Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Радиоэлектроника
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  24,45 kb
 • Опубликовано:
  2009-01-12
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАїНИ

СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОї ПРОМИСЛОВОСТІ

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

ДО КУРСОВОї РОБОТИ

НА ТЕМУ:

«Синтез логічної функції та аналіз комбінаційних схем»

по курсу

“Прикладна теорія цифрових автоматів”

Керівник роботи: Оксана

ВалеріївнаКущенко


Роботу виконав студент групи е-03: Андрій Сергійович .Зігуля

2000

РОЗГЛЯНУТО НА ЗАСІДАННІ ЦИКЛОВОї КОМІСІї

ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОї ТЕХНІКИ

“ ” 2000р. ПРОТОКОЛ № . голова комісії О.І.Перелука

Сумський технікум харчової промисловості

Спеціальності 5.091504 “Обслуговування комп`ютерних та інтелектуальних систем і мереж”
Курс Група Семестр .

З А В Д А Н Н Я

НА КУРСОВУ РОБОТУ


1.Тема роботи:

2.Термін здачі студентом закінченої роботи:
3.Вихідні дані до роботи:

Зміст пояснювальної записки (перелік питаннь, що підлягають розробці):

4.Перелік графічного матеріалу (з точним вказанням обов`язкових креслень):

Дата видачі: 2000р.

Дата закінчення: 2000р.

Студент: .

Консультант: .

Викладач-керівник: .

Зміст
| |Сторінка |
| | |
|Вступ. | |
|Переведення чисел в різні системи | |
|числення. | |
|Побудова таблиці становищ та | |
|аналітичного виразу логічної функції. | |
|Мінімізація логічних функцій в різних | |
|базисах. | |
|Аналіз заданої схеми. | |
|Висновок. | |
|Література. | |

Вступ

Значення імпульсної техніки в радіоелектроніці

Імпульсні режими роботи відіграють велику роль в радіоелектроніці.
Імпульсний метод роботи дає можливість знайти принципіальне і поруч з цим просте рішення такої важливої задачі, як вимірювання відстанейй за допомогою радіоволн, що викликало розвиток імпульсної радіолокації. Цей же принцип використовується в радіонавігації (в імпульсних системах управління літаками, а також визначення виссоти їхнього польоту). Імульсні методи роботи дають змогу зробити кодирований зв`язок, який відрізняється високою скритністю і захищеністю від завад, а також багатоканальний зв`язок на одній волні. Широко використовуються імпульсні режими у телебаченні, де сигнали зображення і синхронізації являються імпульсними, радіотелеуправлінні повітряними апаратами, в космічній радіоелектронній і електронній апаратурі, в інформаційно-вимірювальній техніці і при різних областях науки і техніки.

Важливу виконуючу роль відіграють імпульсні методи роботи у сучасних
ЕОМ і різних цифрових автоматах, при автоматичній обробці інформації.

В широко розвинених каскадах таких автоматів виконуються різні функціональні перетворення імпульсних сигналів, передаючих інформацію і виконуються потрібні логічні операції над імпульсами за допомогою спеціальних логічних схем і пристроїв селекції імпульсів. Таким шляхом виконується виділення імпульсних сигналів , несучих інформацію, аналіз і впізнавання потрібного змісту інформації і форматування сигналів для регістрації обработаної інформації або для управління роботою пристроїв, реалізуючих прийняту інформацію.

Розвиток автоматичних методів обробки інформації тісно пов`язаний з розвитком швидкодіючих ЕОМ і цифрових автоматів на основі широкого використання напівпровідникових пристроїв і високо надійних мікро- електронних схем, також працюючих в імпульсному режимі.

1. Переведення чисел в різні системи счислення

Існують два способи перекладу чисел з однієї позиційної системи числення з основою h в іншу з основою h*. Вони відрізняються один від одного системою числення, в якій виробляються дії над числами в процесі перекладу.

Розглянемо перший спосіб перекладу з використанням арифметики початкової системи числення. Для цього способу порядок перекладу цілих чисел відрізняється від перекладу дробів. Для того щоб перевести ціле число
Х з системи з основою h в нову систему з основою h*, необхідно послідовно ділити задане число і що виходять в процесі розподілу приватні на основу нової системи h*, виражену в колишній (початкової) системі, доти, поки останнє приватне не виявиться менше нової основи h*. Результат перекладу запишеться у вигляді послідовності цифр, записаних зліва направо починаючи з останнього приватного і кінчаючи першим залишком (тобто число молодшого розряду є перший залишок і т. д.). Всі арифметичні дії в процесі розподілу числа виготовляються в початковій h-системі.

Задані 5ть десяткових цифр перевести в коди:

1. двійковий:

1.1.1 4 2

- 4 2 2

0 2 1

0

4(10)=100(2)

1.1.2 6 2

- 6 3 2

0 2 1

1

6(10)=110(2)

1.1.3 8 2

- 8 4 2 2

0 4 2 1

0 2

0

8(10)=1000(2)

1.1.4 12 2

- 12 6 2 2

0 6 3 1

0 2

1

12(10)=1100(2)

1.1.5 15 2

- 14 7 2 2

1 6 3 1

1 2

1

15(10)=1111(2)

2. яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяявісімковий:

1. 4(10)=4(8)

3. 8(10)=10(8)

4. 12(10)=14(8)

5. 15(10)=17(8)

3. шістнадцятковий:

1. 4(10)=4(16)

2. 6(10)=6(16)

3. 8(10)=8(16)

4. 12(10)=С(16)

5. 15(10)=F(16)

2.Виконання арифметичних дій в різних позиційних системах

2.1 До першого числа додати четверте:

Додавання у різних системах счисленя відбувається по аналогії з додаванням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах числення вважається різне число, наприклад у восмирічній 10(10)=8(8) і т.д.

2.1.1 0100(2)+1100(2)=100000(2)

1

0100

+ 1100

10000

2.1.2 4(8)+8(8)=16(8)

4

+ 8

16

2.1.2 4(16)+С(16)=10(16)

4

+ С

10

2.2 помножити друге число на третє:

Множення, у різних системах счисленя, також відбувається по аналогії з множенням у десятковому коді, але за один десяток в різних системах числення вважається різне число.

2.2.1 0100(2)(1100(2)=0110000(2)

0100

( 1100

0000

+ 1000

+ 1000

+ 0000

0110000

2.2.2 14(8)(6(8)=92(8)

3

14

( 6

110

2.2.3 С(16)(6(16)=48(16)

3

12

( 6

72 16

+ 64 4

8

2.3 відняти двійковий код 2го числа від 5 у прямому зворотньому та додатковому коді:

2.3.1 віднімання в прямому коді:

1111

0110

1001 3 2 1 0

Перевірка -> 15(10)-6(10)=9(10) 1001(2)=23+30=8+1=9(10)

2.3.2 віднімання у зворотньому коді:

0 1111

1 0110

101000

1

1001

2.3.3 віднімання у додатковому коді:

1111

0110

1001

0110 – прямий код

1001 – зворотній код

1010 – додатковому коді

3.Побудова таблиці становищ та аналітичного виразу логічної функції

2.4 Скласти таблицю станів з двох кодів:
| |х1х2х3х4 |У |
|1 |0 1 0 0 |0 |
|2 |0 1 1 0 |0 |
|3 |1 0 0 0 |1 |
|4 |1 1 0 0 |1 |
|5 |1 1 1 1 |1 |

3. За складеною таблицею і заданою функцією у:

3.1 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СДНФ:

3.2 Знаййти аналітичний вираз логічної функції за допомогою СКНФ:

_ _ _ f=(x1(x2(x3(x4)(x1(x2(x3(x4)

3.3 Мінімізувати отримані логічні функції використовуючи карти Карно та закони булевої алгебри:

_ _ _ _ _

СДНФ: f=x1x3x4(x2(x2)(x1x2x3x4=x1x3x4(x1x2x3x4

СКНФ: f=x1(x1x2(x1x3(x1x4(x2x1(x2(x2x3(x2x4(x3x1(x3x2(x3x4(x4x1(x4x2(x4x3(x4

Карта Карно:

|1 | | |1 |
| |1 | | |
| | | | |
| | | | |

Мал.1

[pic]

Мал.2

3.5 Записати отримане рівняння:

_ _ y=x1x3x4(x1x2x3x4

4.Мінімізація логічних функцій в різних базисах

Мінімізація – називається пошук коротких форм представлення, перемикаючих функцій для скорочення числа фізичних елементів призначених для реалізації цих функцій.

Мінімізація досягається за допомогою законів булевої алгебри.

Існує декілька законів:

1. Аналітичний.

2. Графічний.

3.6 Синтезувати мінімізовану функцію в базисах И-НЕ, И-ИЛИ-НЕ, ИЛИ-НЕ.

И-ИЛИ-НЕ

[pic]

Мал.3 Базис И-ИЛИ-НЕ
И-НЕ

[pic]

Мал.4 Базис И-НЕ

_ _ y=x1x3x4(x1x2x3x4

ИЛИ-НЕ

_ _ y=x1x3x4(x1x2x3x4

[pic]

Мал.5 Базис ИЛИ-НЕ

5.Аналіз заданої схеми

4. Проаналізувати задану схему:

1. намалювати задану схему:

[pic]

Мал 6. Задана схема.

2. скласти аналітичний вираз функції заданої схеми:

_ _ _ y=(x1(x2)(((x1x2x3)((x1x2x3))

Висновок

При виконанні цієї курсової роботи я закріпив той матеріал, який ми проходили по курсу “Прикладна теорія цифрової автоматизації”. Також зрозумів практичне примінення синтезу логічних функцій та аналізу комбінаційних схем.

Література:

1. Я.С.Ицхоки, Н.И.Овчинников “Импульсные и цифровые устройства”

Москва “Советское радио” 1973.

2. Б.А.Трахтенброт “Алгоритмы и вычислительные автоматы” Москва

“Советское радио” 1974

3. О.В.Кущенко “Конспект лекцій з предмету: “Прикладна теорія цифрових автоматів”” Суми СТХП 2000


Похожие работы на - Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

 

Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!