Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Математика
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,26 Mb
 • Опубликовано:
  2009-11-28
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Статистика”

I. Завдання 1. Ряди динаміки

 

Задача 1

Видобуток різних видів палива в Україні за 1996-2001рр. характеризується даними:

Рік

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Нафта,млн.т.

4,1

4,1

3,9

3,8

3,7

3,7

Натуральний газ,млрд.м

18.4

18,1

18,0

18,1

17,9

18,3

Вугілля

70,5

76,9

77,2

81,8

81,0

83,9


Для кожного динамічного ряду обчисліть середньорічні показники динаміки (середньорічний абсолютний приріст, середньорічний темп росту та середньорічний темп приросту). Провести порівняльний аналіз показників.

Задача 2

Використовуючи взаємозв’язок показників динаміки, визначите рівні ряди (виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001рр.) і відсутні в таблиці ланцюгові характеристики динаміки:

Рік

млрд. кВт год

 Ланцюгові

показники динаміки

Абсолютний при-ріст,млрд.

кВт год

Темп росту, %

Темп приросту,%

1996

 183,0

 Х

 х

 х

1997


 -5,01998 97,1


1999
 -0,4

2000 99,6


2001


 1,6 


Задача 3

Графа 8, 9

Дані по деяких показниках за 12 місяців попереднього року.

Місяць

Кількість

народ-

жених,

тис.осіб

Кількість

помер-

лих,

тис.осіб

Кількість

зареє-

строваних

шлюбів,

тис.

Кількість

зареє-

строваних

розлучень,

тис.

Грошові

доходи

населен-

ня,

млн.грн.

Грошові

витрати

населен-

ня,

млн.грн.

Перевезення пасажирів залізнич-

ним транс-

портом,

млн.осіб

Переве-

зення пасажи-

рів ав –

тотранс-

портом,

млн.осіб

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

28,8

60,6

11,2

15,0

7121

5967

42,4

229,9

II

32,3

66,4

15,6

15,4

6293

6393

43,2

222,3

III

32,0

55,4

24,8

14,6

7397

7040

44,2

218,9

IV

34,3

54,4

26,6

16,1

7608

6972

46,1

212,5

V

33,5

53,6

32,4

17,1

8456

7875

45,2

210,6

VI

33,8

54,3

39,7

15,5

7386

7878

42,7

208,8

VII

34,3

63,9

29,7

18,5

7737

8457

39,2

215,5

VIII

32,3

61,5

28,1

20,2

7907

7884

39,8

217,3

IX

29,9

64,9

15,4

19,2

10000

8257

44,8

227,1

X

29,6

69,9

17,9

15,9

6182

7002

39,5

214,8

XI

30,8

59,1

25,6

16,1

7397

7053

39,3

208,5

XII

31,8

63,2

14,1

17,0

8345

7867

39,9

228,2


За наведеними даними для кожної з вказаних ознак:

1) визначте індекси сезонності на основі постійної середньої;

2) оцініть амплітуди сезонних коливань і представте їх графічно;

3) порівняйте інтенсивність сезонності між вказаними ознаками.

Зробіть висновки.

Розв’язання:

Задача 1

Розрахунок середньорічних показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.


Рік

1996

1997

1998

1999

2000

2001Нафта, млн.т.

4,1

4,1

3,9

3,8

3,7

3,7Натур. газ млрд. куб.м

18,4

18,1

18

18,1

17,9

18,3Вугілля млн.т.

70,5

76,9

77,2

81,8

81

83,9Розрахунок середньорічного абсолютного приросту


Ланцюгові абс. прирости1996

1997

1998

1999

2000

2001

середньорічний абс. приріст

Нафта, млн.т.


0

-0,2

-0,1

-0,1

0

-0,08


Натур. газ млрд. куб.м

-0,3

-0,1

0,1

-0,2

0,4

-0,02


Вугілля млн.т.

6,4

0,3

4,6

-0,8

2,9

2,68


Розрахунок середньорічного темпу ростуЛанцюгові темпи росту1996

1997

1998

1999

2000

2001

середньорічний темп росту

cередньо-

річний

темп

приросту

Нафта, млн.т.


1,000

0,951

0,974

0,974

1,000

0,980

-0,020

Натур. газ млрд. куб.м

0,984

0,994

1,006

0,989

1,022

0,999

-0,001

Вугілля млн.т.

1,091

1,004

1,060

0,990

1,036

1,035

0,035

Середньорічний абсолютний приріст  розраховується як середнє арифметичне ланцюгових абсолютних приростів по роках


де – абсолютний приріст і-го періоду, n – число періодів, Y0, Yn – початковий і кінцевий показники відповідно. Розрахунок показано у таблиці:

Розрахунок середньорічного абсолютного приросту

 

Ланцюгові абс. Прирости

 

 

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Середньо-

річний абс.

приріст

Нафта, млн.т.

 

0

-0,2

-0,1

-0,1

0

-0,08

Натур. газ млрд. куб.м

 

-0,3

-0,1

0,1

-0,2

0,4

-0,02

 

6,4

0,3

4,6

-0,8

2,9

2,68

Середньорічний темп росту  розраховується як середнє геометричне ланцюгових темпів росту по роках


де – темп росту і-го періоду, n – число періодів, Y0, Yn – початковий і кінцевий показники відповідно.

Разом з середньорічним темпом росту розраховується і середньорічний темп приросту  за формулою


Розрахунок середньорічних темпів росту та середньорічних темпів приросту показано у таблиці:


Ланцюгові темпи росту
1996

1997

1998

1999

2000

2001

Середньорічний темп росту

Середньо-

річний

темп приросту

Нафта, млн.т.

 

1,000

0,951

0,974

0,974

1,000

0,980

-0,020

Натур. газ млрд. куб.м

 

0,984

0,994

1,006

0,989

1,022

0,999

-0,001

Вугілля млн.т.

 

1,091

1,004

1,060

0,990

1,036

1,035

0,035

Аналіз показників

За підсумком 6 років, з 1996 по 2001 рр., спостерігається зменшення обсягів видобутку нафти та натурального газу. Загальне зменшення по нафті склало 0,4 млн.т, а по газу – 0,1 млрд. куб. м. Середньорічне зменшення обсягу видобутку нафти становить 0,08 млн. т на рік, а середньорічне зменшення обсягу видобутку газу – 0,02 млрд. куб. м на рік. При цьому обсяги видобутку постійно, за виключенням останнього 2001 р., зменшувались, а обсяги видобутку газу коливались, причому в останньому році мало місце збільшення, що дозволяє говорити про позитивну динаміку, хоча в середньому спостерігається зменшення обсягу видобутку. Темпи росту (в даному випадку – спадання) дорівнюють: по нафті 98%, по газу 99,9%. Відповідні темпи приросту (зменшення) склали: по нафті: -2%, по газу: -0,1%.

В той самий час мало місце стабільне зростання обсягів видобутку вугілля з середньорічним абсолютним приростом 2,68 млн. т. Відповідний середньорічний темп росту становить 103,5%, середньорічний темп приросту – +3,5%. Абсолютний приріст видобутку склав 13,4 млн.т.

Задача 2

Відсутні рівня ряду і ланцюгові характеристики динаміки розраховуються на основі формул для визначення ланцюгових характеристик.

1) Наступний рівень ряду Ys+1 розраховується за відомими поточним рівнем Yi і відомим абсолютним приростом  за формулою


2) Поточний рівень ряду Yi розраховується за відомими попереднім рівнем Ys-1 і відповідним темпом росту ki, вираженим і відсотках, за формулою


3) Темп росту ki для i-го року, виражений у відсотках, дорівнює


4) Абсолютний приріст  розраховується за відомими послідовними рівнями ряду Ys-1 та Yi:


5) Темп приросту Ті (у відсотках) при відомому відповідному темпові росту ki дорівнює


де темп росту ki виражений у відсотках,

а темп росту ki при відомому темпові приросту Ті (у відсотках) дорівнює


Розрахунок відсутніх рівнів ряду і ланцюгових показників динаміки виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.


Виробництво електроенергії в Україні за 1996-2001 рр.


Рік

млрд. кВт*год

Ланцюгові показники динаміки
Абсолютний приріст, млрд. кВт*год

Темп росту, %

Темп приросту, %

1996

183,0

x

x

X

1997

178,0

-5,00

97,27

-2,73

1998

172,8

-5,16

97,10

86,10

1999

172,1

-0,69

99,60

-0,40

2000

171,5

-0,69

99,60

-0,40

2001

173,1

1,60

100,93

0,93


Результат розрахунку наведений у таблиці (початкові дані виділені шрифтом).

Задача 3

Індекс сезонності розраховується на основі постійної середньої розраховується за формулою


де  – рівень ряду,  – середнє значення ряду.

Амплітуда сезонних коливань R розраховується як різниця між максимальним і мінімальним індексами сезонності:


Порівняння інтенсивності сезонних коливань різних ознак здійснюється за допомогою середнього квадратичного відхилення


Розрахунок виконується за допомогою ПЕТ MS Excel.Розрахунки по перевезеннях пасажирів залізничним транспортом наведені у наступній таблиці:

Місяць

Перевезення пасажирів залізничним транспортом, млн.осіб

Індекс сезонності

Абсолютні коливання індексу

(Ic-100)^2

І

42,40

100,49

0,49

0,243817

ІІ

43,20

102,39

2,39

5,711562

ІІІ

44,20

104,76

4,76

22,65783

ІV

46,10

109,26

9,26

85,80841

V

45,20

107,13

7,13

50,83918

VI

42,70

101,20

1,20

1,451589

VII

39,20

92,91

-7,09

50,27743

VIII

39,80

94,33

-5,67

32,13275

IX

44,80

106,18

6,18

38,21843

X

39,50

93,62

-6,38

40,69951

XI

39,30

93,15

-6,85

46,97244

XII

39,90

94,57

-5,43

29,50187

Середнє

42,19

100,00

 

5,805994

Амплітуда коливань

 

16,35

 

 


Розрахунки по перевезеннях пасажирів автомобільним транспортом наведені у наступній таблиці:

Місяць

Перевезення пасажирів автотранспортом, млн.осіб

Індекс сезонності

Абсолютні коливання індексу

(Ic-100)^2

І

229,90

105,52

5,52

30,50635

ІІ

222,30

102,03

2,03

4,140752

ІІІ

218,90

100,47

0,47

0,224957

ІV

212,50

97,54

-2,46

6,06775

V

210,60

96,66

-3,34

11,12472

VI

208,80

95,84

-4,16

17,31864

VII

215,50

98,91

-1,09

1,180029

VIII

217,30

99,74

-0,26

0,067651

IX

227,10

104,24

4,24

17,9612

X

214,80

98,59

-1,41

1,981306

XI

208,50

95,70

-4,30

18,48368

XII

228,20

104,74

4,74

22,49569

Середнє

217,87

100,00

 

3,311001

Амплітуда коливань

 

9,82

 

 


Сезонні коливання подаються абсолютними відхиленнями індексу сезонності від середнього значення по місяцях (ці дані містять у стовпчику D електронної таблиці).

Графічне подання сезонних коливань індексу сезонності виконується за допомогою майстра діаграм MS Excel. Відповідні графіки наведені нижче.

Порівняння інтенсивності сезонності перевезень пасажирів залізничним та автомобільним транспортом виконується за допомогою середніх квадратичних відхилень їх індексів сезонності. Для перевезень залізничним і автомобільним транспортом вони становлять відповідно 5,8 та 3,3, що свідчить про помітно більшу інтенсивність сезонних коливань залізничних перевезень пасажирів.

ІІ. Завдання 2. Індекси

Задача 1

За наведеними даними визначити зведений індекс собівартості та фізичного обсягу виробництва. Пояснити їх зміст.

Вид виробу

Витрати на виробництво

у 2000 р.

 Зміна у 2001 р. порівняно з 2000 р., %

 собівартості

 фізичного обсягу

АВ – 1

 1200

 -5,0

 +25,0

АВ – 1Б

 1250

 +2,0

 +10,0


Задача 2

За даними задачі 1 знайти абсолютну зміну витрат на виробництво в цілому та за рахунок окремих факторів.

Задача 3

Собівартість одиниці продукції у поточному періоді зменшилась на 15%, а обсяг випуску зріс у 1,25 рази. Як змінились грошові витрати на виробництво?

Задача 4

За наведеними даними визначити індекси фіксованого складу та структурних зрушень середньої ціни на безалкогольні напої. Пояснити економічний зміст індексів.

Напої

Обсяг продаж, млн. грн.

Середня ціна за 1 л, грн.

2000

2001

2000

2001

Мінеральна вода

12,0

28,0

1,5

2,0

Фруктова вода

24,0

25,3

2,0

2,3

 

Розв’язання:

Задача 1

Зведений індекс собівартості Іz визначається за формулою (екстенсивний показник – фізичний обсяг виробництва – фіксується на рівні поточного періоду):

         

де q1 – фізичний обсяг виробництва у поточному періоді,

z0, z1 – собівартість у базовому і звітному періодах відповідно.

В даному випадку маємо два види виробів, для яких відомі витрати С на виробництво у базовому періоді:

          .

У поточному періоді маємо:

         

Підставляючи чисельні значення у формулу для зведеного індексу собівартості, знаходимо:


Зведений індекс фізичного обсягу виробництва Іq визначається за формулою (інтенсивний показник – собівартість – фіксується на рівні базового періоду):


де q0, q1 – фізичний обсяг виробництва у базовому і поточному періоді відповідно,

z0 – собівартість у базовому періоді.

Підставляючи чисельні значення у формулу для зведеного індексу фізичного обсягу виробництва, знаходимо:


Зведений індекс фізичного обсягу виробництва показує, у скільки разів змінився фізичний обсяг продукції (або, скільки процентів складає його зростання/зниження) у поточному періоді порівняно з базовим.

Зведений індекс собівартості показує, у скільки разів, або на скільки процентів, змінилася собівартість продукції у поточному періоді порівняно з базовим.

Задача 2

Абсолютна зміна витрат на виробництво в цілому дорівнює різниці між витратами у поточному періоді С1 і витратами у базовому періоді С0:


і становить

 

Абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок окремих факторів, а саме –собівартості і фізичного обсягу виробництва, може бути знайдена як різниця між чисельником та знаменником відповідних зведених індексів.

Абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок собівартості  дорівнює:


Абсолютна зміна витрат на виробництво за рахунок фізичного обсягу виробництва  дорівнює:


          Зауважимо, що сума абсолютних змін витрат на виробництво за рахунок окремих факторів дорівнює абсолютній зміні витрат в цілому, що підтверджує правильність розрахунків:

Вид виробу

Витрати на виробництво у 2000р.

Зміна у 2001р. порівняно з 2000р. %

фізичного обсягу

АВ-1

1200,00

-5,00

25,00

АВ-1Б

1250,00

2,00

10,00

Зведений індекс собівартості

0,9835Зведений індекс фіз. обсягу

1,1735Абс. зміна витрат на виробництво в цілому

377,5000Абс. зміна витрат за рахунок собівартості

-47,5000Абс. зміна витрат за рахунок фіз. обсягу виробництва

425,0000Задача 3

Грошові витрати на виробництво C дорівнюють добутку обсягу виробництва q на собівартість одиниці продукції p:


Якщо у базовому періоді обсяг виробництва та собівартість одиниці продукції дорівнюють відповідно q0 та p0, то, згідно умови, у поточному періоді:


Зміна грошових витрат на виробництво у поточному періоді становить:


Грошові витрати на виробництво у поточному періоді збільшились на 6,25%.

Задача 4

Індекс фіксованого складу ціни на безалкогольні напої  визначається за формулою

де f1 – обсяг продаж у звітному періоді (2001р),

x0, x1 – середня ціна за й 1 л у базовому (2000р.) і у звітному (2001р.) періодах відповідно.

Підставляючи чисельні значення, знаходимо:


Отримане значення індексу фіксованого складу показує, що зміна середньої ціни реалізації у 2001 р. за рахунок тільки зміни (підвищення) цін становить +23,32%.

Індекс структурних зрушень ціни на безалкогольні напої  визначається за формулою


де f0, f1 – обсяг продаж у базовому (2000р.) і у звітному періоді (2001р) відповідно,

x0 – середня ціна за й 1 л у базовому (2000р.) періоді.

Підставляючи чисельні значення, знаходимо:


Отримані значення індексу структурних зрушень показує, що зміни в структурі реалізації безалкогольних напоїв обумовили зниження середньої ціни на 5,23%.

Для перевірки правильності розрахунків знайдемо індекс цін змінного складу , який має дорівнювати добутку індексів фіксованого складу і структурних зрушень.Список використаної літератури

1. Денисенко М.П. Програма вивчення дисципліни «Статистика». – К.: ІПК ДСЗУ, 2003.

2. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики. Практикум. – Київ, Знання, 1997.

3.Статистика: Підручник / А.В.Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін.; За ред. А.В.Головача, А.М.Єріної, О.В.Козирєва. – К.: Вища школа, 1993.

4. Статистика: Підручник, 2-ге вид. / С.С.Герасименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000.

5. Статистика: Навч.-метод.посібник для самост. вивчення дисципліни. / А.М.Єріна, Р.М.Моторин, А.В.Головач та ін.; За заг. ред. А.М.Єріної, Р.М.Моторина. – К.: КНЕУ, 2002.

6. Теория статистики: Учебник / Под ред. проф. Р.А.Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999.

Похожие работы на - Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!