Основні положення бюджету на поточний рік

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Финансовый менеджмент, финансовая математика
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  31,62 kb
 • Опубликовано:
  2010-10-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Основні положення бюджету на поточний рік

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Реферат з дисципліни

«Бюджетна система»

на тему

«Основні положення бюджету на поточний рік»


Рівне - 2008

Зміст

Вступ

1.   Доходи, видатки та дефіцит бюджету України за 2008 р.

2.   Бюджет – 2008, соціальна сфера

3.   Пенсійне забезпечення

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

На нашу думку тема даного реферату на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки прийняття закону про Державний бюджет щороку чекають немало громадян країни, адже від встановлених цим законом величин залежить розмір багатьох соціальних гарантій, оскільки бюджет характеризує грошові потоки між державою та юридичними і фізичними особами та відображає соціальну, економічну, військову, міжнародну політики Держави.

Також, дана тема є досить актуальною на сьогоднішній день в зв’язку з тим, що питання надійного управління бюджетним процесом належать до найгостріших як в економічному й соціальному, так і в політичному контексті. Бюджет та бюджетна система загалом відносяться до тієї сфери, суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів усіх і кожного, адже в бюджеті будь-якої країни відбуваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства й людей.

Метою написання даного реферату є бажання розглянути основні положення бюджету України на 2008р., зокрема розглянути всі зміни і доповнення, які були внесені до закону України «Про Держбюджет 2008 р.».

Основним завданням, при написанні реферату,є потреба у визначенні призначення та суті державного бюджету, а також у розгляді всіх змін та доповнень внесених до закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік». Потрібно розглянути та дослідити стан бюджету на сьогоднішній день, зокрема, розглянути рівень доходів та видатків Держбюджету України і рівень дефіциту бюджету оскільки він як фінансовий план являє собою розпис доходів і видатків держави, що затверджується органами законодавчої і виконавчої влади у вигляді закону.

Взагалі бюджет – це план виконання та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань та функцій, які здійснені органами влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

У матеріальному розумінні, бюджет – це центральний грошовий фонд, який формується для забезпечення діяльності органів державної та місцевої влади.

Бюджет відображає масштаби державної діяльності й водночас обмежує її. З одного боку, це кошти, що надходять у розпорядження держави і визначають її фінансовий потенціал, а з іншого – у бюджеті зосереджені грошові фонди суспільного користування, що перебувають не стільки у власності, скільки в розпорядженні органів державної влади і витрачаються на ухвалені суспільством на основі суспільного вибору цілі. В ідеалі бюджет – це грошові кошти, довірені платниками податків в управління підзвітному їм персоналу урядових, насамперед, фінансових установ.

Отже, розглянемо, що приніс бюджет цього року.

1.   Доходи, видатки та дефіцит бюджету України за 2008 р.

28 грудня 2007 року Верховною Радою України прийнято Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” № 107-VI.

Бюджет – 2008 «слепили из того, что было, а потом, что было, то и полюбили», але, як обіцяли наші законодавці, ненадовго – на пару місяців, адже в майбутньому його очікує багато «анестезії та хірургічних втручань». А поки що полюбити його доведеться і нам з вами. Тому, давайте знайомитись. Як зазвичай, з прийняттям основного Закону країни «постраждає» багато інших нормативних актів, частина з яких буде вимушено змінена, а частина буде визнана як нормативні акти, що втратили силу (цьому присвячено 100 пунктів розділу ІІ Закону)..

Для початку відмітимо реквізити головного фінансового документу – Закану України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 107 – VI від 28.12.2007.).

А тепер зупинимось на основних його положеннях.

І так, Державний бюджет України на 2008 рік виглядає наступним чином (див табл. 1.):

1. доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 174.012.503,9 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 47.149.113,4 тис. гривень;

2. видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 237.174.228,8 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 190.785.361,8 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 46.388.867 тис. гривень;

3. граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 18.822.212,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 17.922.651,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України – у сумі 899.560,2 тис. гривень.

Табл 1.

Державний бюджет України на 2008 рік

Показник

Державний бюджет України на 2008 рік, тис. грн.

Доходи

Видатки

Граничний дефіцит

Загальна сума

221.161.617,3

237.174.228,8

18.822.212,1

в тому числі:
- доходи загального фонду

174.012.503,9

190.785.361,8

17.922.651,9

- доходи спеціального фонду

47.149.113,4

46.388.867

899.560,2

 

2.   Бюджет – 2008, соціальна сфера

 

Показники, якими полюбляють «грати» наші законодавці, і від яких напряму залежить і наше з вами благополуччя, розподілені в наступних розмірах.

Розмір прожиткового мінімуму на протязі 2008 року буде поступово збільшуватись, що чітко відображено в таблиці 2:

Таблиця 2

Розмір прожиткового мінімуму в Україні на протязі 2008 року

Розмір прожиткового мінімуму (на одну людину в розрахунку на місяць)

На 2007 рік

На 2008 рік

з 01.10

з 01.01

з 01.04

з 01.07

з 01.10

загальний показник

532

605

607

626

дітям до 6 років

470

526

538

540

557

дітям від 6 до 18 років

604

663

678

680

701

працездатним особам

568

633

647

649

669

не працездатним особам

411

470

481

482

498

Розмір мінімальної заробітної плати на протязі 2008 року, аналогічно прожитковому мінімуму, буде змінюватись в сторону збільшення:

-   з 1 січня – 515 грн. в місяць;

-   з 1 квітня – 525 грн. в місяць;

-   з 1 вересня – 545 грн. в місяць;

-   з 1 листопада – 605 грн. в місяць.

Гарантований мінімум.

В 2008 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) збільшиться:

- для працездатних людей – з 121 грн. (в 2007 році) до 133 грн.;

- для непрацездатних людей (пенсіонери, діти) – з 170,50 грн. (в 2007 р.) до 187,50 грн.;

- для інвалідів – з 181,50 грн. (в 2007 році) до 200 грн.

Соціальна допомога.

Збільшена допомога при народженні дитини (див. табл. 3) з одночасним «присвоєнням» йому статусу «першого», «другого», «третього» і «наступного», адже саме від цього буде залежати її розмір. Правда, кажуть і про різні підходи такого присвоєння (або це чергова появи дитини в конкретній сім’ї, або чергова поява її в новій системі оплати народження). Наприклад, в сім’ї дитина може бути третьою, а для системи першою. Проте це догадки, не підтверджені на законодавчому рівні.

Табл. 3

Соціальна допомога при народженні дитини

Статус дитини

Загальний розмір допомоги (грн.)

Порядок виплати

Одноразовий (грн.)

В подальшому

Перший

12240

4800

рівними частинами на протязі наступних 12 місяців

Другий

25000

4840

рівними частинами на протязі наступних 24 місяців

Третій і наступний

50000

5000

рівними частинами на протязі наступних 36 місяців

Згідно запропонованим змінам, допомога при народженні дитини назначається при умові, якщо звернення за її призначенням поступило не пізніше дванадцяти місяців з дня народження дитини (раніше даний термін складав 6 місяців).

В 2008 році допомога по догляду за дитиною до досягнення їм трьохлітнього віку буде надаватися в розмірі, який рівний різниці між 50% (з 2009 – 75%, з 2010 – 100%) прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, і середньомісячним загальним доходом сім’ї із розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 грн.

Обкладання податками.

Так, збільшені ставки податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких не проведена. Якщо раніше ставки були встановлені в копійках за 1 м2, то з цього року – в гривнях за 1 м2 і коливаються від 1,05 грн. за м2.

Сам порядок застосування ставок земельного податку залишиться таким же. В 2008 році по населеним пунктам, грошова оцінка земель яких не проведена, використовуються змінені ставки земельного податку, встановлені ч. 2 ст. 7 Закону України «Про плату за землю», збільшені в 3,1 рази. По сільськогосподарським землях і землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена по стану на 1 січня 2008 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені ст. 6 і ч. 1 ст. 7 Закону України «Про плату за землю».

В той же час, у випадку придбання земельної ділянки на основі граждансько-правового договору розмір земельного податку розраховується від суми, рівній грошовій оцінці землі, але у будь-якому випадку сума, від якої вираховується розмір податку, не може бути меншої ціни земельної ділянки, вказаної у договорі.

Планується внесення марок акцизного збору нового зразку (строки такого введення залежить від швидкості прийняття Кабміном відповідного порядку).

Збільшення ставки акцизного збору на тютюнові вироби, спирт етиловий і алкогольні напої.

Правду кажуть, що немає нічого більш постійного, чим тимчасове. Так виходить і звітністю по податку на прибуток за 11 місяців 2008 року. Здавати її будемо у 2008 році.

В 2008 році будуть діяти нові розміри рентної плати:

- за природний газ (в т. ч. і нафтовий (попутний) газ);

- за нафту;

- за транзитну транспортування природного газу;

- - за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

- за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопроводами;

- за транзитну транспортування аміаку.

Відмітимо, що терміни оплати і пред’явлення звітності по рентним платам залишаться попередніми.

Крім того, до нормативів зборів за георозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету, затвердженим постановою КМУ № 115 від 29.01.99 р., буде застосовуватись коефіцієнт 2,27 (в 2007 році – 2,11).

Вводяться базові нормативні плати за користування надрами для здобуття корисних копалин (додаток № 1 до розділу ІІ Бюджету) і нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих і підземних вод (додаток № 2 до розділу ІІ Бюджету).

ПДВ.

На 2008 рік продовжується діюча в 2007 році норма відносно звільнення від обкладання податками операцій по доставці відходів і лома чорних металів, в т. ч. при імпорті цих товарів. В той же час, введено заборону на включення в податковий кредит сум ПДВ, заплачених в зв’язку в придбанням (виготовленням) товарів (послуг) і основних фондів, призначених для використання у вищезгаданих операціях.

До 1 січня року, наступного за роком ратифікації протоколу і приєднання України в СОЦ, продовжено обкладання податками по нульовій ставці експортних операцій по поставці перероблюючим підприємствам молока і м’яса в живій вазі с/г товаровиробниками. Такі ж самі тимчасові терміни будуть діяти і в частині представлення дотацій с/г товаровиробникам.

Заборонена видача податкових векселів при імпорті нафти, нафтопродуктів і природного газу (товари по товарній під позиції 270900 і товарним позиціям 2710,2711). Вказані міри прийняті з ціллю скорочення вексельної форми розрахунків по ПДВ і вчасного надходження податку в бюджет.

Експорт природного газу.

На 2008 рік зберігаються діючі в минулому році ставки податків на експорт природного газу в газоподібному і рідкому стані, а також на експорт рідких газів.

Так, податок на експорт газу, природного газу в газоподібному стані встановлений на рівні 35% його вартості на таможні, але не менше 4000 гривень за 1000 м3, в рідкому стані – 35% його вартості на таможні, але не менше 400 гривень за тонну. Податок на експорт рідких газів (крім природного) становить 8% його вартості на таможні, але не менше 250 гривень за тонну.

Оплата праці.

Розмір максимальної величини витрат на оплату праці найманих робітників, з якого вираховуються страхові збори, встановлений на рівні 15 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і становить:

-   з 1 січня – 9495 грн.

-   з 1 квітня – 9705 грн.

-   з 1 липня – 9735 грн.

-   з 1 жовтня – 10035 грн.

Розмір соціальної пільги визначається в відповідності з п.п. 6.1.1. Закону № 889 – IV від 22.05.2003 р. залежно від розміру однієї мінімальної з/п, встановленої на 1 січня звітного року і в 2008 році становить:

-   звичайний розмір (50% мінімальної з/п на 1 січня) – 257 грн. (50% від 515 грн.);

-   підвищений розмір (150% попередньої суми) – 286,25 грн.;

-   подвійний розмір (200% першої суми) – 515 грн.

В частині нарахування і утримання соціальних зносів на цей раз глобальних змін поки що нема. Зміниться лише підхід до утримання пенсійного зносу. Якщо в 2007 році був присутній розподіл в утриманні в залежності від рівня доходу в порівнянні з прожитковим мінімумом для працездатних осіб, то зараз встановлена єдина ставка 2% для з/п будь-якого розміру (нарахування залишаються на рівні 33,2%).

Якщо ж говорити про пенсійний збір, то з 2008 року зменшена ставка з купівлі-продажу безгрошової валюти з 1% до 0,5%.

Податок з доходів фізичних осіб.

Згідно змінам в законі України № 889-IV від 22.05.2003 р. в склад загального місячного чи річного доходу, з якого стягуються податки, не включається сума доходів, отриманих у вигляді відсотків від розміщення коштів в цінні папери, емітовані Мінфіном України.

Зарплата бюджетників.

Пропорційно збільшенню мінімальної зарплати будуть переглядатися оклади і ставки бюджетників. Крім того, в листопаді 2008 року планується введення ІІІ етапу Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів по оплаті праці працівників бюджетної сфери, що дозволить спеціалістам більш високої кваліфікації отримувати більше.

Збільшення стипендії.

Не обділене увагою законодавців і наше молоде покоління. Розмова піде про студентів. Так, в 2008 році збільшаться розміри мінімальних академічних стипендій. Для студента, що навчається в ПТУ з 1 січня така стипендія буде становити 150 грн. в місяць (з 1 вересня – 200 грн.). Для студентів ВУЗів І-ІІ рівня акредитації з 1 січня – 200 грн. в місяць (з 1 вересня – 400 грн.), ІІІ – ІV рівня акредитації з 1 січня – 300 грн. (з 1 вересня – 530 грн.).

Крім того, для дітей сиріт і дітей, без батьківської опіки, які навчаються в ПТУ, мінімальна стипендія становитиме 500 грн., а для студентів ВУЗів всіх рівнів акредитації 1060 грн. в місяць.

3.   Пенсійне забезпечення

Бюджет 2008 не обійшов стороною і питання пенсійного забезпечення. До 1 жовтня 2008 року величина оцінки одного року стажу при назначені страхових пенсій становить 1,2% (раніше 1%). Також, в 2008 році буде проведено перерахунок всіх пенсій, назначених виходячи із середньої заробітної плати за 2002 – 2005 рр., з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2006 рік для розрахунку пенсій (928,81 грн.).

Крім того, встановлено межу максимального розміру пенсії.

Так, з 1 січня максимальний розмір пенсії (враховуючи надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільові грошові надбавки, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інші встановлені законодавством доплати до пенсії) не може перебільшувати 12 мінімальних розмірів пенсії по віку, встановлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Нагадаємо, що мінімальний розмір пенсії по віку (при наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу) встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, втративши працездатність.

Як наслідок, максимальний розмір пенсії по віку не повинен буде перевищувати:

-   з 1 січня – 5.640 грн. (12470 грн.);

-   з 1 квітня – 5.772 грн. (12481 грн.);

-   з 1 липня – 5.784 грн. (12481 грн.);

-   з 1 жовтня – 5.976 грн. (12498 грн.).

Відповідні зміни були внесені в ряд законів, регулюючих пенсійне забезпечення окремих категорій осіб.

Слід відмітити, що раніше обмежень максимального розміру пенсій по віку не існувало.

Зміни торкнулись також і суддів, встановивши границю максимального розміру довічного грошового утримання суддів у відставці.

Так, з січня розмір такого утримання не може перевищувати 10.000 гривні щомісячно (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інші встановлені законодавством доплати).

У випадку смерті судді, люди, здійснивши поховання, мають право на отримання допомоги в розмірі двохмісячного щомісячного посмертного грошового утримання, діючого на день смерті.

Також встановлений максимальний розмір пенсії для працівників прокуратури і бувших членів Кабміну на рівні 10.000 гривень щомісячно.

Оренда землі.

Орендувати земельні ділянки, які знаходяться в державній чи комунальній власності (крім ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомості, які перебувають у власності громадянина і юридичної особи, в яких відсутні акції (частки, паї), які належать державі), можна лише взяти участь в аукціоні. Право отримання в оренду вищезгаданих ділянок без проведення аукціону закріплено за бюджетними установами, музеями, підприємствами і господарськими організаціями у сфері культури і мистецтва (в т. ч. національні творчі союзи та їх члени).

Заборона реалізації готової продукції, виготовленої із давальної сировини

Введена заборона реалізації готової продукції, виготовленої із давальної сировини, віднесеної до 1 – 24 груп, на таможній території України.

Тюремне законодавство.

Закон про Держбюджет торкнувся і тюремно-виконавчого законодавства, знявши обмеження на кількість посилок (передач) і бандеролей, які отримують особи, що знаходяться під охороною, а також засуджені, особи, що утримуються у виправних колоніях, колоніях мінімального, середнього і максимального рівнів безпеки (в тому числі особи, які відбувають покарання у вигляді посмертного позбавлення волі).

Нагадаємо, що дія норм, які встановлюють дані обмеження, було зупинено на 2006 і 2007 роки відповідними законами про Держбюджет.

Пільги на поїзд, по квартплаті та інше.

Багато статей Бюджету присвячено соціальному забезпеченню громадян України. Деякі пільги добавляються, деякі відміняються, а деякі просто обмежуються.

Так, з 1 березня 2008 року пільги, встановлені для ветеранів праці, осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Україно, дітей війни, інвалідів, дітей інвалідів, жертв політичних репресій будуть надаватись з врахуванням їх доходів. Законодавці ввели обмеження, залежні від середньомісячного загального прибутку сім’ї пільговика на одну особу за минулі 6 місяців. Розмір такого прибутку для одних категорій громадян не повинен перевищувати величини прибутку, який дає право на податкову соціальну пільгу (для 2008 року – 890 грн.), для інших – таку величину прибутку, помножену на операційні коефіцієнти (сума буде більше 890 грн.).

Нижче представлена таблиця (табл.4), яка дозволяє детальніше розібратися, для яких категорій громадян і на які види пільг вводяться обмеження, а також суми середньомісячного загального прибутку, в межах яких можна скористатися пільговими привілеями.

Табл. 4

Категорії громадян і види пільг на дані категорії

Категорії громадян

Види надання пільг

Обмеження по наданню пільг

Середньомісячний загальний дохід їхньої сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не повинен перебільшувати:

Величина доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу, помноженого на коефіцієнт

Сума (грн.)

Ветерани праці

Безплатний проїзд всіма видами місцевого пасажирського транспорту (за виключенням таксі), автотранспортом загального користування (за виключенням таксі) в сільській місцевості, а також ж/д і водним транспортом приміського з’єднання і автобусами приміських маршрутів в межах області

890

Особи які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

- звільнення даних осіб і члені їх сімей, які проживають разом з ними, від квартплати, оплати комунальних послуг, плати за користування домашнім телефоном і охоронною сигналізацією;

- позачергове користування всіма видами послуг, позачергове і безкоштовне підключення домашніх телефонів;

- безкоштовний проїзд один раз в рік (туди і назад) ж/д транспортом, водним транспортом, повітряним чи міжгородським транспортом;

- безкоштовне користування внутрішньогородським транспортом і поїздами пригороднього з’єднання, а в сільській місцевості – автобусам у внутрішньо обласних ліній.

1,5

1335

Інваліди, діти інваліди і особи їх супроводжуючі

- безкоштовний проїзд в пасажирському місцевому транспорті (крім метро і таксі), а також всіма видами пригороднього транспорту, а також 50% скидки вартості проїзду на внутрішніх лініях (маршрутах) повітряного, ж/д, річкового і автотранспорту в період з 01.10 по 15.15 для інвалідів, дітей-інвалідів і осіб, супроводжуючих інвалідів 1 групи чи дітей інвалідів;

- безкоштовний проїзд в пасажирському місцевому транспорті (крім таксі), а також всіма видами пригороднього транспорту для дітей-інвалідів і інвалідів І, ІІ груп по зору і ушкодженню опорно-рухового апарату і особи, супроводжуючі інвалідів І групи чи дітей інвалідів вказаних груп.

1,1

979

Реабілітовані жертви політичних репресій, особи, що стали інвалідами в наслідок репресій чи пенсіонери

- безкоштовний проїзд всіма видами місцевого пасажирського транспорту (за виключенням таксі), автотранспортом загального користування (за виключенням таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району;

- 50% скидки на оплату житлової території і комунальних послуг в межах розглянутих законодавством норм.

1

890

Діти війни

- безкоштовний проїзд всіма видами місцевого пасажирського транспорту, автотранспортом загального користування в сільській місцевості, ж/д і водний транспорт примісцевого з’єднання і автобусами примісцевих маршрутів в межах області по місцю проживання;

- право на 25% скидки при оплаті комунальних послуг в межах середніх норм використання.

1,1

979


Висновок

Отже, опрацювавши тему «Основні положення бюджету на поточний рік», ми дійшли висновку, що бюджет як економічна категорія – це система економічних відносин, що складається в суспільстві в процесі формування, розподілу та використання централізованого грошового фонду країни, призначеного для задоволення суспільних потреб.

За допомогою бюджету, країна має можливість здійснювати фінансування різних заходів, проектів, напрямів діяльності. За рахунок державних бюджетних коштів та їх перерозподілу держава проводить свою економічну політику, різні соціальні реформи, здійснює підтримку окремих верств населення насамперед найбільш незахищених та тих, хто потребує такої допомоги.

На 2008 рік було затверджено доходи Державного бюджету України у сумі 221.161.617,3 тис. гривень, видатки у сумі 237.174.228,8 тис. гривень та граничний розмір дефіциту – 18.822.212,1 тис. гривень.

Розмір мінімальної заробітної плати на протязі 2008 року, разом з прожитковим мінімумом, буде змінюватись в сторону збільшення і на сьогоднішній день він становить 545 грн. в місяць.

Збільшені ставки податку на земельні ділянки, грошова оцінка яких не проведена. З цього року ставки встановлені у гривнях за 1 м2 і коливаються від 1,05 грн. за м2.

У 2008 році також збільшаться розміри мінімальних академічних стипендій. Для студента, що навчається в ПТУ на сьогоднішній день вона становить 200 грн. Для студентів ВУЗів І-ІІ рівня акредитації – 400 грн., ІІІ – ІV рівня акредитації – 530 грн. Крім того, для дітей сиріт і дітей, без батьківської опіки, які навчаються в ПТУ, мінімальна стипендія становитиме 500 грн., а для студентів ВУЗів всіх рівнів акредитації 1060 грн. в місяць.

Щодо пенсійного забезпечення, то до 1 жовтня 2008 року величина оцінки одного року стажу при назначені страхових пенсій становить 1,2%. Також, в 2008 році буде проведено перерахунок всіх пенсій, назначених виходячи із середньої заробітної плати за 2002 – 2005 рр., з урахуванням показника середньої заробітної плати за 2006 рік для розрахунку пенсій (928,81 грн.).

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні у сфері бюджету, мають свої особливості й потребують пошуку ефективних способів вирішення найгостріших проблем економічного й соціального життя держави. Вирішення проблем бюджетного дефіциту, зменшення державного боргу, мобілізації та ефективного використання бюджетних коштів можливе тільки за умови застосування сучасних методів і прийомів бюджетного планування, прогнозування, менеджменту і контролю, впровадження в практику середньо- і довгострокового бюджетного планування.

Список використаної літератури

1.   Бюджетний кодекс України від 21.06.2000 р. № 2542 – ІІІ.

2.   Закон України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України № 107-VI.

3.   Бюджет – 2008//Посредник: деловой еженедельник. – Киев, 2008. – № ½. – С. 21 – 25.

4.   Бюджет – 2008: науковий супровід чекає/Т. Гафінчук//Урядовий кур’єр: Газета центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2008. - № 20/1 лют/. – С. 7.

5.   Бюджет – 2008: соціальна сфера/Т. Мойсеєнко//Дебет-Кредит. – Київ, 2008. - № 3. – С. 8 – 15.

Похожие работы на - Основні положення бюджету на поточний рік

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!