фондів підприємства:

,

де  - початкова балансована вартість основних фондів, тис. грн.;

 - термін споживання (строк нормативної експлуатації) основних фондів, років.

= 178,5 тис. грн.= 16,6 тис. грн.= 10 років

= 82,6 тис. грн.= 6 тис. грн.= 5 років

= 52,5 тис. грн.= 4,4 тис. грн.= 3 роки

= 133,8 тис. грн.= 6,7 тис. грн.= 7 років

2.   Сума амортизаційних відрахувань для придбаних основних фондів:

Прямолінійний метод:

, тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

3.   Основні показники використання основних фондів:

 Фондовіддача:

, тис. грн.,

де  - обсяг товарної (валової, чистої) продукції підприємства за рік, тис. грн.

 тис. грн.

* Фондоємність:

, тис. грн.

 тис. грн.

* Фондоозброєність:

, тис. грн.,

де - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

 тис. грн.

4.   Коефіцієнт оновлення:

,

де - вартість введених основних фондів за певний період, тис. грн.;

*- вартість основних фондів на кінець періоду, тис. грн.

 тис.грн.

1526,4 тис. грн.

Коефіцієнт вибуття:

,

де - вартість ліквідованих основних фондів за певний період, тис. грн.

 тис. грн.

5.   Коефіцієнт фізичного зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби:.

,

де - фактичний строк служби обладнання, роки;

- нормативний строк служби обладнання, роки.

Коефіцієнт морального зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби:

,

де - відновна вартість основних фондів, тис. грн.

, тис. грн.,

де - річний приріст продуктивності праці в країні, 3%;

*- кількість років експлуатації обладнання з моменту введення, 3 роки.

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

 тис. грн.

Коефіцієнт загального зношення усіх придбаних основних фондів після 3 років їх служби:


Похожие работы на - Основні фонди підприємства

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!