Силосозбиральні комбайни

 • Вид работы:
  Учебное пособие
 • Предмет:
  Сельское хозяйство
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  287,30 kb
 • Опубликовано:
  2010-12-26
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Силосозбиральні комбайни

Міністерство аграрної політики України

Сумський національний аграрний університет

Кафедра "Трактори та сільськогосподарські машини"Сільськогосподарські машини

Силосозбиральні комбайни

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи
Суми – 2009

ББК

М55

УДК 631 (075.8)

Укладачі: старший викладач Горовий М. В.,

асистенти Калнагуз О. М., Колодненко В. М.

М 55 Сільськогосподарські машини. СИЛОСОЗБИРАЛЬНІ КОМБАЙНИ. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи для студентів спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання аграрного виробництва», очної форми навчання. – Суми: СНАУ, 2009. – 38 с., 23 рис., 1 таблиця.

Наведено методичні вказівки щодо самостійної роботи.

Рецензенти:

Яцун Степан Степанович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою “Трактори та сільськогосподарські машини”.

Саржанов Олександр Анатолійович к.т.н., доцент, завідувач кафедрою “Експлуатація техніки”.

Відповідальний за випуск старший викладач кафедри ,,Тракторів та сільськогосподарських машин” Горовий М. В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового

Інженерно–технологічного інституту СНАУ

(протокол № _10__ від "_24_" ___червня__ 2009 р.)

 

© Сумський національний аграрний університет, 2009

Вступ

Методичні вказівки по виконанню самостійної роботи з дисципліни “Сільськогосподарські машини” написані відповідно до чинної програми.

Самостійна робота складена так, що охоплює основні сільськогосподарські машини (силосозбиральні комбайни), найбільш поширені у сільському господарстві.

1. Силосозбиральні комбайн вітчизняного виробництва

Самохідний кормозбиральний комбайн КСК – 100 призначений для подрібнення свіжоскошених або підібраних з валків підв'ялених трав, скошування з подрібненням кукурудзи й інших високостеблових культур. Подрібнену масу використовують для готування сінажу, трав'яного борошна, брикетованих і гранульованих кормів, силосу, застосовують як зелений корм. КСК – 100 містить у собі: самохідний подрібнювач, підборщик, жатку для збирання трав, жатку для збирання кукурудзи, змінний подрібнюючий апарат, транспортні візки для перевезення жаток.

Самохідний подрібнювач (рис. 1) змонтований на рамі 9, підтримуваної мостами провідних і керованих коліс. На рамі самохідного подрібнювача змонтований подрібнюючий апарат, складений з живильного і подрібнюю чого пристроїв.

Живильний пристрій складений із чотирьох ребристих і гладенько обертових вальців (рис. 2). Вальці 1, 2 до 4 захоплюють стебла рослин, що надходять від жниварки або підбирача, підпружинений валець 5 підпресовує їх, і рослинна маса направляється в подрібнюючий пристрій.

Подрібнюючий пристрій складається з барабана 6 і бруса, що протиріжучого бруса 10. До трубчастого вала барабана 6 приварені сталеві диски, до яких прикріплені опори із закріпленими на них плоскими ножами 12.

Лопатки опор 15 ножів повідомляють прискорення подрібненій масі, що забезпечує поле її по силосопроводу 8 і вивантаження в кузов транспортної машини. Залежно від виконуваної роботи на самохідний подрібнювач навішують підбирач, жатку для трав або жатку для кукурудзи.

Рис. 1. Самохідний подрібнювач:

1 – подрібнюючий апарат; 2 – механізм навішення; 3 – кабіна; 4 – силосопровід;

5 – випускна труба; 6 – ліве дзеркало заднього виду; 7 – капоти;

8 – моторна установка; 9 – рама; 10 – редуктор.

 

Рис. 2. Подрібнюючий апарат:

а – схема апарата; б – ніж; 1, 2 і 4 –живильні вальці; 3 – гладкий валець;

5 – валець механізму підпресовки; 6 – подрібнюючий барабан; 7 – відсікач;

8 – підстава силосопровода; 9 – піддон; 10 – протирізальний брус; 11 – чистик;12 – ніж;

13 – стопорна шайба; 14 – настановний гвинт; 15 – опора ножа; 16 – втулка.

Підбирач підбирає з валка траву або солому.

На рамі 1 підбирача (рис. 3) змонтовані підбираючі барабан, 13, шнек 3, притискне пристосування 14, механізм передачі. На вал підбираю чого барабана насаджені диски 7, у яких закріплені граблини 10 із пружинними зубами 6.

Ліві цапфи граблин оснащені кривошипами, ролики 9 яких котяться в напрямній доріжці 8. Копіюючи профіль доріжки, ролики повертають пружинні зуби в положення, що забезпечує подачу стебел до шнека 3. Вал його встановлений у підпружинених опорах 11 і залежно від товщини шару поступаючої маси може переміщатися в направляючих.

Рис. 3. Підбирач:

1 – рама; 2 і 5 – ловачі; 3 – шнек; 4 – знімальна лопатка; 6 – пружинний зуб; 7 – диск,

8 – напрям на доріжка; 9 – ролик; 10 – граблина; 11 – опора; 12 – копіюючий башмак;

13 – підбірний барабан; 14 – притискне пристосування.

 

У середній частині шнека лопатки, що подають, 4 знімні. Аварію барабана, що підбирає, при включенні зворотного ходу попереджає храпова муфта. Підбирач доставляється до місця роботи навішеним на самохідний подрібнювач.

Жатка для збирання трав пристосована для перевезення на транспортному візку. На рамі жатки встановлені чьотирьохлопастне грабельне мотовило, що ріже апарат і шнек. Опори вала мотовила закріплені на боковинах рами жатки. До вала мотовила приварені тримачі, а до них прикріплені металеві планки. Граблини мотовила оснащені пружинними зубами. На кінцях граблин приварені планки для кріплення осей роликів, що котяться по профільованій доріжці.

Пружні зуби входять у траву, підводять її до ріжучого апарата, утримують при зрізанні й подають зрізані рослини до шнека.

Ріжучий апарат сегментна, стандартний, ширина захоплення 4,2 м. Пальцевий брус складений із двох частин, зміщених одна до іншої, що забезпечує безаварійну роботу. Кожна ножова смуга приводиться механізмом хитної шайби. Мінімальна настановна висота ріжучого апарата 60мм.

Жатка для збирання кукурудзи являє собою платформу, обладнану ріжучим апаратом, мотовилом, транспортером і шнеком.

Ріжучий апарат сегментного типу складений зі здвоєних пальців з кроком 90 мм.

Платформа жатки обмежена боковинами з активними польовими дільниками, обладнаними ріжучими апаратами.

Над ріжучим апаратом жатки розташоване пятилопастне мотовило діаметром 1,8 м. Раму мотовила можна повертати гідро циліндрами й тим самим регулювати по висоті й по виносі його осі щодо ріжучого апарата.

Транспортер платформи складений із трьох роликових ланцюгів з поперечними металевими планками.

Шнек установлений у підпружинених опорах і залежно від товщини шару стебел може підніматися по направляючих у боковинах рами. Ширина захоплення кукурудзяної жатки 3,4 м. Мінімальна висота розташування ріжучого апарата над ґрунтом 80мм.

Кукурудзяну жатку перевозять до місця роботи на транспортному візку.

Змінний подрібнюючий апарат зі шпурляйякою – самостійний пристрій, що встановлюють на самохідний подрібнювач замість основного подрібнюючого апарата.

Рис. 4. Схема технологічного процесу комбайна КСК – 100:

1 – башмак; 2 – ріжучий апарат; 3 – мотовило; 4 – шнек; 5 – живильні вальці;

6 – підпресовивающий валець; 7 – гладкий валець; 8 – протирізальний брус;

9 – подрібнюючий барабан; 10 – силосопровід.

Діаметр барабана змінного апарата 406 мм, число ножів 6, частота обертання 1232 об/хв. Діаметр крилача шпурляйки 914 мм, частота обертання 990 об/хв. Прискорення, повідомлюване шпурляйкою подрібненій масі, досить для її переміщення по силосопроводу й вивантаження в кузов транспортної машини.

При роботі комбайна скошена або підібрана підв'ялена трава надходить у горловин уживильного апарата. Вальці 5, 6 і 7 (рис.4.) підпресовують масу й подають її в подрібнюючий апарат. Подрібнюючий барабан 9 з великою швидкістю шпурляє подрібнену масу в силосопровід 10, який оператор може повертати вліво, назад, вправо й тим самим направляти подрібнену масу у рухаючий поруч або приєднаний до комбайна транспортний засіб.

Розрахункова регульована довжина різання 5...100мм; оптимальна продуктивність на косінні трав 60т/год, підбірці 50, косінні кукурудзи 120 т/; робоча швидкість до 12км/год, транспортна до 30 км/год.

Причіпний кормозбиральний комбайн КПКУ – 75 (рис. 5) призначений для скошування трав або підбора з валків підв'ялених трав з одночасним подрібнюванням їхніх тебел. Подрібнену масу використають для готування сінажу, брикетованих і гранульованих кормів, трав'яного борошна, у якості зеленого корма; при використанні жатки для збирання високостеблових культур подрібнена маса служить для готування силосу.

КПКУ – 75 комплектують жаткою для збирання трав, жаткою для високостеблових культур, підбирачем.

Перераховані агрегати по технологічному процесу аналогічні агрегатам кормозбирального комбайна КСК – 100.

КПКУ – 75 агрегатують із трактором Т – 150 К. Ширина захоплення жатки для збирання трав і високостебельних культур 3,4 м, підбирача 2,2 м. Довжину різання стебел регулюють у межах 5...100 мм. Робоча швидкість до12 км/ч. Комбайн обслуговує тракторист.

Універсальна косарка – підбирач КУФ – 1,8 (рис. 6) скошує або підбирає з валка пров'ялену траву й подрібнює її для готування сінажу або трав'яного борошна. КУФ – 1,8 працює із жаткою суцільного зрізу або з підбирачем.

Ріжучий апарат стандартний, косилочного типу; регулюють його так само, як апарат косарок.

До дисків мотовила приєднані граблини з пружинними зубами. Ролики кінців граблин перекочуються по профільованій доріжці, граблини повертаються, і зуби їх переміщають зрізані рослини.

Транспортер жатки являє собою циліндр зі спіральними витками, нижня частина якого охоплена кожухом. Витки шнека зміщають стебла до середини жатки. Змонтований у циліндрі шнека механізм своїми пальцями, що висуваються, подає стебла в прийомну камеру подрібнювача. Зазор між кінцями пальців і днищем циліндра регулюють у межах 5...35мм.

Подрібнювач складається з барабана й протирізальної пластини. Живильні вальці підпресовують рослини й подають до подрібнюю чого барабана, складеного із двох дисків. До барабана приєднані змінні лопати, на кожній з них закріплений регульований ніж. Залежно від необхідного подрібнювання встановлюють вісім, чотири або дві лопати.

Подрібнюючий барабан приводиться в обертання через обгінну й запобіжн умуфти. Зазор між ножами барабана й протирізальною пластиною регулюють у межах від 0,8 до 1,2 мм переміщенням пластини й ножів.

Передня частина машини опирається на полозки, що копіюють, переміщенням яких регулюють висоту зрізув межах 4...12 см.

Подрібнюючий барабан шпурляє отриману масу у вивантажувальну трубу, щоповертає гідроциліндром. До верхньої частини труби шарнірноп прикріплений козирок, установлюваний трактористом за допомогою тяги для рівномірногоз аповнення кузова транспортно їмашини.

Косарка – подрібнювач КПР – 1,5 (рис. 7) скошує й подрібнює стебла кукурудзи, соняшника, картопляне бадилля, сіяні і природні трави, призначені для силосування або використовувані як зелений корм.

Подрібнена маса надходить у причеплений візок, бункер (КПР – 1,5Б) або завантажується в кузов транспортної машини.

Подрібнюючий барабан 1 являє собою трубчастий вал, на якому по гвинтовій лінії шарнірно закріплені молоткові ножі. Перед молотковим барабаном на передньому щиті розміщена спинка з протиріжучими пластинами. Зазор між ножами барабана й пластинами регулюють у межах 12...15 мм переміщенням спинки.

Передній щит 2 нахиляє рослини, що сприяє їхньому подрібненню в роздріб.

Під впливом повітряного потоку, створюваного подрібнюваним барабаном,

силосна маса по напрямній трубі 4 і верхньому поворотному кожуху 5 надходить до козирка 6.

Тракторист, повертаючи кожух 5, рівномірно розподіляє силосну масу по транспортному візку.

За допомогою опорних коліс раму машини встановлюють так, щоб вал барабана був розташований паралельно поверхні поля й щоб молоткові ножі не зачіпали за ґрунт.

Силосозбиральний комбайн КСС – 2,6 А (рис. 8) призначений для збирання на силос високостеблових культур (кукурудзи, соняшнику тощо). Агрегатується з трактором Т – 150К. Продуктивність до 90 т/год.

Рис. 8. Силосозбиральний комбайн КСС – 2,6А:

1 – мотовило; 2– пальцьовий подільник; З – важелі; 4– платформа; 5– силосопровід;

6 – подрібнювальний барабан; 7 – протирізальний брус; 8 – живильний валець;

9 – бітерний барабан; 10– вивантажувальний конвеєр; 11 – причіпна сниця;

12 – коневеєр жатки; 13–різальний апарат

Основними частинами та вузлами комбайна є жатка, подрібнювальний апарат, вивантажувальний конвеєр, гідросистема, механізми приводу робочих органів та ходова частина.

Жатка складається з мотовила І, яке за допомогою важелів З утримується над платформою 4. У передній частині платформи розміщений різальний апарат 13, а по всій площині рухається ланцюгово – пластинчастий конвеєр 12.

П'ятилопатеве мотовило приводиться в рух від лівого ходового колеса комбайна. Різальний апарат сегментно – пальцьового типу має одинарний пробіг ножа. Крок сегментів і пальців 90 мм. З обох боків платформу обладнано польовим (правим) і внутрішнім (лівим) подільниками, боковинами та копіювальним башмаком.

Технологічні регулювання. Діаметр мотовила можна змінювати в межах 1800...2800 мм переміщенням променів по напрямних. Передбачене регулювання частоти його обертання зміною передаточного числа (змінними зірочками). Висоту зрізу стебел установлюють переміщенням копіювального башмака.

Переміщенням подрібнювального барабана з підшипниками по рамі регулюють зазор між ножами барабана та протирізальною пластиною в межах 3...8 мм.

Кормозбиральні комбайни КПИ – Ф – 2,4А і КПИ – Ф – 30 призначені для скошування зелених і підбирання валків пров'ялених сіяних та природних трав, збирання кукурудзи та інших силосних культур з одночасним подрібненням і завантаженням у транспортні засоби. Комбайни складаються з причіпного подрібнювача та змінних робочих органів: підбирача, жатки для трав, жатки для зрізування силосних культур суцільного посіву, жатки для збирання кукурудзи рядкового посіву.

Широкий діапазон величини подрібнення частинок дає змогу використовувати рослинну масу для безпосереднього згодовування тваринам, приготування силосу, сінажу, гранульованих і брикетованих кормів, трав'яного борошна.

Для подрібнення зерен кукурудзи у восковій і повній зрілості комбайни додатково укомплектовані рекатером. Агрегатуються комбайни з тракторами тягового класу 1,4 та 3,0.

Кормозбиральний комбайн «Рось – 2» призначений для скошування трав, кукурудзи та інших силосних культур до 1,5 м заввишки, одночасного подрібнення і завантаження в транспортні засоби грубоподрібнених зелених кормів. Його можна використовувати для скошування у валок або мульчування стебел кукурудзи, бадилля картоплі та гички цукрових буряків. Агрегатується з тракторами тягового класу 1,4.

Кормозбиральний комбайн КДП – 3000 «Полесье» (рис. 9.) має аналогічне призначення. За допомогою роторної жатки можна збирати кукурудзу довільної висоти і врожайності незалежно від схем і способів посіву.

Подрібнювач радіально – дискового типу забезпечує високу якість подрібнення листостеблової маси.

Комбайн обладнаний спеціальною муфтою, що зменшує (гасить) відцентрові вібрації, та спеціальним пристроєм, який збільшує робочий ресурс вала відбору потужності трактора. Агрегатується з тракторами тягового класу 3,0.

Кормозбиральний комплекс К – Г – 6 «Полесье» (рис. 10) комплектується жаткою роторного типу для збирання кукурудзи, жаткою для збирання трав, підбирачем, подрібнювачем дискового типу та обладнаний металодетектором.

Енергетичний засіб крім роботи у складі кормозбирального агрегату може бути використаний в агрегаті з комбайном для збирання цукрових буряків, а також з комплексом машин для сільськогосподарських робіт загального призначення. Агрегат має реверс місця керування, що дає змогу працювати в прямому і зворотному напрямках. Завдяки високій прохідності комбайн може працювати в складних ґрунтово – кліматичних умовах.

Кормозбиральний комбайн «Дон – 680» (рис. 11) комплектується роторною жаткою ЖР – 3500 із шириною захвату 3,5 м, яка забезпечує збирання кукурудзи довільної висоти; жаткою для збирання трав з шириною захвату 5 м, підбирачем з шириною захвату 3 м. Під час роботи зменшуються втрати подрібненої маси при завантаженні в транспортні засоби. Забезпечується висока якість подрібнення та трамбування силосної маси. Потужність двигуна 206 кВт (280 к.с).

2. Силосозбиральні комбайн закордонного виробництва

Самохідний кормозбиральний комбайн «МагаІ – 125» призначений для збирання всіх кормових культур з подрібненням. Оптимальний потік кормової культури забезпечується вісьмома живильними і підпресовувальними вальцями. Довжина подрібнених частинок регулюється в широких межах. Керування силосопроводом електрогідравлічне. Перемикання швидкості живильних робочих органів триступеневе. Комбайн обладнаний гідростатичним рульовим керуванням та автоматичним тягово – зчіпним пристроєм для агрегатування з причепом. Потужність двигуна 125 кВт (170 к.с).

Самохідний кормозбиральний комбайн «Maral – 190» (рис. 12) має переваги перед комбайном «Магаl – 125». Укомплектований змінними адаптерами для подрібнення рослин упродовж усього збирального сезону і призначений для збирання зелених кормів, силосних культур, соломи, заготівлі сінажу.

Подрібнювальний барабан забезпечує ефективніше викидання подрібненої маси. Більш зручний догляд за живильним та подрібнювальним апаратами, три ступеня регулювання довжини різання, комфортна кабіна оператора машини. Потужність двигуна 191 кВт (260 к.с). Швидкість руху 1,4 – 23,0 км/год. Довжина різки регульованого барабану 4,3 – 77,9 мм. Довжина різки стандартного барабану 4,3 мм; 8,7 мм; 19,5 мм. Ширина подрібнюючого апарату 600 мм. Діаметр подрібнюючого апарату 800 мм. Число обертів подрібнюючого апарату 910 об/хв.

Кормозбиральні комбайни “Jaguar 800” і “Jaguar 840” (рис. 13) відрізняються системою копіювання поверхні поля, яка забезпечує роботу приставки із заданою висотою зрізу або ведення машини з певним тиском на ґрунт. Комбайни мають У – подібне розміщення ножів на барабані та гідрофікований пристрій загострювання ножів. Зазор між протирізальною пластиною та ножами регулюється дистанційно. Подрібнювальний барабан швидко знімається. Комбайни обладнані автоматом для водіння машини по рядках кукурудзи. В кабіні встановлений багатофункціональний важіль керування: регулювання швидкості руху комбайна, напрямок руху комбайна вперед – назад; піднімання – опускання приставки; вмикання режимів системи копіювання поверхні поля; вмикання і вимикання робочих органів приставки і живильника; реверсування робочих органів приставки і живильника; керування положенням силосопроводу.

Потужність двигуна: “Jaguar 800” –162 кВт (220 к.с.), “Jaguar 840” – 268 кВт (364 к.с).

Короткі технічні дані про машини для заготівлі силосу наведено в табл.1

 

Таблиця 1. Машини для заготівлі силосу

Назва і марка

Країна виготовлювач

Показник

Ширина захвату, м

Висота зрізу,

мм.

Продуктивність,

т/год

Кормозбиральний комбайн “Рось – 2”

Україна

2,0

60…160

20…45

Кормозбиральний комбайн КПИ – Ф – 2,4А

Україна

1,4…2,4

60…120

16…60

Україна

2,1…2,4

60…150

22…75

Кормозбиральний комбайн КДП – 3000 “Полесье”

Білорусь

2,2…3,4

50…200

16…43

Кормозбирадьний комплекс К – Г – 6 “Полесье”

Білорусь

2,1…2,2

60…150

14…28

Силосозбиральний комбайн КСС – 2,6 А

Україна

2,6

60…180

50…90

Кормозбиральний комбайн “Дон – 680”

Росія

3,0…5,0

50…150

45…90

Кормозбиральний комбайн “Полесье – 250”

Україна

2,1

50…150

40…80

Силосозбиральний комбайн Нью Хол ланд, FX

Італія

2,1…3,0

60…160

30…70

Кормозбиральний комбайн “Джон Дір 3950”

США

1,7…2,2

50…150


Кормозбиральний комбайн “Гігант – 400”

ФРН

3,0…4,5

60…160


Кормозбиральний комбайн “Jaguar ”

ФРН

2,1…3,0

60…150


Кормозбиральний комбайн “Maral – 125”

ФРН

2,0…2,1

50…160


Кормозбиральний комбайн “Mammut”

ФРН

2,1…4,5

60…200


Косарка – подрібнювач КИР – 1,5

Україна

1,5

50…100

0,7 га/год

Косарка – подрібнювач КИР – 1,5 “Полесье – 1500”

Білорусь

1,5

50…300

0,5…1,2 га/год


Література

1. Войтюк Д. Г., Гаврилюк Г .Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 446 с.

2. Д. Г. Войтюк, В. О. Дубровін та інші. Сільськогосподарські та меліоративні машини. – К.: „Вища освіта”, 2004 рік, – 543 с.

3. Кленин Н. И., Сакун В. А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. Изд. 3–е дополн. и перераб. – М.: Колос, 1994. – 751 с.

4. Летошнев М. Н. Сельскохозяйственные машины. Теория, расчет, проектирование и испытание. Изд. 3–е перераб. и доп. – М. – Л.: Гос. изд–во сельскохозяйственной литературы, 1955. – 764 с.

5. Сабликов М. В. Сельскохозяйственные машины. Часть 2. Основы теории и технологического расчета. – М.: Колос, 1988. – 296 с.

7. Скотников В. В. и др. Практикум по сельскохозяйственным машинам. – Мн.: Урожай, 1984. – 375 с.

Похожие работы на - Силосозбиральні комбайни

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!