Програмне забезпечення

 • Вид работы:
  Отчет по практике
 • Предмет:
  Информатика, ВТ, телекоммуникации
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  25,66 kb
 • Опубликовано:
  2010-10-11
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Програмне забезпечення

Зміст

Вступ

1 Історія і сьогодення ТВПУ сфери послуг та туризму

1.1 Історична довідка про навчальний заклад

1.2 Умови вступу до ТВПУ сфери послуг та туризму

1.3 Умови навчання в ТВПУ сфери послуг та туризму

1.4 Напрямки підготовки спеціалістів

1.4.1 Оператор комп'ютерного набору

1.4.2 Секретар керівника

1.4.3 Конторський службовець

1.5 Використання комп’ютерного обладнання

1.6 Програмне забезпечення майстерень

2. Загальна характеристика табличного процесора microsoft excel

2.1 Загальні відомості про Microsoft Excel

2.2 Введення і редагування даних в Excel        

2.3 Таблиці в Microsoft Excel

2.4 Вставлення таблиці

2.5 Використання формул

2.6 Обчислення формул

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Мета практики – ознайомлення студента з різними можливостями експлуатації комп’терних систем та мереж, які використовуються під час напроходження практики. Таким чином практика створює умови для оволодіння уміннями та навичками комплексного підходу до роботи на підприємстві.

На сьогоднішній день бурхливо розвиваються комп’ютерна технологія і широко застосувується в усіх галузях людської діяльності. Сьогодні приходиться мати постійну справу з текстовими документами, наказами, довідками, діловими листами та іншою документацією.

Одним із найпопулярніших засобів створення бази даних є програма Microsoft Excel. Це потужний і простий у використанні редактор. Він розрахований на роботу під керуванням операційної системи Windows. Існує декілька версій Microsoft Excel для Windows, кожна наступна версія, як правило, сумісна з попередніми версіями і має додаткові можливості.

1 Історія і сьогодення твпу сфери послуг та туризму

1.1 Історична довідка про навчальний заклад

Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму було створено за наказом Державного комітету з профтехосвіти при Кабінеті УРСР від 19. 08. 1963 р. №442 на базі професійної школи при Облпрофраді.

1964р. — міське ПТУ №8 Чернівецького міжобласного управління профтехосвіти.

1978р. — міське середнє ПТУ №3.

1984р. — середнє ПТУ №3.

1997р. — створення філії ПТУ №3 на базі ліквідованого ПТУ №11.

З 2007р. ПТУ №3 м. Тернополя перейменовано в Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму.

1.2 Умови вступу до ТВПУ сфери послуг та туризму

До Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму можуть прийматися громадяни України, громадяни інших країн і особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

Учні України мають однакові права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від соціального і майнового стану, національності, світоглядних і політичних переконань, раси, статі, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання чи інших обставин.

Громадяни інших країн та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти на одному і тому ж рівні що і громадяни України.

Прийом до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем “кваліфікований робітник”. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди, тестування та середнього балу документа про освіту. Прийом до Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму здійснює приймальна комісія.

1.3 Умови навчання в ТВПУ сфери послуг та туризму

Вибір майбутньої професії – це серйозна і відповідальна справа для кожного учня. Велика матеріальна база, ефективне соціальне партнерство і тісні зв’язки з підприємствами області забезпучують навчання на випуск корисної продукції, а високий професіоналізм педагогів — забезпечують учням училища якісні нові знання, які необхідні для їх професії в майбутньому.

Для якісного рівня навчання в училищі обладнано 17 кабінетів, 15 майстерень, 2 лабораторії комп’ютерних технологій, комп’ютерний клас, актовий зал, спортивний зал, їдальню, бібліотеку та гуртожиток.

Висококваліфіковані майстри виробничого навчання вміють підготувати спеціаліста, конкурентоспроможного на ринку праці. Виробнича практика учнів здійснюється а підприємствах різних форм власності в місті районі та області.

1.4 Напрямки підготовки спеціалістів

Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму підготовляє спеціалістів у таких напрямках:

На базі 9 класів термін навчання 3 роки (із здобуттям повної загальної середньої освіти): адміністратор, покоївка; агент з організації туризму, оператор комп'ютерного набору; кравець; кравець, вишивальниця; оператор комп'ютерного набору, секретар керівника; перукар, манікюрниця; флорист.

Термін навчання 2 роки (без здобуття середньої освіти): взуттьовик з індивідуального виготовлення та ремонту взуття.

На базі 11 класів (термін навчання 1 рік): адміністратор, покоївка; оператор комп'ютерного набору; агент з організації туризму; закрійник (для осіб, які здобули фах кравця); кравець; перукар; слюсар-електрик; слюсар-сантехнік; штукатур, лицювальник-плиточник, маляр; флорист.

Крім цього учні училища забезпечуються стипендією та гуртожитком і їдальнею.

1.4.1 Професія «Оператор комп'ютерного набору»

Швидкий розвиток комп`ютерної техніки та різноманітного програмного і апаратного забезпечення – це одна з головних причин розвитку суспільства. Технології і комп`ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності.

Головним завданням для досягнення високого рівня володіння комп`ютером є програма підготовки спеціалістів з фаху “Оператор комп`ютерного набору” з вмінням користуватись багатьма базовими програмами.

За останні кілька років розвиток комп’ютерної техніки і рівень вимог до випускників фаху „Оператор комп’ютерного набору” значно зріс. Усе більше число батьків, вчителів і учнів приходять до висновку, що в результаті отриманих знань і навичок про комп`ютери діти будуть краще підготовлені до життя і матеріального благополуччя в майбутньому.

1.4.2 Професія «Секретар керівника»

На сучасному етапі діяльності будь-якого закладу, установи, фірми, організації без секретаря неможлива. Секретар керівника – це перша особа, з якою зустрічається відвідувач в установі.

Від поведінки секретаря залежить престиж фірми, настрої партнерів і клієнтів організації.

 

1.4.3 Професія «Конторський службовець»

Конторський службовець є необхідністю освоєння учнями знань з наукової організації праці бухгалтерів, контролерів, аналітиків пов'язані з обліковим, аналітичним, контрольним процесами із управління та регулювання обліку, контролю і аналізу в ринковій економіці.

1.5 Використання комп’ютерного обладнання

Училище забезпечне комп’ютерним обладнанням.

Технологічний фактор інформатизації навчального закладу характеризує

наявність такого:

комп’ютерної техніки (що реально використовується);

пристроїв для графічної інформації (вводу та виводу);

цифрових навчальних інструментів;

принтерів;

комп’ютерних проекційних пристроїв;

локальної (внутрішньої)училищної  мережі;

вільного виходу до мережі Інтернет для всіх учасників навчально-виховного процесу;

спеціалізованого програмового забезпечення для управління навчальним процесом (планування, організації, контролю і моніторингу

Організаційний фактор інформатизації навчального закладу деталізуєтьсятакими умовними критеріями:

стратегія інформатизації навчального закладу (система училищної документації);

поетапна програма інформатизації навчального закладу із визначенням термінів (підтверджена внутрішньоучилищними документами);

основні виконавці процесу інформатизації, які визначені та затверджені училищними  нормативними документами як головні відповідальні за технічну та методичну підтримку (розробляються організаційні карти виконавців);

регламент, встановлений та затверджений у вигляді наказів, розпоряджень, правил використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному закладі;

система адміністративної підтримки використання ІКТ педагогами училища;

програма придбання цифрових навчальних матеріалів, для проведення уроків. Створення доступу до них;

ІКТ для комплексного використання з діловодства. Змістовий фактор інформатизації навчального закладу має такі умовні критерії:

ступінь використання ІКТ вчителями навчального закладу відповідно докомпонентів педагогічної діяльності;

рівень володіння вчителями комп’ютерними програмами у повсякденній діяльності;

ступінь використання ІКТ в адміністративних цілях: для планування діяльності, для організації навчального процесу, для контролю і моніторингу діяльності НЗ та учасників навчального процесу;

рівень володіння керівниками комп’ютерними програмами у повсякденній діяльності;

ступінь використання ІКТ учнями у навчальній діяльності за вимогами училища.

Уроки виробничого навчання проходять в 2 зміни, в 2 майстернях знаходится по 15 компютерів і всі учні мають індивідуальне місце для роботи.

Обладнання майстерень-лабораторій  відповідає вимогам ДержСанПіН України -1998 року, про що свідчить санітарний паспорт майстерні. При організації навчального процесу у майстерні майстри та викладачі дотримуються вимог щодо проведення інструктажів з охорони праці, здійснюється поділ групи  на підгрупи при вивченні обраних професій. Всі комп‘ютери з‘єднано у локальну мережу. Робоче місце майстра  підключено до мережі Інтернет, використовується низькошвидкісне комутоване з’єднання. В училищі створена електронна скринька, веб-сайт училища. Навчальний заклад оснащено мультимедійним комплектом (проектором та екраном), який встановлено та зберігається в комп’ютерній майстерні. Комп’ютерна техніка використовується на уроках інформатики, на уроках виробничого навчання, уроках інформаційних технологій , при викладанні предметів навчального плану, для позаурочної роботи. Викладання спеціальностей в училищі здійснюється за Програми, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для професійно-технічних навчальних закладів ,за стандартами профтехосвіти.

Характеристика комп’ютерної техніки, яка використовується в майстернях, в бухгалтерії, в бібліотеці, адмінпрацівниками, навчальною частиною та лаборантами.

Монітори: Samsung B1740R

Корпус: Chenbro B-6231

Системна плата: Asus Socket-478: i845G P4B533-V

Жорсткий диск WesternDigital 120Gb WD 1200BB ATA/100 7200rpm

DVD-ROM LG 8161B

Відеоплата: GeForce 4 MX420 64 Mb TV-Out (Retail)

Мережева плата CNet CN930E(SM)

Оперативна пам'ять: Kingston 1GB 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DI

 

1.6 Програмне забезпечення майстерень

Програмне забезпечення лабораторій в училищі — це сукупність програм, які призначені для розв’язання різних завдань на комп’ютері. Програмне та апаратне забезпечення працюють взаємопов’язано і в неперервній взаємодії. Будь-який апаратний пристрій управляється програмно.

Програмне забезпечення можна поділити на три класи: інструментальне, системне і прикладне. Наведена класифікація є досить умовною. Інтеграція програмного забезпечення призвела до того, що практично будь-яка програма має риси кожного класу.

Системне ПЗ — це комплекс програм, багато з яких постачаються разом з комп'ютером та документацією до неї. Системне ПЗ можна розділити на три основні частини: операційні системи (ОС), системи програмування та сервісні програми. Системне ПЗ призначено для управління роботою комп'ютера, розподілу його ресурсів, підтримки діалогу з користувачами, надання їм допомоги в обслуговуванні комп'ютера, а також для часткової автоматизації розробки нових програм.\

В даній лабораторії стоїть така операційна система: Windows XP Professional Version 2002.

Також на всіх комп’ютерах проходить ідентифікація користувача шляхом вводу імені користувача та паролю.

На комп’ютерах встановлено такі програми:

Microsoft Office 2003, який включає в себе Microsoft Word, Microsoft Excel та Microsoft Access та Microsoft Publisher та Microsoft PowerPoint;

Браузери: Mozilla Firefox, Opera i Internet Explorer;

Photoshop; CorelDRAW;

Архіватори: WinRar, 7-Zip.

2. Загальна характеристика табличного процесора Microsoft Excel

2.1 Загальні відомості про Microsoft Excel

Електронна таблиця Microsoft Excel є однією із найпоширеніших електронних таблиць. Це зумовлюється його численними перевагами, до яких в першу чергу відносяться широкі функціональні можливості. Важко знайти таку задачу при роботі з документами, яку не можна було б розв’язати засобами Microsoft Excel.

Електронна таблиця Microsoft Excel входить до групи програм Microsoft Office. Широкому використанню Microsoft Excel сприяють також вбудовані в нього засоби перетворення файлів, створених іншими редакторами, в файли формату Excel.

У будь-який момент роботи з Microsoft Excel користувач може одержати допомогу декількома способами. Для одержання довідки про команду або елемент вікна слід натиснути кнопку ? стандартної панелі інструментів, встановити курсор миші ( який при цьому набуде форми знака питання) на вибраний елемент і натиснути ліву кнопку миші.

Розглянемо командні вкладки, що є присутнім в Office Excel 2003.

Вкладка Главная містить команди, необхідні для роботи з буфером обміну, вибору й зміни шрифтів, керування вирівнюванням вмісту клітин, вибору числових форматів, а також виправлення, сортування й пошуку.

Вкладка Вставка містить команди для додавання в робочі аркуші об’єктів, наприклад, таблиць, діаграм, ілюстрацій, посилань і різних текстових елементів, наприклад, назв стовпців або рядків.

Вкладка Разметка страницы містить все необхідне для настроювання робочого аркуша, включаючи вибір тим, параметрів структури сторінки, управлінням розмірами окремих об’єктів, вибір параметрів робочого аркуша й опції упорядкування елементів аркуша.

Вкладка Формулы містить майстра функцій, бібліотеку функцій, команди, необхідні для створення й обробки іменованих клітин, команди аудиту формул і параметри обчислення.

Вкладка Данные містить команди для одержання зовнішніх даних, керування зовнішніми з’єднаннями, сортування й фільтрації даних, усунення дублікатів, перевірки й консолідації даних, а також групування й розгруповування клітин.

Вкладка Рецензирование містить все необхідне для рецензування, коментування, поширення й захисту аркуша.

Вкладка Вид містить команди для вибору різних представлень робочої книги, приховування й відображення елементів робочого аркуша (сітки, лінійки, рядка формул і т.д.), збільшення або зменшення зображення, а також роботи з вікном робочого аркуша. Нижче розташований рядок формул, де розміщені такі елементи:

Поле імені (вікно імен блоків).

Кнопка підтвердження дії.

Кнопка відміни дії.

Кнопка вставки функції.

Вільне місце рядка формул використовується  для введення і редагування формул, тексту, цифр.

Робоче поле Excel це пуста таблиця, яка складається з 16384 стовпчиків і 1048576 стрічок. Новому файлу Excel автоматично присвоюється ім’я  Книга 1 з розширенням .xlsх. Книга складається  з листів, яких може бути до 255.

Внизу робочого поля ми бачимо стрічку закладок або ярличків (Лист 1, Лист 2 …) За допомогою ярличків, можна переміщуватися по листам книги. Ці операції можна виконувати за допомогою миші або комбінацій клавіш Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDown.

Стрічки таблиці нумеруються цифрами, а стовпчики позначаються літерами латинського алфавіту. Кожна клітина Excel має ім’я, яке складається з імені стовбчика і номера стрічки, наприклад перша клітина має ім’я А1. Якщо потрібно звернутися до клітини А1 на листі 2, то записують Лист 2!А1. Одна з множини клітин є активною, вона виділяється рамкою – табличним курсором.

В кожній клітині таблиці може знаходитись число, текст, формула:

Числа – це цифрові дані. Число може бути ціле чи дробове будь-якого формату.

Текст –  дані відмінні від числових, об’ємом до 32 Кбайт.

Логічні константи – типу ИСТИНА, ЛОЖЬ.

Формули – починаються символом  = і являють собою сукупність операндів, що є координатами клітинок, з’єднаних знаками математичних операцій і круглих дужок.

Дата/Час – в повному чи короткому форматі.

Друкування робочих аркушів потребує узгодження полів сторінок і включення всіх необхідних елементів; це може представляти деяку складність (і віднімати чимало часу) як для новачків, так і для досвідчених користувачів Office Excel. В Office Excel 2007 є нове подання Разметка страницы, що дозволяє бачити, як виглядає робочий аркуш, у будь-який момент роботи над ним. Щоб відобразити робочий аркуш у цьому поданні потрібно скористатись командою Разметка страницы командної вкладки Вид.

Подання Разметка страницы дозволяє уникнути роботи «навмання». Лінійки угорі й ліворуч від робочої області дозволяють розподіляти області вмісту на сторінці, також є всі можливості редагування, можна вносити зміни в дані, вибирати нові опції форматування, а також зберігати й виводити документ на друк.

Подання Разметка страницы також можна ввімкнути за допомогою ярлика режиму перегляду стрічки стану Office Excel 2007. Ліворуч повзунка масштабу розташовані ярлики трьох подань – Обычный, Разметка страницы, Страничный.

2.2 Введення і редагування даних в Excel

Вводити і редагувати текст можна тільки в активному вікні.

Перед введенням символів слід вибрати шрифт, його розмір, формат.

Символи клавіатури вводяться в позицію текстового курсора  (вертикальний штрих, що мерехтить). Пересунути текстовий курсор можна за допомогою клавіш керування курсором або за допомогою миші (показник миші перетягнути в потрібну позицію і натиснути ліву клавішу). Символи можуть вводитись у режимі заміни або вставки. В першому випадку введений символ заміщає той символ, на якому знаходиться курсор. В режимі вставки частина рядка, що розміщена праворуч від курсора, зсувається на одну позицію і символ вводиться на звільнене місце. Переключення між режимами здійснюється клавішею [Ins]. В режимі заміни індикатор ЗАМ рядку стану має чорний колір, а в режимі вставки – сірий. Після введення символа курсор переміщається на одну позицію праворуч. Для вилучення символа ліворуч від курсора слід натискувати клавішу [Backspace], а символа праворуч - [Del]. При цьому курсор переміщається на одну позицію ліворуч. Коли курсор доходить до кінця рядка, то перше слово, яке не вміщається в даному рядку, повністю переходить в наступний.

Поруч з автоматичною версткою рядків існує і автоматична верстка сторінок. Як тільки рядки не поміщаються на одній сторінці, вони автоматично перемістяться на наступну. На екрані між сторінками буде видно розподільну лінію.

Переміщуватись за текстом можна за допомогою миші, використовуючи лінії прокрутки. Є можливість використовувати клавіші клавіатури ( ←,↑,→,↓ ).

Виділення тексту є важливою операцією, оскільки редагування можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту. Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початок фрагменту, натиснути на ліву кнопку і , не відпускаючи її, перемістити курсор до кінця фрагменту. При цьому колір виділеного фрагменту буде інвертуватись. Подвійне натискання лівої кнопки миші виділяє слово, на яке наведено курсор миші.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовується буфер обміну. Через буфер обміну Microsoft Excel може обмінюватись інформацією з іншими програмами.

Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командою Правка / Вставити або кнопкою Вставити панелі інструментів Стандартна. Фрагмент вставляється в позицію курсора.

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Вирізати і Правка/Вставити. Досить просто можна перемістити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділений фрагмент і , не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, відбуксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку миші, тол фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Копіювати і Правка/Вставити. При виконанні першої команди фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснута клавіша [ Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами.

Під форматуванням розуміють операції, які пов’язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених об’єктів. Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів, форматування абзаців, форматування сторінок.

2.3 Таблиці в Microsoft Excel

Багато разрахунків зручно виконувати в табличному вигляді. До таких обчислень відносяться: товарів на складі, різноманітні інженерні та статистичні обрахунки бухгалтерські розрахунки, розрахунки обороту матеріалів та продукції на підприємстві, та т.д. у вигляді таблиць можливо оформлювати ділові документи: рахунки, накладні, відомості та інше. Взагалі представлення даних у вигляді прямокутних таблиць є надзвичайно зручним та звичним.

Для роботи з табличними даними призначенні спеціальні програми, що називаються електронні таблиці. Електронна таблиця складається з рядків та стовпців, що утворюють окремі комірки. В ці комірки можуть записуватися дані (текст, числа, логічні змінні), а також формули, за якими відбуваються різноманітні обрахунки. В одні комірки дані вводяться, а в інших комірках вони обробляються за допомогою формул.

2.4 Вставлення таблиці

Для становлення таблиці треба на аркуші виділити діапазон комірок, які потрібно долучити до таблиці. Комірки можуть бути порожніми, або містити різного роду дані. На вкладці Вставлення у групі Таблиці клацніть елемент Таблиця. Якщо у виділеному діапазоні є дані, які мають стати заголовками таблиці, установіть прапорець Таблиця із заголовками. Якщо прапорець Таблиця із заголовками не встановлено, в заголовках таблиці відображатимуться стандартні імена, які можна змінити.

2.5 Використання формул

Формула — це сукупність операндів, які з'єднані між собою круглими дужками і знаками операцій. Операндом може бути текст, число, логічне значення, адреса комірки, функція. У формулах розрізняються арифметичні операції і операції відношень. Excel допускає: арифметичні операції + - додавання, - — віднімання, * - множення, / - ділення, ~ — піднесення до степеня; операції відношень > - більше, < - менше, = - дорівнює, <= — менше або дорівнює, >= - більше або дорівнює, <> — не дорівнює.

Арифметичні операції і операції відношень виконуються над числовими операндами. Над текстовими операндами виконується єдина операція &, яка до тексту першого операнда приєднує текст другого операнда. Текстові константи у формулі обмежуються подвійними лапками. При обчисленні формули спочатку виконуються операції у круглих дужках, потім арифметичні операції, за ними — операції відношень.

2.6 Обчислення формул

Коли встановлено автоматичний режим обчислень зміна вмісту клітинок веде до перерахунку формул автоматично, які використовують ці клітинки. Для встановлення ручного режиму обчислень слід у вкладці Вичисления діалогового вікна Параметри у блоці Пронзводить перерасчет встановити режим Вручную.

У ручному режимі обчислень, Excel виводить слово Вичислить у рядок стану всякий раз, коли в листі з'являється необчислена формула. Для переобчислення формул слід натиснути клавішу [F9] (формули переобчисляться в усіх відкритих книгах) або [Shift-F9] (формули переобчисляться тільки в активному листі).

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в клітинку виводиться повідомлення про помилку, яке починається із символу '' #''. Excel виводить такі повідомлення про помилки: # дел 0 — спроба поділити на нуль або на порожню клітинку; # имя ? — формула використовує неіснуюче ім'я; # н/д — формула посилається на клітинку з невизначеними даними; # число ! — помилка у числі, число неможливо подати в Excel; # ссыл ! — формула посилається на неіснуючу клітинку; # знач ! — помилка при обчисленні функції.

Висновок

Проходячи учбову практику я покращив навички роботи з Microsoft Excel, що значно допоможе мені у подальшій роботі з текстовими файлами. Адже це програма для створення, редагування, форматування, збереження і друку баз даних. Також, загалом, ця програма, на сьогоднішній день, дуже допомагає у роботі багатьом людям, тому що в порівнянні з друкарськими машинками, вона значно зменшує обсяг роботи, а саме в плані редагування та коректування.

А ще в період практики я освоїв навики роботи з редактором формул. Дана функція також допомагає та зменшуй час набирання різних формул та математичних і не тільки виразів.

Список використаних джерел

1. Дик Мак-Клэланд (Deke McKleland) Photoshop 7. Библия Пользователя (Photoshop 7 Bible) - Willey Publishing, Inc.; К.: Компьютерное издательство „Диалектика", 2004 – 923 с.

2. Барри Хейнз, Уэнди Крамплер (Berry Heinz, Wendy Crumpler) Художевеные приемы работы в Photoshop – Willey Publishing, Inc,; К: Компьютерное издательство „Диалектика", 2004 – 456 с.

3. Скот К. Справочник по обработке цифровых фотографий в Photoshop –, Willey Publishing, Inc.; К.: Компьютерное издательство „Диалектика", 2004 – 340 с.

4. Методичні вказівки по проходженню учбової практики

5. Тайц А.М., Тайц А.А. Adobe Photoshop 5.5. – СПб: БХВ, Санкт Петербург 1999 – 544 с.: ил.

6. Тайц А.М. Каталог Photoshop Lag – Ins. – СПб.: БХВ, Санкт Петербург 1998. – 430 с.


Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!