Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

 • Вид работы:
  Статья
 • Предмет:
  Международное право
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  105,57 kb
 • Опубликовано:
  2010-12-03
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

УДК 911.3

Барило І.М.

керівник – Кулєшова Г.О.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНІХ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Зовнішня торгівля – невід'ємна складова діяльності підприємств, вона є своєрідним індикатором їх розвитку. На сьогоднішній день зовнішня торгівля залишається однією з найбільш динамічних сфер світового господарства. Зовнішня торгівля як вид діяльності надає можливість різним країнам продемонструвати свої переваги; за цих умов споживачі мають великий вибір товарів, ціна та якість яких варіюється. Міжнародну торгівлю зазвичай можна розглянути як вид взаємовідносин між країнами, що являє собою обмін товарів та послуг між різними державами, зокрема, між товаровиробниками та споживачами. Більшість країн залежить від міжнародної торгівлі прямо пропорційно своїй ресурсозабезпеченості та об’єму внутрішнього ринку. Для національного господарювання цей вид діяльності виступає торгівлею однієї держави з іншими і включає в себе оплачуване ввезення та вивезення предметів зовнішньої торгівлі, а саме: товари, ідеї, послуги, авторські права і інше. [1]

Україна теж бере участь у зовнішній торгівлі: її товарна структура включає як продукти рослинного походження, так і мінеральні продукти, текстиль, транспортні засоби та шляхове обладнання, механічне обладнання, недорогоцінні метали й вироби з них та інше; структура послуг складається з транспортних послуг, зокрема, залізничних та трубопровідних, будівельних послуг, подорожей, фінансових послуг, різних ділових, професійних та технічних послуг, послуги з ремонту і т. д.

Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту Полтавської області на фоні зовнішньої торгівлі України вказує на неухильне збільшення, починаючи з 1999 року експорту і, що відповідає збільшення позитивного сальдо, що свідчить про позитивні процеси в зовнішній торгівлі області, що обумовлені зростанням власного виробництва, підвищенням експортного потенціалу області.

Аналізуючи зовнішньоекономічні зв’язки Полтавської області, слід зазначити, що зростання експорту-імпорту товарів на Полтавщині спостерігається з 2003 року. Загалом, частка Полтавської області у зовнішньоторговельному обороті України за період 1996 – 2008 роки коливається від 4% до 0,5% в експорті і від 3,5% до 0,3% в імпорті. Частка області в експорті України у 2008 році становила 3,8%, в імпорті – 1,6%, тоді як у 2007 році ці показники слали відповідно – 4,3% та 5,1% . Отже, спостерігається зниження частки як експорту, так і імпорту.[4]

Обсяги експорту товарів і послуг підприємств Полтавської області у 2008 році збільшились на 20,3% у порівнянні з 2007 роком і становили 2614,8 млн. дол. США, обсяг імпорту – зменшились на 52,4 % у порівнянні з 207 роком і становили 1525,9 млн. дол. США.[2, 3]

Рис.1 Динаміка зовнішньої торгівлі товарами Полтавської області у 1996 – 2008 роках (побудована за даними [4])

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі Полтавської області у 2008 році становило 1088,9 млн. дол. США, що говорить про покращення зовнішніх відносин області з закордонними регіонами у порівнянні з 2007 роком, оскільки сальдо зовнішньої торгівлі було негативним у 2007 році – 1031,2 млн. дол. США. (рис.1)

Збільшення обсягів експорту товарів Полтавської області у 2008 році (на 20,1%) пов’язане, в першу чергу, зі збільшенням експорту: 1)продукції рослинництва – у 2,9 раза; 2) готових харчових продуктів - на 24,5 %; 3) механічного обладнання - на 6,4 %; 4) продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 54,3 %; 5) маси з деревини, волокнистих целюлозних матеріалів – у 3,1 раза; 6) полімерних матеріалів, пластмаси та каучуку - на 94,0 %; 7) оптичних приладів та апаратів – на 21,6 %.[4]

Експортні операції у 2008 році здійснювали 326 учасників зовнішньоекономічної діяльності з партнерами з 88 країн світу, імпортні – 790 учасників з 81 країни світу. Питома вага експорту товарів Полтавської області до країн СНД у 2008 році становила 52,0% від загального обсягу експорту товарів області, до інших країн світу – 48,0% (у 2007 році – відповідно 47,4% та 52,6%). Країнам Європейського Союзу підприємства області у 2008 році експортували товарів на 738,7 млн.дол. США (28,7% загального обсягу експорту області), що на 4,9% менше, ніж у 2007 році. В 2008 році обсяги експорту товарів до країн СНД збільшились на 32,0%. Обсяги експорту до інших країн світу збільшились на 9,5%, у тому числі до країн Америки – у 1,8 раза, Азії – на 35,1%. Експорт до європейських країн зменшився на 2,3%. [4]

Основні поставки товарів з області у 2008 році здійснені до Російської Федерації, Австрії, Білорусі, Сербії, Китаю та Туреччини. Значним чинником успішної зовнішньоторговельної діяльності Полтавщини є стабільна робота акціонерного товариства „Укртатнафта”. У 2008 році підприємство мало позитивний фінансовий результат внаслідок ефективної реалізації нафтопродуктів. На підприємство постачається щорічно до 80 тисяч тонн іракської нафти. Кременчуцький автомобільний завод 69% своєї продукції експортує (має власні представництва у Південно-Східній Азії).Рис.2 Географічна структура експорту товарів Полтавської області у 2008 році (побудована за даними [3]).

Вагоме місце в експорті товарів займає харчова промисловість. Так, ЗАТ «Домінік» здебільшого зосереджує свою роботу з країнами СНД; ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» експортує товари в Ізраїль, Росію, Литву, Латвію, Грузію. Група компаній IDS Group (до якої належить ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод») є частиною міжнародної компанії IDS Borjomi International, яка є одним з трьох найбільших представників на ринку мінеральних вод СНД та Прибалтики, лідер в категорії природних бутильованих вод. На сьогоднішній день до IDS Borjomi International входять: IDS Borjomi Georgia (Грузія), IDS Group (Україна), IDS Borjomi Russia (Росія), IDS Borjomi Europe (Литва). IDS Group (Україна) має збалансований портфель популярних мінеральних вод, що видобуваються в екологічно чистих курортних регіонах України і представлені на ринку торговими марками «Моршинська», «Миргородська», «Трускавецька Аква-Еко», «Трускавецька кришталева», «Старий Миргород», «Сорочинська». Товарна структура імпорту має наступний вигляд: 1) 25,4% - поставки транспортних засобів та шляхового обладнання; 2) 20,7 % – мінеральні продукти; 3) 18,7 % – механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання та їх частини; 4) 10,7 % – недорогоцінні метали та вироби з них; 5) 7,0 % – готові харчові продукти. (рис.2)


Обсяги імпорту товарів у 2008 році з країн СНД зменшились на 71,5% у порівнянні з 2007 роком; з інших країн світу зросли на 41,8%, у тому числі з країн Азії – на 92,4%, Америки – на 60,9%, Європи – на 19,2%. У 2008 році, порівняно з 2007 роком, поставки товарів в область збільшились з Казахстану, Білорусії, Китаю, Сполучених Штатів Америки та Німеччини, проте значно зменшились обсяги поставок з Російської Федерації. (рис.1)

Зменшення імпорту товарів у 2008 році на 55,3 % пов’язано зі зменшенням надходжень: 1) мінеральних продуктів – на 87,2 %; 2) шкіряної та хутряної сировини та виробів з них – на 97,0 %.

Але найбільшими обсягами імпортних товарів, що надійшли до регіону у 2008 році, залишаються представники з Російської Федерації (понад 84 %), Німеччини (понад 3 %), Італії та США (по 1,5 %).
Імпортні поставки з цих країн у 2008 році мають наступну товарну структуру: понад 72 % – мінеральні продукти; 7,7 % – транспортні засоби та шляхове обладнання; 7,5 % – механічне обладнання, машини та механізми, електрообладнання та їх частини; 3,8 % – недорогоцінні метали та їх вироби.[5]

Таким чином, можна зробити висновки, що Полтавська область у зовнішній торгівлі України залишається на невисокому рівні, порівняно з іншими високорозвиненими регіонами країни. На це найбільше впливає виробничі процеси в регіоні та їх розвиток. Слід розширювати коло зовнішніх зв’язків в регіоні, залучати закордонні. З а рахунок зосередження уваги на перспективних галузях виробництва та їх розвитку. Це залишається головними аспектами розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Полтавської області, яка хоча і має незначні показники зовнішньої торгівлі на міжнародному ринку України, але в подальшому має перспективи для свого зростання та розвитку.

Література

1)Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть : Навч. посiб. / За ред. I.I. Дахно . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 360 с.;

2) Зовнiшня торгiвля послугами Полтавської областi : Стат. збiрник / Керiв. авт. кол. В. Русiнов . - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2008. – 60 с.;

3)Зовнiшня торгiвля товарами Полтавської областi : Стат. збiрник / Керiв. авт. кол. В. Русiнов. - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. , 2008. - 35с.;

4)www.adm-pl.gov.ua; 5)www. poltavastat.pi.net.ua

Похожие работы на - Особливості зовнішніх торгівельних відносин у Полтавській області

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!