Учет финансового результата и распределение прибыли

 • Вид работы:
  Тип работы
 • Предмет:
  Финансы, деньги, кредит
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  47,24 kb
 • Опубликовано:
  2008-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Учет финансового результата и распределение прибыли
План-конспект з інформатики

До проведення заняття допущений з оцінкою плану-конспекту:

Вчитель: ___________ /Підпис/________

Методист ____________/Підпис/ _____

Оцінка: _________________

Оцінка проведеного заняття:

Дата ______________________

Клас _________________________

Тема: Запуск на виконання програм. Типи файлів. Практична робота №3 «Робота з об’єктами файлової системи»

Мета:

1. Познайомити учнів з основними поняттями з теми «Запуск на виконання програм. Типи файлів»; закріпити вміння та навички роботи з об’єктами файлової системи; перевірити вміння учнів працювати з об’єктами файлової системи.

2. Розвивати логічне мислення, увагу, уяву, кмітливість, вміння використовувати набуті знання на практиці, зв’язне мовлення.

3. Виховувати охайність конспектування теоретичного матеріалу в зошитах, культуру спілкування, ввічливість, дисциплінованість, наполегливість у навчання .

Хід уроку

І. Організація класу

ІІ. Перевірка Д/З

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності

ІV. Підготовка до вивчення нового матеріалу за допомогою повторення і актуалізації опорних знань

V. Первинне осмислення і закріплення нового матеріалу

Теоретичні відомості

Інформаційні вікна. Окрім вікон папок і програм, розрізняють ще інформаційні та діалогові вікна.

Інформаційні (інший термін — модальні) вікна виводяться на екран після деяких дій користувача, зокрема, коли виникають ситуації, що можуть призвести до втрати даних. Вони дають користувачеві повідомлення, на які треба реагувати натисканням на одну з кнопок: Так, Ні, Скасувати, Закрити тощо (рис. 3.12). Такі вікна блокують подальшу роботу, система очікує на реакцію користувача.


Для продовження роботи програми спочатку потрібно закрити інформаційне вікно.

Діалогові вікна. З діалоговими вікнами ви вже частково ознайомлені. Для деяких команд не знайшлося місця в меню чи на панелях інструментів. Ще деякі команди можна виконувати з різними значеннями параметрів. Під час запуску таких команд (а їхні назви містять «...») з'являються вікна, які й називають діалоговими. Приклад таких команд, з якими ви вже стикалися: Властивості папки..., Зберегти як..., Відкрити... тощо.

Діалогове вікно має назву відповідної команди (рис. 3.10, 3.11, 3.13). У лівому верхньому куті є кнопка зі знаком запитання і кнопка для закривання вікна. Після клацання на кнопці зі знаком запитання, а потім — на будь-якому об'єкті вікна отримаємо довідку про призначення цього об'єкта. Об'єкти у діалоговому вікні називають елементами керування.

Елементи керування. Діалогове вікно (див. рис. 3.13) може містити такі елементи керування:

закладки, на яких згруповані команди чи параметри за призначенням, наприклад,кнопка закриття вікна зі збереження усіх змінених параметрів;

кнопка закриття вікна без збереження змінених параметрів;

кнопка збереження усіх змінених параметрів без закриття вікна;

кнопка закриття вікна, коли змінені параметри уже збережені;

– поля уведення – обмежені прямокутною рамкою області, в які користувач може уводити з клавiатури текст; щоб увести дані в поле необхідно з початку натиснути у ньому мишею ;

– лічильники – поля з двома кнопками праворуч; можна натиснути у нього мишею і набрати значення параметру на клавіатурі або натискати на кнопках: для збільшення параметру – t, для зменшення – u;

– поля переліку – містять перелік об'єктів, доступних для вибору; якщо вміст переліку не уміщується у видиму частину, то з’являються смуги прокручування для перегляду довгих переліків; щоб вибрати об’єкт слід натиснути на ньому мишею;

– поля прихованому переліку у видимій частині мають тільки значення поточного параметру, для їх відкриття необхідно зафіксувати покажчик миші на 6 праворуч від поля переліку;

– перемикачі – коло з чорною крапкою або без неї, призначені для вибору одного з взаємовиключаючих режимів;

– прапорці – прямокутне поле індикатора з позначкою a всередині або без неї: використовується для вмикання/ вимикання режиму (його ім'я написане поруч), що може знаходитися в увімкнутому або вимкнутому стані

– кнопки контекстної довідки, для виклику контекстної довідки слід натиснути її, а потім невідомий елемент.


Після задания потрібних параметрів діалогове вікно закривають кнопкою ОК. Кнопка Застосувати дає змогу зберегти зміни без закривання вікна. Якщо користувач передумав виконувати команду, то потрібно клацнути на кнопці Скасувати.

Діалогове вікно обов'язково треба закривати. Типова помилка — намагання виконати якусь дію, не закривши діалогового вікна. Уникайте цього. Програма наполягатиме на закритті діалогових та інформаційних вікон.

Гарячі клавіші. «Гарячі» клавіші дублюють головні команди з меню і призначені для швидкого виконання дій над об'єктами. Розглянемо найважливіші комбінації клавіш, які можна використовувати в різних програмах (додаток 3):

Ctrl+A — вибрати все;

Ctrl+X — вирізати (в сенсі перемістити) вибрані об'єкти до буфера обміну;

Ctrl+C — копіювати вибрані об'єкти до буфера обміну;

Ctrl+V — вставити вміст буфера обміну в потрібне місце;

Ctrl+S — зберегти документ;

Ctrl+N — створити новий документ;

Ctrl+F — знайти;

Ctrl+P — друкувати;

Ctrl+Z — скасувати останню дію та багато інших.

Для виконання команди натискають на клавішу Ctrl і, утримуючи її, на клавішу з потрібною буквою.

Група об'єктів. На практиці часто виникає потреба переміщати, копіювати, вилучати не один об'єкт, а відразу декілька (групу об'єктів).

Групу утворюють виокремленням об'єктів, клацаючи мишею на їхніх значках у режимі натиснутої клавіші Ctrl. Усі об'єкти можна виокремити (об'єднати в групу) за допомогою комбінації Ctrl+A.

Для виокремлення об'єктів від деякого до заданого достатньо клацнути мишею спочатку на першому об'єкті, потім натиснути на клавішу Shift та клацнути на останньому. Є інший метод: треба мишу з натиснутою лівою клавішею перетягнути від першого об'єкта до останнього.

Щоб скасувати невдале виокремлення, треба клацнути на вільному місці робочої області вікна або натиснути на клавішу Esc.

Тема: «Робота з об'єктами файлової системи»

Мета роботи. Вміти виконувати головні дії з файлами і папками, І навчитися користуватись інформаційними і діалоговими вікнами.

У цій роботі використайте результати попередньої вправи. Переконайтеся, що на робочому диску є папка «Навчальна», у ній — «Моя робота», а у ній — власна папка з сімома об'єктами (папка «Запасна», три файли і три ярлики). Якщо цих папок немає, то створіть або скопіюйте їх з наданого вчителем носія чи іншого джерела.

Крім того, глибоко на диску вчитель заздалегідь розташував файл з назвою «Знайди», що містить одне таємне число-ключ або таблицю, де встановлено відповідність між номером учня і таємним числом-ключем (адреса цього файлу подана на дошці чи міститься у файлі «Ключ», який є на робочому столі).

1.З'ясуйте, який ваш числовий ключ.

Для цього за допомогою папки «Мій комп'ютер» і кнопки Папки відшукайте і відкрийте файл «Знайди», прочитайте і занотуйте у звіт число-ключ.

2.Перемістіть усі ярлики з власної папки у папку «Моя робота».

Спочатку відкрийте вікно робочої папки і розташуйте його поряд з вікном власної папки. Щоб перемістити об'єкти, їхні значки треба перетягнути за допомогою правої клавіші миші й виконати команду Перемістити.

3.Створіть власний ярлик для файлу «Знайди» і помістіть його у власній папці.

Назвіть його своїм прізвищем, відправте ярлик командою Відправити... на робочий стіл, а з робочого столу перемістіть у власну папку.

4.Скопіюйте перший текстовий файл із власної папки у папку «Моя робота» способом перетягування значка файлу.

Для копіювання об'єкта його значок треба перетягнути за допомогою і правої клавіші миші й виконати команду Копіювати.

5.Скопіюйте другий текстовий файл із власної папки у папку «Моя робота», використовуючи буфер обміну.

Для цього виберіть текстовий файл. Виконайте команди Редагувати (Правка) => Копіювати (Ctrl+C). Відкрийте робочу папку і вставте вмісти буфера: Редагувати => Вставити (Ctri+V).

6. Скопіюйте третій текстовий файл у папку «Моя робота», користуючись «гарячими» клавішами.

Скопіюйте один ярлик у папку «Моя робота», користуючись кнопками панелі інструментів.

Перейменуйте перший файл у власній папці на Літо.

Виберіть файл і застосуйте команду Перейменувати з меню або F2.

9.Вилучіть свої три текстові файли з власної папки. Власну папку не вилучайте.

Щоб вилучити об'єкт, його значок перемістіть у кошик або застосуйте команду Вилучити з меню. Щоб швидко вилучити всі об'єкти, спочатку Об'єднайте їх у групу.

10. Поверніть свої три файли з кошика у власну папку.

Якщо кошика не видно на екрані, мінімізуйте або пересуньте деякі вікна. Загляньте до кошика (двічі клацніть на піктограмі Кошик). Виберіть потрібні значки, утримуючи клавішу Ctrl, і виконайте команду ВІДНОВИТИ (Повернути) з меню.

11. Відкрийте у власній папці перший документ (Літо.txt), допишіть слово «Літо» і збережіть файл зі старою назвою.

Для цього знайдіть і двічі клацніть на значку текстового документа — відкриється потрібний файл. Уведіть слово «Літо» і застосуйте команду Зберегти (Ctrl+S).

12. 3 папки «Моя робота» вилучіть лише файли та ярлики.

Скористайтеся командою Вилучити.

13.Перемістіть папку «Моя робота» з папки «Навчальна» на один рівень угору (у робочу папку чи кореневу папку робочого диска).

Зверніть увагу на завдання: перемістіть..., а не скопіюйте. Для виконання цієї дії застосуйте буфер обміну і гарячі клавіші. Якщо така папка там уже є, то система звернеться до вас за дозволом перезаписати папку. Дозвольте перезаписування.

14.Папку «Навчальна» вилучіть.

15*. Папку «Моя робота» скопіюйте на дискету чи флеш-пристрій.

16. Закрийте усі вікна і закінчіть роботу.

Переконайтеся, що на робочому столі чи в кореневій папці робочого диска не залишилися ваші особисті об'єкти: папки та документи (крім папки «Моя робота»).

Висновок. У робочій папці чи в кореневій папці диска має бути папка «Моя робота». Ця папка повинна містити власну папку учня. Власна папка учня повинна містити папку «Запасна», три текстові файли, зокрема ЛІТО.txt, і один ярлик, підписаний прізвищем учня. Дайте відповіді на запитання: який файл відкриває цей ярлик; що міститься у папці «Запасна» і в трьох текстових файлах, а також на додаткові запитання вчителя.

VІ. Підсумок уроку. Оцінки за урок.

VІІ. Постановка домашнього завдання: § 10 (повторити)

Похожие работы на - Учет финансового результата и распределение прибыли

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!