Шпоры по географии Украины

 • Вид работы:
  Ответы на вопросы
 • Предмет:
  География, экономическая география
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  15,31 kb
 • Опубликовано:
  2008-12-09
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Шпоры по географии Украины

Вчені-географи

Павло Чубинський-автор гімну, етнограф

Степан Рудницький- засновник наукової, соціальної географії, інституту картографії

Олекса діброва- фундатор наукової школи, автор підручників

Становлення української держави

1939- волинь і сх. Галичина

1940- Буковина, буджак, пд.. Бессарабія, від’єднання Придністров’я

1945- закарпатська обл..

1954- Крим

24 області, 2 міста, ар, 490 адм. Райони, 457 міст, 889смт, 28.6 тис. Сіл

 

План оцінки ЕГП

1. Розміщення, конфігурація тер, протяжність кордону

2. Сусідське положення

3. Розташування відносно сировинних ресурсів

4. Транспортно-географічне положення

5. Зміни ЕГП в часі

ПГП- місце на політичній арені

1. Місце в організаціях, альянсах

2. Рівень розвитку країни і її сусідів

3. Наявність Пол-тер суперечок

Україна

1. Пд.-сх частина Європи

2. Економічно- країна сх.. Європи

3. Середньо розвинута з ринковою економікою

4. Довж.кордонів-7700, в т.ч 5740-суходол, 1960-море

5. Постсоціалістична  з ринковою економікою

6. Одна з засновників ООН, рада Європи з 1995, снг, Гуам, кчб

7. За розміром 1 місце, за населенням 6 в європі, ввп-70  в світі

 Природні ресурси - це компоненти та сили природи, які на даному рівні розвитку використовуються для задоволення потреб суспільства

Природні умови це компоненти та сили природи, які впливають на виробництво, але безпосередньо не використовуються в ньому

Класифікація П.Р.

· А - за належністю

Літосфера(кор. Копалини, вн енергія землі, земельні ресурси)

Атмосфера(енергія сонця, вітру, агро кліматичні ресурси)

Гідросфера(водні)

Біосфера(лісові, рослинний і тваринний світ)

· Б – за вичерпністю

Невичерпні(водні, кліматичні)

Вичерпні(відновні-грунти, рослини, тварини. Невідновні-кор копал)

· В – за господарським використанням

Промислові(енергетичні, мінеральні, гідроресурси)

с/г(земельні, рослинні)

Культурно-оздоровчі(ріки, гори)

Ресурсозабезпеченість – співвідношення запасів до їх використання

Природно-ресурсний потенціал – виражає сукупну продуктивність природних ресурсів  як засобів виробництва і предметів споживання  у їхній спільній споживчій вартості

Рельєф – всі нерівності земної поверхні( 95%-рівнини, 5% гори-2061 Говерла, 1545 роман-кош)

Тектоніка - це наука про будову і рухи літосфери. Зумовлює форми рельєфу і поширення корисних копалин.

Платформа – жорстка, малорухлива ділянка літосферної плити, складається з кристалічного фундаменту і осадового чохла

Плита – це великі блоки літосфери землі обмежені розломами

Рухливий пояс – видовжена, широка ділянка між літосферних плит в межах якої чергуються вертикальні і горизонтальні рухи.

Щит – частина платформи в якій кристалічний фундамент виступає на поверхню

Фактори, які впливають на рельєф – ерозії, льодовики, рухи плит, вітри, потопи, антропогенна діяльність

Антропогенний вплив – греблі, водосховища, насипи, шахти, кар’єри.

Рекультивація – відновлення народногосподарського значення ландшафтів

Корисні копалини – це гірські породи і мінерали, які використовуються, або можуть бути використані в різних галузях господарства.

Родовища КК – зосередження сировини у достатній для розробки кількості.

Нерудні КК- осадовий чохол, рудні- щит-складчатість, нафта-газ-западини, крайові прогини

Паливно-енергетичний баланс (ПЕБ)

75%-кам”яне вугілля ( донецький кам-вугільний басейн 109 млд тон )

20%-газ

5-8%-нафта

1%-буре вугілля, горючі сланці, торф

Кам’яне вугілля

донецький кам-вугільний басейн в межах донецької, луганської, Дніпропетровської, полтавської, харківська обл. )

в зх. Частині Мая високоякісне коксівне вугілля, в пд.-сх- Антрацит. Глибина залягання 1200-мах, середня 700 м. Потужність пластів 0,5-2 м. Містить сірку, запиленість.

Львівсько-Волинський басейний-на межі львівської і Волинської  області запаси 1 млд. Глибина 700-мах, 300-сер. Потужність пластів 0,5-2,8 м. Містить сірку, низька якість вугілля( використовується як енергетичне паливо на зх )

 

Буре вугілля

Дніпровський буро-вугільний басейн – вздовж Дніпра пн-зх  на пд.-сх. Родовища - Андрушівське(житом), оріхівське(запор), морозівське(кіровогр). Загальні запаси 6 млд тон (пром. 2,4 млд тон). Глибина залягання 5-10 м, потужність 100 м.

Газ-нафта

Дніпровсько-донецька (80%) прилуцьке(черн), нинівське(суми)-нафта, шебелинське, західнохрестишенське(харк)-газ, анастасіївське(суми), талалаївське(черн)-газ-нафта.

Карпатська-майже вичерпана. Бориславське, волинське-нафта, гринівське, косівське-газ, битків-нафта-газ.

Причорномоорсько-кримська - перспективна в шельфовій зоні. Голіценське, задорненське, штормове, фонтанівське-газ, східносаротське- нафта

 

Торф, горючі сланці – 3,5 млд тон. Волинська, рівненська, чернігівська.

 

Рудні КК

Залізна руда (27,4 млд тон) вміст заліза 30-40%. Кривий ріг (18 млд тон), кременчуцький (4,5), білоозерський (2,5, але 70% вмісту заліза), керченський (1,8)

Марганцеві руди (2 млд тон)-30% вміст. Великий товкмак(запор),  нікопольський басейн (запор). Видобуток кар’єрним способом

Клімат – стан нижнього шару атмосфери в даному місці у даний час.

Клімат – це ритмічне повторення характерних для даного клімату погод.

Повітряні маси – це велика маса повітря яку розрізняють за вологістю і температурою (континентальні і морські)

Циклон (низький тиск, висхідний рух повітря, дощ), антициклон (високий тиск, нисхідний рух повітря, сонце)

Альбельдо виражає здатність підстилаючої поверхні поглинати і відбивати сонячні промені.

З пн-зх на пд.-сх( пн осі воєйкова )клімат змінюється від атлантично-континентальної до помірно-континентальної

Меліорація – всі заходи спрямовані на підвищення родючості грунтів.

Агро кліматичні показники

· To( сума активних температур )- це сума середньодобових температур вище 10 за вегетаційний період( квітень-жовтень )

· K( гідротермічний коефіцієнт )- відношення опадів до випаровування за вегет. період.

Водні ресурси

До водних ресурсів відносять водні запаси певної території придатні для використанні в водному господарстві  і потреб населення, включає поверхневі і підземні води. Найбільшим споживачем є промисловість (30%), водомісткі виробництва (металургія, хімія), житлово-комунальне господарство (25%), с/г (25%). Україна є однією з найменш забезпечених водою країн (на 1 чол.-1 тис м3/рік).

Водний баланс вкладається із поверхневого і підземного стоку, атмосферних опадів, випаровування.

Озера (3 тис. 11км3-запас води)

80 водосховищ (55 км3).Негатив:

· інорфільтрація води

· випаровування

· уповільнення водообміну і очистки води

· замулення

· розповсюдження синьо-зелених водоростей

· затоплення родючих земель

25 тис ставків (24 км3)

 

Класифікація озер за походженням

· Заставні

· Дельтові

· Лиманні

· Залишкові

· Карстові

· Льодовикові

· Вулканічні

Болота – водойми, які відрізняються від озер топким дном і меншою глибиною.(значення-водоакумулятивне, водоохоронне). Заболоченість-1,5%, полісся-9%. За умовами живлення бувають( низинні-90% і верхові ) 

Підземні води – це води, що містяться у верхній частині земної кори між водопроникним і водотривким шарами. Запаси 21 км3. глибина залягання пн (100-150 м), пд.(500-600 м). Найціннішими є артезіанські води, які приурочені до тектонічних структур (волино-подільський, причорноморський )

Раціональне використання грунтів:

· Викор. Системи зворотного постачання

· Впровадження сучасних методів очистки

· Очищення шахтних і кар’єрних вод

· Застосування водозберігаючих технологій

Ґрунти

Земельні ресурси – унікальний природний ресурс, необхідний для всіх галузей господарства і мають територіальну прив’язку

Земельний фонд хар високим рівнем с/г розораності, особливо в степі і лісостепі, де поширені чорноземи.

Структура земельного фонду

с/г (54-орні землі, 13-сіножаті та пасовища, 1,5-сади, виноградники)

17-ліси, 1,6-болота, 4-забудовані землі, болота.

Орні землі (лісостеп-70, мішані ліси-40, степова-80)-мах-запор, Кіровоград

Зростає кількість забруднених, засолених земель. Треба науково- обґрунтовано використовувати землі, застосовувати рекультивацію, відводити землі природоохоронного фонду. Велике значення має раціональне використання грунтів.

Бонітет – порівняльна оцінка природної родючості ґрунтів і їх продуктивності за 10-ти бальною шкалою.

Кодаестр – система правових відомостей про правовий режим земель їх росподіл за землевласниками і споживачами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лісові ресурси

Ліси певної території, які використовують для задоволення людських потреб. Господарче значення мають лісові, лучні, болотні, водні рослинні ресурси.

Україна забезпечена на 20-25%. Мах-карпати(40%), полісся(26), крим(32)

Ліси – це рослинне угруповання з переважанням дерев у верхньому ярусі, з ярусом підліску і трави.

75% лісів – високопродуктивний дерево стан

54%-хвойні породи( 35-сосна на поліссі, 10-ялина, 1,5-ялиця ).

40%-твердолистяні породи (дуб, бук, граб)

6%-дрібнолисті (вільха, береза)

рекреаційні ресурси – це об’єкти та явища природного і антропогенного походження, яке викорис для саноторно-курортного відпочинку та туризму.

Природні рекреаційні р – кліматичні, біологічні, гідрологічні, ландшафтні ресурси, води та лікувальні грязі.

 

 

 

Природні ресурси

Природний комплекс – це сукупність і взаємозв’язок природних компонентів

Зона – це природний комплекс, який виділяється за співвідношенням тепла і вологи.

Характеристика

1. Географічне положення

2. Рельєф

3. Кліматичні особливості

4. Водні ресурси

5. Ґрунти

6. Рослини і тварини

Населення

Демографія – це наука, яка вивчає всі процеси пов’язані із динамікою чисельності  та його структурою.

На 1 січня  млн чол. Мешкає в Україні (23 місце в світі), густота чол./км2( найбільша-чернівецька-113, донецька-178)

Депопуляція – відємний приріст (зменшення приросту населення внаслідок звуження відтворення)

Причини

· Відтік молоді

· Підвищення розлучень

· Зниження якості життя

· Смертність (дитяча)

Природний рух населення

Відтворення – це зміна поколінь завдяки процесам народжуваності  і смертності.

Приріст – різниця між народженими і померлими за рік.

Міграція – це переміщення населення пов’язане зі зміною місця проживання н7азавжди або тимчасово. Буває

· Вимушена

· Добровільна

· Витік мязів і розуму3

Система розселення

Центральна-центр-київ(київська, черн, житом, Черкас, вінниц). Густота насел менша за середню, рівень урб-65%

Західна-центр-львів(Львів, закар, івано-фр, чернів, терноп, хмелин, рівнен, волин). Рівень урб-50%, густота-90

Східна-донецьк(Донецьк, луган). Густота-180,урб-70

Пн-сх-харків(хар, полт, суми) густота-75, урб-80

Придніпровська-дніпропетр(Дніпр, запор, Кіров) урб-80

Південна-одеса(одеська, микол, Херсон, арк) густота низька, урб 65.

Урбанізація – це процес збільшення кількості міст і частки міського населення і поширення міського способу життя.

Субурбанізація – процес розвитку приміських міст

рурбанізація – злиття приміських зон.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічна географія України

Господарський комплекс – це підприємства і установи в межах україни які виробляють продукцію, що задовольняє потреби людини

Підприємство – це первинна ланка господарства.

Структура господарського комплексу

· Галузева

· Функціональна

Україна – індустріально-аграрна країна

Галузь – група близьких за виробничим призначенням та технологією підприємств які виробляють однорідну продукцію.

Міжгалузевий комплекс – тісний взаємосвязок між галузями пов’язаних технологічно і територіально.

Інфраструктура – це сукупність галузей господарського комплексу, які обслуговують основні галузі комплексу. Буває Виробнича, транспортна, постачальна, інженерна, соціальна.

Промисловий центр – це населений пункт в якому розміщено декілька спеціалізованих підприємств.

Вузлові елементи – агломерації і промислові вузли.

Форми організації виробництва

· Спеціалізація

· Кооперування

· Комбінування

· Концентрація

ВВП – сукупна вартість всіх товарів і послуг вироблених за рік на тер України

ВНП – сукупна ринкова вартість продуктів продуктів і послуг в тч і за межами держави.

Похожие работы на - Шпоры по географии Украины

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!