Тема: Эстэтычныя пошукі ў сучаснай беларускай лiтаратуры

 • Вид работы:
  Реферат
 • Предмет:
  Литература
 • Язык:
  Русский
  ,
  Формат файла:
  MS Word
  34,06 kb
  Скачать
 • Опубликовано:
  2011-03-05
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы

 
 • Творчасць Васіля Быкава і паэзія 90-х гг.
  Беларуская паэзія абжыла многія эстэтычныя межы на шляху лірычнага і эпічнага асэнсавання жыцця, у...
  Кожная з жанравых форм нарадзілася ў выніку пошуку прыдатнай апраткі для думкі, з імкнення перадаць яе рухомасць, імпульсіўнасць, жывую складанасць.
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Раннія этапы ў развіцці літаратуразнаўчай думкі
  Як і Грасіян, Тэзаура імкнуўся замяніць антычную паэтыку новай, з’акцэнтаваўшы ўвагу на пошуках вытокаў...
  Даволі блізкімі да поглядаў Тэзаура на мастацтва былі эстэтычныя ўяўленні яго суайчынніка Джамбацісты Віка (1668–1744). Гэта адлюстравалася ў...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Агульная характарыстыка прозы ІІ паловы 60-х – сярэдзіны 80-х гадоў
  Матывы адказнасці перад гісторыяй і будучыняй, пошуку высокіх агульналюдскіх ідэалаў прыкметна...
  ...засілле светапоглядных і мастацкіх стэрэатыпаў, стрымліванне эстэтычных пошукаў. Негатыўныя тэндэнцыі, абумоўленыя часам таталітарызму, выявіліся ў...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Вялікая Айчынная вайна вачамі нашых равеснікаў
  У ходзе даследавання было апытана 434 рэспандэнты – вучні 8—11 класаў СШ №200 з эстэтычным ухілам і...
  ...аб фарміраванні нацыянальнай ідэалогіі, праблема пошуку асабістага шляху, тых каштоўнасцей, якія будуць пакладзены ў падмурак новай дзяржавы...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Беларускае мастацтва . Жывапic
  Яго характар сведчыць аб адносна высокім узроўні эстэтычных уяўленнях людзей таго часу, а таксама...
  ...аб арыентацыі на Кіеўскую мастацкую школу, але і аб пошуку і развіцці асабістых, самастойных шляхоў. Яны звязаны з эвалюцыяй старажытнарускага...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Віктар Казько: біяграфія і творчасць
  А самая бязлітасная праўда — гэта праўда пра сябе». Пошук гэтай праўды адбываецца праз маральны...
  ...даведзенымі больш дыдактычным і разумовым, чымсьці эстэтычным шляхам. І ўсё ж гэты твор важны ў разуменні канцэпцыі пракаветнага і зруйнаванага...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
 • Жанрава-тэматычная разнастайнасць і паэтычная адметнасць паэзіі Сімяона ...
  ...Казнь за сожжение нищих”, “Разбойник” і іншыя, дзе аўтар ваказвае свае маральна-этычныя, філасофскія, эстэтычныя погляды.
  ...Полацкага, які ў сваіх пошуках не механічна пераносіў гатовыя ўзоры ці традыцыі суседніх літаратур, а імкнуўся да...
  СкачатьСкачать документ Читать onlineЧитать online
Не нашел материал для своей работы?
Поможем написать качественную работу
Без плагиата!