Редагування та фрагментація файлів

 • Вид работы:
  Контрольная работа
 • Предмет:
  Информационное обеспечение, программирование
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  15,48 kb
 • Опубликовано:
  2010-07-24
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Редагування та фрагментація файлів

Зміст

1. Як отримати довідку щодо використання команди операційної системи

2. Як перенести операційну систему на новий диск

3. Як винести на принтер список файлів та підкаталогів конкретного каталогу

4. Як змінити атрибути файлу за допомогою команд операційної системи

5. Як в Total Commander вставити режим швидкого перегляду текстових файлів

6. Що таке фрагментація файлів і як її усунути

7. Яке значення має операція перевірки конкретності архівного файлу

8. Як у Windows розташувати каскадом всі вікна завантажених у певному сеансі програм

9. Як створити на Робочому столі у Windows піктограму для потрібної програми

10. Як перемістити вікно Windows, користуючись тільки клавіатурою

Список використаних джерел

1. Як отримати довідку щодо використання команди операційної системи


Список команд DOS - нижченаведений список команд для операційної системи DOS. Починаючи з 5- й версії, цей список з коротким описом кожної команди може бути отриманий набором команди HELP. Також починаючи з 5- й версії довідка по конкретній команді може бути отримана набором символів /? після імені команди.

Наприклад, набір команди

C:\>ren /?

приведе до одержання довідки по команді ren:

Перейменування одного або декількох файлів.

RENAME [диск:][шлях] ім'я_файлу1 ім'я_файлу2.

REN [диск:][шлях] ім'я_файлу1 ім'я_файлу2.

Для кінцевого файлу не можна вказати інший диск або каталог.


2. Як перенести операційну систему на новий диск

1. Відкрийте Диспетчер пристроїв. Для цього виконаєте команду Пуск > Панель керування, виберіть категорію Продуктивність і обслуговування й клацніть на значку Система . У вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Устаткування й натисніть кнопку Диспетчер пристроїв.

Заміните драйвери для контролера ІDE стандартними або взагалі видалите ІDE- Контролери. Потрібно також видалити з Диспетчера пристроїв сам жорсткий диск . Від пропозиції перезавантажити комп'ютер поки відмовтеся.

2. У редакторі реєстру видалите розділ HKEY_LOCAL_MACHІNE\SYSTEM\ MountedDevіces.

3. Установите додаткові драйвери для різних типів жорстких дисків . Для цього помістите в папку З: \WІNDOWS\System32\drіvers файли Atapі . sys, Іntelіde. sys, Pcііde. sys і Pcііdex . sys. Ці файли ви знайдете в архівах, розташованих у папці з: \WІNDOWS\drіver cache\і38 6. При наявності в системі пакетів відновлень шукайте ці файли спочатку в архівах sp2 . cab і spl. cab, а потім в архіві drіver. cab. Якщо при копіюванні виявиться, що такий файл уже є, залишайте більше нову версію файлу. Для реєстрації нових драйверів у реєстрі запустите файл mergeіde. reg.

Для переносу системи найкраще використовувати спеціалізовані програми, наприклад Norton Ghost або Acronіs True Іmage.

Після переносу Wіndows спробуйте завантажитися з нового жорсткого диска , попередньо відключивши старий. Перше завантаження потрібно виконати в безпечному режимі, при необхідності встановивши драйвери для нового обладнання. Якщо під час завантаження система зависає, можна спробувати відновити її за допомогою компакт-диску з дистрибутивом Wіndows.

3. Як винести на принтер список файлів та підкаталогів конкретного каталогу

Спочатку здійснюємо виведення каталогу на дисплей - команда DIR Специфікація команди:

DIR [н:][ім'я_файлу[.тип]][/P][/W]

Для перегляду підкаталогу DOC досить задати команду DIR з параметром - ім'ям підкаталогу:

C:\>dir doc

У цьому підкаталозі на початку виданої таблиці з'явилися 2 рядка особливого виду:

4-30-88 9:43a

4-30-88 9:43a

C:\>dir doc\abc

Дана команда забезпечить видачу підкаталогу ABC, що входить у DOC.

C:\DOC\ABC>dir \work

Тут поточним є підкаталог другого рівня DOC\ABC, але маршрут говорить про необхідність видати каталог WORK, почавши пошук від кореневого каталогу.

C:\WORK>dir \

Потім натискуємо клавішу Print Screen та друкуємо список файлів і каталогів.

4. Як змінити атрибути файлу за допомогою команд операційної системи

Установка/зняття захисту файлу.

Специфікація команди:

ATTRIB [+/-R][н:][маршрут]ім'я_файлу[.тип]

Зовнішня команда.

Команда ATTRIB забезпечує установку і зняття захисту файлыв від видалення чи зміни. Атрибут захисту задається при зверненні до команди ATTRIB параметром R зі знаком. Знак "+" задається для установки захисту, знак "-" - для зняття захисту.

Приклад:

a:>attrib +r pr1

5. Як в Total Commander вставити режим швидкого перегляду текстових файлів

Натискаючи або вибираючи в нижній частині панелей TC F3 можна відкривати файли для перегляду, при цьому вони не можуть редагуватися.

6. Що таке фрагментація файлів і як її усунути

Прискорення роботи жорсткого диска здійснюється шляхом дефрагментації.

1. Запускаємо програму дефрагментації диска.

2. Вибираємо диск, який потрібно.

Можна також для запуску програми дефрагментації натиснути кнопку Пуск, вибрати команди Програми, Стандартні і Службові, а потім вибрати команду Дефрагментація диска. Щоб змінити параметри програми дефрагментації, натискаємо кнопку Настроювання. Програма дефрагментації не перешкоджає виконанню інших задач на комп'ютері. Однак при цьому комп'ютер буде працювати повільніше, і для дефрагментації диска буде потрібно більше часу. Тимчасово призупинити процес дефрагментації, щоб прискорити виконання інших програм, дозволяє кнопка Пауза. Програма дефрагментації повторно запускається при кожній операції запису на диск в іншій програмі. Тому перед початком дефрагментації рекомендується закривати інші програми.

7. Яке значення має операція перевірки конкретності архівного файлу

У силу багатьох причин архівний файл, що зберігається на диску, може бути пошкоджений. Це відбувається нечасто, але, проте, відбувається. Частіше можуть бути ушкоджені архівні файли, що пересилаються по Інтернету. Для того щоб мати можливість перевірити архів, у ході його створення обчислюються контрольні коди, що зберігаються разом з архівом. При перевірці архіву ці коди обчислюються знову і порівнюються з тими що зберігаються. Збіг свідчить про те, що архів не ушкоджений, навпроти, розбіжність говорить про ушкодження, що сталися в архіві. Щоб перевірити архівний файл, потрібно його відкрити й у меню Action вибрати пункт Test чи скористатися клавіатурним еквівалентом Shift+T. Перевіряється весь відкритий архів одночасно. Після закінчення перевірки виводяться її результати.

На жаль, у програмі WinZip не передбачені засоби для відновлення інформації, тому, якщо при перевірці буде виявлено, що інформація зіпсована, то, на жаль, цей архів використовувати не вдасться.

 


Натискуємо на вільному місці внизу біля відкритих програм правою кнопкою миші. З’являється:

Вибираємо Окна каскадом.

9. Як створити на Робочому столі у Windows піктограму для потрібної програми

1. Знайдіть елемент, для якого ви хочете створити ярлик.

2. Клацніть об’єкт правою кнопкою миші та виберіть команду Надіслати і виберіть пункт Робочий стіл (створити ярлик). Піктограма ярлика з’явиться на вашому робочому столі.

3/ Якщо Ви хочете її змінити то натискайте на ярлику привой клавішей Миші та оберіть властивості та потім в відкрившемся вікні натисніть змінити ярлик та в відкрившемся вікні оберіть піктограму та натисніть ок.

10. Як перемістити вікно Windows, користуючись тільки клавіатурою

Натисканням комбінації клавіш ALT + ДЕФІС (-) викликаємо віконне меню. З меню можна вибрати такі команди Перемістити, Розмір, Згорнути, Розгорнути. Виберемо Перемістити і стрілками на клавіатурі переміщуємо.

Список використаних джерел

1. Безручко В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows, Word, Excel. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 272с.

2. Вітюк О. В., Гуралюк А. Г., Москалькова Н. М., Шикова О. М. Основи інформатики. — К.: МАУП, 2005. — 104с.

3. Волокушин В. Ф. Самовчитель для користувача-початківця комп'ютером з OC Windows 98 і Windows XP та програмами Word 97 і Explorer / Українська академія оригінальних ідей. — Вінниця, 2005. — 44c.

4. Гаевский А. Ю. Самоучитель работы на персональном компьютере. Windows 9.х/ME. Windows 2000/XP. Internet. — К.: А.С.К., 2005. — 480с.

5. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка. — К.: Академвидав, 2005. — 416с.

6. Долженков В. А., Колесников Ю. В. Microsoft Excel 2003. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004. — 1023с.

7. Економічні задачі в Excel. — К.: Ред. загальнопедагог. газет, 2005. — 112с.

8. Закер Крэйг. Планирование и поддержка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003. — М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2005. — 515с.

9. Інформатика. — Х.: Фоліо, 2006. — 319с.

10. Крупский А. Ю., Феоктистов Н. А. Текстовый редактор Microsoft Word; Электронные таблицы Microsoft Excel. — М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2004. — 135с.

11. Мамченко С. Д., Одинець В. А. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Практикум: Навч. посіб. / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2006. — 238с.

13. Протас Н. М. Практикум із основ роботи в операційній системі Windows XP. — Полтава, 2005. — 152с.

14. Рогоза М. Є. Інформатика і комп'ютерна техніка. — К.: Видавничий центр "Академія", 2006. — 367с.

Похожие работы на - Редагування та фрагментація файлів

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!