Радиочастотный дефектоскоп

 • Вид работы:
  Дипломная (ВКР)
 • Предмет:
  Детали машин
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  1,51 Mb
 • Опубликовано:
  2010-06-05
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Радиочастотный дефектоскоп

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра радіотехніки та зв’язкуДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Радіочастотний дефектоскоп

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДПАРТ.050901.004 ПЗ

 

Студент групи      АРТ-04-1                                                                                      Дрьомін Д. В                                                                                                                                                                                                                       

Керівник проекту                                                                       Мартинюк В.В.

канд. техн. наук, доц.                                                                                        

                                                                                                      

К.т.н доцент кафедри БЖД                                                       Кирилков В. А.

Асистент кафедри ЕЕМП                                                          Назарчук Т. В.

       

     "До захисту допустити"

Завідувач кафедри                                                                     Шинкарук О.М.

д-р. техн. наук, проф.                      


2009

ЗМІСТ

1. Аналітичний огляд літературних джерел і патентних матеріалів……

1.1.  Ехо-імпульсний метод ультразвукової дефектоскопії…………..…

1.2. Характеристики ехо-методу………………………………………….

1.3. Умови отримання максимального сигналу від дефекту.....................

1.4. Ультразвуковий эхо-імпульсний| дефектоскоп …………………..….

1.5. Рейковий дефектоскоп УДС 2-73 - три прилади в одному……….....

1.6. Ультразвуковий дефектоскоп ЕPOCH 4………………………………

1.7. Ультразвуковий дефектоскоп А1212 Mастер Лайт…………………

1.8. Технологія Bluetooth…………………………………………………...

1.8.1. Що таке Bluetooth…………………………………………………….

1.8.2. Технологія  і принцип роботи Bluetooth…………………………….

1.8.3. Історія Bluetooth……………………………………………………….
2. Вибір та техніко-економічне обґрунтування структурної схеми пристрою

2.1. Огляд структурних схем дефектоскопів……………………………………

2.1.1. Вихрострумовий дефектоскоп…………………………………………..

2.1.2. Ультразвуковий дефектоскоп…………………………………………….

2.1.3. Структурна схема магнітного дефектоскопа-товщиноміра……………..

2.1.4. Прилад для здійснення ультразвукового контролю об’єктів…………….

2.2. Розробка структурних складових пристрою…………………………………

2.2.1. Загальні вимоги та основні параметри пристрою, що розробляється……

2.2.2 Опис структурних складових пристрою…………………………………….

3.1. Розробка принципової схеми генератора імпульсів………………………….

3.2. Розробка принципової схеми широкосмугового підсилювача……………….


3.3 Розробка схеми блоку випромінювача-приймача……………………………

3.4. Розробка принципової схеми блоку сигналізатора дефектів……………….

3.4.1. Схема затримки сигналу сигналізатора дефектів………………………….

3.4.2. Принципова схема інвертора сигналу………………………………………

3.4.3. Принципова схема одновібратора «зони контролю» сигналізатора дефектів………………………………………………………………………………

3.5. Принципова схема перетворювача напруги…………………………………..

3.6. Схема стабілізатора напруги живлення……………………………………….

3.7. Схема каскаду співпадання амплітуд…………………………………………..

3.8. Модуль передачі даних Bluetooth……………………………………………….

4. Економічний розділ………………………………………………………………..

4.1. Розрахунок кошторису витрат на нову розробку………………………………

4.2 Розрахунок експлуатаційних витрат при використанні нової розробки……..

4.3. Основні економічні показники нової розробки……………………………….

5 Розділ з охорони праці……………………………………………………………..

5.1. Характеристики ультразвукового випромінювання і його вплив на працівників…………………………………………………………………………….

5.2. Розслідування нещасних випадків на виробництві……………………………

5.3. Розрахунок природного освітлення приміщення………………………………

Висновки……………………………………………………………...........................

Похожие работы на - Радиочастотный дефектоскоп

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!